Nieuws

Energietransitie

31 december 2018

De arbeidsmarkt lijkt oververhit. Veel werkgevers zoeken de juiste mensen om het werk te klaren. Daarom is dit de tijd om eens goed te kijken waar je staat in je loopbaan, en of jouw talenten aansluiten bij de organisatie waar je momenteel werkzaam bent. Of dat het wellicht beter tot uiting zou komen in een andere omgeving en context.

Opgavegericht werken en sturen; voorlopig genoeg gespreksstof

28 december 2018

Het is al enige tijd duidelijk dat de overheid haar centrale sturingspositie steeds verder loslaat. Eén van de uitwerkingen van deze ontwikkeling is de transitie naar ‘opgavegerichte sturing’ binnen gemeenten en provincies. Donderdag 6 december organiseerden deelnemers van het Executive Career Coaching programma van POSG een themabijeenkomst over deze nieuwe sturingsfilosofie.

Waarom goede voornemens flauwekul zijn (en wat wél werkt)

27 december 2018

Dit is niet een van de vele pleidooien die je rond deze tijd van het jaar leest over bezinning en het maken van goede voornemens. Ik heb helemaal niets met goede voornemens. Flauwekul. Als coach zie ik dagelijks hoe goede voornemens hét recept zijn voor uitstel en afstel. Ik zie ook wat wél werkt: kiezen.

Mensen verder brengen kan op veel manieren

20 december 2018

Medewerkers van POSG kwamen maandag 16 december gezamenlijk in actie om mensen verder te brengen. Niet met een loopbaan ditmaal, maar met een klus in huis en het simpelweg gezelschap houden van revalidanten. POSG was de sponsor in middelen en mensen van twee projecten van de stichting Present.

De kunst van het leren

3 december 2018

Donderdag 29 november sprak Arbeid- en Organisatiepsycholoog/Trainer Arjan van Dam in Bezoekerscentrum De Hoep (PWN) over de kunst van het leren. Een expertisebijeenkomst georganiseerd door POSG. Een inspirerende middag die voor de aanwezigen veel stof tot nadenken gaf.

POSG op de Zeeuwse Meester in je Werk-week

19 november 2018

De afgelopen week heeft in het teken gestaan van het Meester in je Werk zijn. Ook POSG deed haar bijdragen met een expertisebijeenkomst over duurzame inzetbaarheid en een workshop over het effectief leren lezen van je gesprekspartner.

Wnra: kansen voor werknemers en werkgevers

1 november 2018

Op 1 januari 2020 wordt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) van kracht. Het doel van de wet is ambtenaren zoveel mogelijk dezelfde rechten te geven als werknemers in de private sector. Volgens Jan-Willem kok directeur van POSG biedt de nieuwe wet kansen voor werkgevers én werknemers.

Tseard Hoekstra over zijn traject bij POSG

17 oktober 2018

Ruim 7,5 jaar lang heb ik een wethouderspost mogen vervullen. In 2017 ben ik samen met mijn partij uit de coalitie gestapt. En toen was ineens mijn agenda helemaal leeg. Dat was behoorlijk wennen. Wat nu?

Sturen op duurzame inzetbaarheid [Video]

9 oktober 2018

Duurzame inzetbaarheid staat terecht steeds hoger op de agenda van organisaties. Het afgelopen jaar organiseerde POSG meerdere bijeenkomsten rondom dit thema, waarbij wij en bijzonder hoogleraar Vitaliteitsmanagement Tinka van Vuuren onze expertises deelden.

1235