Werkneembaarheid

De moderne werknemer is in toenemende mate werkondernemer. Regisseur van de eigen loopbaan. Ontwikkeling van werkneembaarheid is hierbij cruciaal. Werkneembaar zijn betekent dat je als Professional in staat bent je op de arbeidsmarkt ‘vrij te lopen’, waardoor je aanspeelbaar wordt voor organisaties en bedrijven.

Met een scherpe focus op je persoonlijke en professionele doelen, neem je de regie over je loopbaan. En blijft je bij de tijd met competenties en vaardigheden waar vraag naar is. Dit alles maakt je professioneel zelfstandiger, breder inzetbaar en van grotere waarde voor organisaties.
Werkneembaar zijn betekent dat je voor jezelf duurzaam loopbaanperspectief creëert, omdat je op de arbeidsmarkt van vandaag en morgen daadwerkelijk verderkomt.