Uw medewerkers nemen regie over hun loopbaan. Samen met POSG

Fusies, bezuinigingen of reorganisaties kunnen gevolgen hebben voor uw medewerkers. Mogelijk moeten sommige daardoor op zoek naar nieuw werk bij een andere werkgever. In dat geval wilt u wel dat uw mensen goed terecht komen.

POSG verbindt de doelstellingen van uw organisatie aan de persoonlijke en professionele doelen van uw mensen, ook als deze uiteenlopen. Mensen verder brengen is ons vak. Dat doen we met ons unieke Mobiliteitsdienstverband, met Mobiliteitsadvies, Loopbaancoaching, Interim en Werving & Selectie. Alles draait erom dat uw medewerkers hun kansen op de arbeidsmarkt optimaal benutten.

Werkneembaarheid. Sleutel tot de arbeidsmarkt

In onze dienstverlening staat de structurele ontwikkeling van werkneembaarheid centraal. Werkneembaar zijn betekent voor uw medewerkers dat zij zich op de arbeidsmarkt ‘vrij lopen’, waardoor ze aanspeelbaar worden voor organisaties en bedrijven.

Met een scherpe focus op hun persoonlijke en professionele doelen, nemen ze de regie over hun loopbaan. Ze werken aan hun competenties en vaardigheden. Waardoor ze professioneel zelfstandiger en breder inzetbaar worden. En van grotere waarde zijn voor organisaties. Door werkneembaar te zijn creëren uw mensen voor zichzelf duurzaam loopbaanperspectief. POSG helpt hen daarbij.

Lees meer over ons Mobiliteitsdienstverband voor Professionals >