Houd zelf de regie met Executive Career Coaching

Als het om je carrière gaat, ben je als Hoger Management, Bestuurder of Politiek Ambtsdrager liever geen speelbal. Spelverdeler des te meer. Executive Career Coaching van POSG is een programma voor duurzame loopbaanontwikkeling, toegesneden op de hogere echelons van het openbaar bestuur en publiek domein.

Je toekomst vraagt om een zorgvuldige afweging

Executive Career Coaching geeft je ruimte voor reflectie, en tijd om je te oriënteren op de richting die je op wilt. Bijvoorbeeld omdat je in de positie verkeert dat je je maatschappelijke kennis, ervaring en netwerk op een geheel andere wijze wilt inzetten. Of omdat je wilt anticiperen op bestuurlijke en politieke ontwikkelingen (verkiezingen) die consequenties hebben voor jouw positie.

Met name voor Politiek Ambtsdragers geldt: anticiperen loont. Start je ruim voor het eind van je ambtstermijn met het APPA-traject, dan loop je voor op de grote massa die na bijvoorbeeld een verkiezing op de arbeidsmarkt komt. APPA staat voor Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers en regelt de pensioenen en sociale zekerheid van deze groep. Lees meer over onze APPA-begeleiding en het Pre APPA-traject >>

Loopbaanontwikkeling op maat

Executive Career Coaching is toegespitst op jouw specifieke capaciteiten en ambities. Het omvat een breed palet aan doelgerichte activiteiten en trainingen. En je ontmoet mensen die zich net als jij bezinnen op het vervolg van hun carrière.

Hieronder vertellen we je meer over de vijf stappen van Executive Career Coaching.

1 – Reflectie

Je maakt kennis met jouw loopbaanadviseur. Hierbij is het belangrijk dat het ‘klikt’. Je bespreekt hoe je carrière is verlopen. Waar sta je nu, wat ging er aan vooraf en waar wil je heen? Je neemt zelf de regie over de voortgang in de gesprekken. Belangrijk is om te weten wat je drijft en waar de balans ligt tussen je persoonlijke en professionele doelen. Waar wil je van leven en waar wil je vóór leven?

2 – Ambitie

Je formuleert je doelstellingen en we evalueren de haalbaarheid daarvan. Vervolgens koppelen we dit aan een plan van aanpak. Je verwachtingen, ambities, aandachtspunten en kwaliteiten brengen we in kaart. Dit geeft zicht op leiderschapsstijlen, rollen en omgevingen – essentiële input voor de richting die je op wilt.

3 – Oriëntatie

We verkennen dat deel van de arbeidsmarkt waar jouw ambities liggen. Dat doen we met een geactualiseerd CV en arbeidsmarktprofiel. In gesprekstrainingen werk je aan je (online) netwerk-, presentatie- en sollicatievaardigheden. Dit maakt je gedragscompetenties helder. Soms leggen we de vinger op de zere plek om je kwaliteiten expliciet te maken, waardoor je ze bewuster kunt inzetten.

4 – Actie

Je nieuwe vaardigheden ga je nu ‘in het wild’ beproeven met intensief netwerken en een uitgebreide verkenning van de arbeidsmarkt, in lijn met jouw ambities. Hierbij maken we je arbeidsmarktprofiel ‘responsive’ naar gelang de vraag. Via search brengen we (verborgen) vacatures en tijdelijk werk in kaart. En via ons netwerk zoeken we een expertiseplaats of tijdelijke opdracht waarin je vertrouwen en ritme opdoet – jouw springplank naar nieuw werk.

5 – Realisatie

Je hebt Executive Career Coaching doorlopen en zet een betekenisvolle stap in je carrière. Dit kan zijn in een nieuwe baan, als zelfstandig ondernemer of met een substantiële interim- of detacheringsopdracht in het publieke domein of bedrijfsleven.

Testimonials

Benieuwd naar ervaringen met het Executive Career Coaching programma?
Lees het verhaal van Tseard Hoekstra >>
Lees het verhaal van Carolien Vulperhorst >>
Lees het verhaal van Popko de Vlugt >>

Het team achter Executive Career Coaching

Het team Hoger Management & Bestuur bestaat uit ervaren senior loopbaanadviseurs. Allen zijn gecertificeerde Register Loopbaanprofessionals. Als geen ander kennen zij de doelgroep van (politiek) bestuurders en managers. Maak kennis met het team >