Is Werken in het Onderwijs wat voor jou?

De kennis en ervaring die je als Professional in het publieke domein hebt, zijn van toegevoegde waarde in het onderwijs. Of dit nu is op een middelbare school, hogeschool of universiteit. Stel je bent ambtenaar Ruimtelijke Ordening, dan zou je je kennis bijvoorbeeld zeer wel kunnen uitdragen als docent maatschappijleer.

Overweeg je een loopbaanstap naar het onderwijs, dan gaan we niet over één nacht ijs en helpen wij je er achter te komen of het onderwijs wat voor jou is, en of ons programma Werken in het Onderwijs ook echt bij je past. Hiervoor zetten we drie stappen.

Reflectie, Ambitie en Oriëntatie

Je maakt kennis met jouw loopbaanadviseur. Samen bespreek je hoe je carrière is verlopen. Waar sta je nu, wat ging er aan vooraf en welke kant zou je op willen in het onderwijs? Belangrijk is om te weten wat je drijft en waar de balans ligt tussen je persoonlijke en professionele doelen. Waarom wil je het onderwijs in en waar liggen daar de kansen voor jou?

Toelatingskwalificaties voor Werken in het Onderwijs

Als uit Reflectie, Ambitie en Oriëntatie blijkt dat je deze stap wilt zetten, volgt er een kwalificerende intake die een indicatie geeft van je geschiktheid voor het leraarschap. Is het resultaat hiervan positief en heb je minimaal een geregistreerde hbo-opleiding voltooid, dan kun je deelnemen aan Werken in het Onderwijs: ons pedagogisch-didactisch omscholingsprogramma, waarmee je versneld een loopbaanstap naar het onderwijs zet. In maximaal twaalf maanden behaal je je startbekwaamheid als vakdocent in het mbo en hbo.

Lees hieronder in meer detail over Werken in het Onderwijs.

Werken in het Onderwijs: theorie en praktijk

Werken in het Onderwijs bestaat uit een cursusdeel en een praktijkdeel. Het praktijkdeel behelst een leerwerkplek bij een onderwijsinstelling. Het cursusdeel bestaat uit vijf modules, die we hieronder doorlopen.

Module 1 – Basisvaardigheden voor het lesgeven en persoonskenmerken

Je maakt kennis met je loopbaanadviseur. Samen bespreek je hoe je carrière is verlopen. Waar sta je nu, wat ging er aan vooraf en waar wil je heen in het onderwijs? Tijdens deze module brengen we je persoonlijke kwaliteiten in kaart en verken je je eigen gedrag. Belangrijk is: wat werkt in de klas? Ter afsluiting stel je een persoonlijk werkconcept op.

Module 2 – De docent in een professionele leeromgeving

Je ontwikkelt je kennis op gebied van onderwijs en leren. Je doet inzichten op over leerprocessen en interventies van docenten. Ook ontwikkel je competenties om leerarrangementen daadwerkelijk in te richten. De module sluit je af met een professioneel werkconcept voor de korte termijn.

Module 3 – De docent als teamlid in een professionele organisatie

Hier besteden we aandacht aan de competenties van de docent. De revue passeren zaken als: de kwaliteitskenmerken van docentcompetenties; de ontwikkeling van succesvolle teams; het in kaart brengen van teamkwaliteiten, de rollen van andere docenten; en teamleren.

Module 4 – Coaching en collegiale ondersteuning bij je eigen ontwikkeling

Via je een ‘zelfscan’ kom je er achter welke docentrol het best past bij je eigen competenties. Je stelt een persoonlijk verbeterplan op om in een specifieke docentrol te kunnen groeien. Bij uitvoering van dit plan krijg je ondersteuning van een collega die je coacht.

Module 5 – Ondersteuning werkplekleren

Dit zijn bijeenkomsten gewijd aan jouw ervaringen op je leerwerkplek. Doel: het werkplekleren inhoudelijk faciliteren en evalueren. Daartoe wissel je ervaringen uit met collega’s (intervisie), bespreek je onderwerpen die je aan het hart gaan, krijg je feedback van docenten en reflecteer je op je nieuwe vakgebied.