Werken in het Onderwijs voor Professionals

De kennis en ervaring die je als Professional in het publieke domein hebt, zijn van toegevoegde waarde in het onderwijs. Of dit nu is op een middelbare school, hogeschool of universiteit. Stel je bent ambtenaar Ruimtelijke Ordening, dan kan je je kennis bijvoorbeeld zeer wel kunnen uitdragen als docent maatschappijleer.

In twaalf maanden startbekwaam als vakdocent

Werken in het Onderwijs is het pedagogisch-didactisch omscholingsprogramma van POSG, waarmee je versneld een loopbaanstap naar het onderwijs zet. In maximaal twaalf maanden behaal je je startbekwaamheid als vakdocent in het mbo en hbo. Deelname vereist dat je minimaal een geregistreerde hbo-opleiding hebt voltooid. En meedoet aan een kwalificerende intake die een indicatie geeft van je geschiktheid voor het leraarschap.

Theorie en praktijk

Werken in het Onderwijs bestaat uit een cursusdeel en een praktijkdeel. Het praktijkdeel behelst een leerwerkplek bij een onderwijsinstelling. Het cursusdeel bestaat uit vijf modules, die we hieronder doorlopen.

Module 1 – Basisvaardigheden voor het lesgeven en persoonskenmerken

Je maakt kennis met je loopbaanadviseur. Samen bespreek je hoe je carrière is verlopen. Waar sta je nu, wat ging er aan vooraf en waar wil je heen in het onderwijs? Tijdens deze module brengen we je persoonlijke kwaliteiten in kaart en verken je je eigen gedrag. Belangrijk is: wat werkt in de klas? Ter afsluiting stel je een persoonlijk werkconcept op.

Module 2 – De docent in een professionele leeromgeving

Je ontwikkelt je kennis op gebied van onderwijs en leren. Je doet inzichten op over leerprocessen en interventies van docenten. Ook ontwikkel je competenties om leerarrangementen daadwerkelijk in te richten. De module sluit je af met een professioneel werkconcept voor de korte termijn.

Module 3 – De docent als teamlid in een professionele organisatie

Hier besteden we aandacht aan de competenties van de docent. De revue passeren zaken als: de kwaliteitskenmerken van docentcompetenties; de ontwikkeling van succesvolle teams; het in kaart brengen van teamkwaliteiten, de rollen van andere docenten; en teamleren.

Module 4 – Coaching en collegiale ondersteuning bij je eigen ontwikkeling

Via je een ‘zelfscan’ kom je er achter welke docentrol het best past bij je eigen competenties. Je stelt een persoonlijk verbeterplan op om in een specifieke docentrol te kunnen groeien. Bij uitvoering van dit plan krijg je ondersteuning van een collega die je coacht.

Module 5 – Ondersteuning werkplekleren

Dit zijn bijeenkomsten gewijd aan jouw ervaringen op je leerwerkplek. Doel: het werkplekleren inhoudelijk faciliteren en evalueren. Daartoe wissel je ervaringen uit met collega’s (intervisie), bespreek je onderwerpen die je aan het hart gaan, krijg je feedback van docenten en reflecteer je op je nieuwe vakgebied.