Een loopbaan is een pad naar de toekomst

Mogelijk heeft uw organisatie te maken met een fusie, reorganisatie of bezuiniging. Meestal heeft dit gevolgen voor uw mensen. Dat betekent echter niet altijd dat u afscheid van hen wilt nemen door, bijvoorbeeld, uitplaatsing in een Mobiliteitsdienstverband.

Integendeel, het kan juist zijn dat u met Loopbaancoaching voorsorteert op veranderingen. Daarmee stelt u uw mensen in de gelegenheid zich te oriënteren en voor te bereiden op hun toekomst. Binnen of buiten de organisatie.

Om dat ter bereiken bevraagt, spiegelt, coacht en traint POSG. Samen met onze loopbaancoach, legt uw medewerker een scherpe focus op de balans tussen zijn of haar persoonlijke en professionele doelen. Uiteindelijk krijgt uw medewerker meer grip op de eigen loopbaan.

Doelgroepen

POSG biedt Loopbaancoaching aan voor:

1 – Reflectie

Uw medewerker maakt kennis met onze loopbaanadviseur. Samen bespreken ze hoe zijn of haar carrière is verlopen. Waar sta je nu, wat ging er aan vooraf en waar wil je heen? Belangrijk is dat uw medewerker de eigen drijfveren beschouwt en kijkt naar de balans tussen persoonlijke en professionele doelen. Waar wil van leven en waar wil je voor leven? Uiteindelijk gaat het er om een betekenisvolle overlap te vinden tussen de antwoorden op die twee vragen.

2 – Ambitie

Uw medewerker formuleert zijn of haar ambitie. Deze toetsen we op haalbaarheid en koppelen we aan een plan van aanpak. Zijn of haar verwachtingen, aandachtspunten en kwaliteiten brengen we in kaart. Dit geeft zicht op de concrete mogelijkheden en kansen die er voor uw medewerker op de arbeidsmarkt liggen.

3 – Oriëntatie

Op basis van de geformuleerde ambitie zoomen we in op dat deel van de arbeidsmarkt dat voor uw medewerker kansrijk of interessant is. Tegelijkertijd versterkt uw medewerker zijn of haar presentatie-, sollicitatie- en netwerkvaardigheden in gesprekken, trainingen en bijeenkomsten.