Actief werken aan je loopbaan loont

Loopbaancoaching voor medewerkers van WENB- of WWb-aangesloten organisaties omvat een heel palet aan activiteiten: individuele gesprekken, netwerkgesprekken en -bijeenkomsten, intervisie, trainingen en workshops op het gebied van presenteren, solliciteren, netwerken en social media. Zo versterk je je werkneembaarheid en zelfregisserend vermogen. En creëer je voor jezelf duurzaam loopbaanbaanperspectief. Dit kan zijn in de Utility-sector of daarbuiten.

Hieronder vertellen we je meer over de drie stappen van Loopbaancoaching.

1 – Reflectie

Je maakt kennis met jouw loopbaanadviseur. Samen bespreek je hoe je carrière is verlopen. Waar sta je nu, wat ging er aan vooraf en waar wil je heen? Belangrijk is om te weten wat je drijft en waar de balans ligt tussen je persoonlijke en professionele doelen. Waar wil je van leven en waar wil je vóór leven?

2 – Ambitie

Je formuleert je doelstellingen. Deze toetsen we op haalbaarheid en koppelen we aan een plan van aanpak. Je verwachtingen, ambities, aandachtspunten en kwaliteiten brengen we in kaart. Dit geeft zicht op de concrete mogelijkheden en kansen die er voor jou liggen.

3 – Oriëntatie

Op basis van je geformuleerde ambitie zoomen we in op dat deel van de arbeidsmarkt dat voor jou kansrijk is. Tegelijkertijd versterk je je presentatie-, sollicitatie- en netwerkvaardigheden in gesprekken, trainingen en bijeenkomsten met collega ‘coachees’.