APPA. Een nieuwe stap bij een wisseling van de wacht

Voor menig Bestuurder of Politiek Ambtsdrager is het einde van de ambtstermijn een moment van groot contrast. Want nadat je je vaak jarenlang hebt ingezet voor het algemeen belang of de plaatselijke gemeenschap – met alle drukte, privileges en afbreukrisico’s van dien – sta je van de ene dag op de andere opeens buiten de organisatie. Deze ‘stilte na de storm’ kan luid zijn en je het gevoel geven er alleen voor te staan. Logisch dat je op zo’n moment wilt terugvallen op je netwerk, maar in hoeverre is dat nog actueel?

Daarom Executive Career Coaching van POSG

Overheden – Rijk, gemeenten en provincies – dienen vertrekkende bestuurders te helpen bij het vervolg van hun carrière en de duur van wachtgeldregelingen te beperken. Tegelijkertijd willen zij aantrekkelijk blijven voor gekwalificeerde opvolgers, om zo de kwaliteit van het openbaar bestuur voor de toekomst te waarborgen. En voor zittende bestuurders is het van belang de regie over de eigen carrière te behouden. Om die redenen hebben we bij POSG Executive Career Coaching ontwikkeld.

De voordelen

Met Executive Career Coaching stellen overheden hun politieke ambtsdragers in staat een betekenisvol vervolg aan hun maatschappelijke carrière te geven. Als bestuurder krijg je zo de ruimte om je te oriënteren op datgene wat je drijft. Mét behoud van waarborgen, zoals ABP-pensioenopbouw. Zo krijg je de gelegenheid om de mogelijkheden te overzien en daadwerkelijk verder te komen. Hierdoor kun je je kennis en ervaring maatschappelijk blijven inzetten.

Het APPA-traject

Met het APPA-traject van POSG – een pragmatisch programma met een succeskans van 80% – val je niet stil, maar houd je de vaart in je carrière. Je bouwt actief aan je netwerk en geeft vaak via een interim-opdracht een betekenisvol vervolg aan je loopbaan. Waardoor je de maatschappelijke kennis en ervaring die je in de loop der jaren hebt opgebouwd – bijvoorbeeld op het gebied van dynamiek tussen organisaties, lobbyen, coalities smeden en draagvlak bouwen – kunt blijven inzetten.

NB: als Bestuurder of Politiek Ambtsdrager heeft u in het kader van de APPA het recht om zelf uw outplacement- of reïntegratiebureau te kiezen. POSG werkt met alle voor de APPA relevante uitkeringsinstanties.

Het Pre APPA-traject

Met name voor Politiek Ambtsdragers geldt: anticiperen loont. Met ons Pre APPA-traject stellen we je in staat om voordat de ambtstermijn eindigt al te starten. Hiermee sorteer je voor  op de grote massa die na bijvoorbeeld een verkiezing op de arbeidsmarkt komt. Het traject bestaat uit de eerste drie delen van het volledige APPA-traject; Reflectie, Ambitie en Oriëntatie.

Lees meer over Executive Career Coaching