Werkneembaarheid brengt uw mensen verder

Onze dienstverlening – waaronder ons unieke Mobiliteitsdienstverband – is er op gericht de professionele zelfstandigheid en inzetbaarheid van uw mensen te ontwikkelen. Hiermee vergroten zij hun ‘werkneembaarheid’.

Resultaat hiervan is dat zij een betekenisvolle stap in hun loopbaan kunnen zetten.

Besparen op uw eigen risico

Indien u het werkgeverschap overdraagt aan POSG via een Mobiliteitsdienstverband, krijgt u van tevoren inzicht in de opbrengst van uw investering. De kosten voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst worden namelijk vooraf vastgesteld. Hierbij loopt u geen procesrisico en u vrijwaart zich van boven- en nawettelijke WW-aanspraken.

Ook vermijdt u het capaciteitsverlies dat ontstaat als u een interne mobiliteitsorganisatie in het leven roept. Dit geeft rust in de organisatie zodat u zich volledig kunt richten op uw kerntaken. Hierbij komt nog dat de eventuele opbrengsten uit detachering de kosten van het mobiliteitsprogramma kunnen verlagen.

Uw mensen zetten een betekenisvolle stap in hun loopbaan

Een Mobiliteitsdienstverband biedt uw medewerkers de kans om de regie over hun loopbaan in handen te nemen. POSG bevraagt, spiegelt, coacht, traint en zoekt actief met hen mee naar mogelijkheden. Met een betekenisvolle stap in hun loopbaan als resultaat. Niet onbelangrijk: tijdens het Mobiliteitsdienstverband behouden uw mensen hun huidige of daaraan gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden, inclusief ABP-pensioenopbouw.

Onze programma’s bieden wij aan voor de doelgroepen:

  • Professionals
  • Bestuurders
  • Managers bij de overheid

Bekijk welke 5 stappen samen het Mobiliteitsdienstverband voor professionals vormen. Of bekijk het gespecialiseerde traject Executive Career Coaching voor bestuurders en managers bij de overheid.

Mobiliteitsdienstverband Executive Career Coaching

Het Mobiliteitsdienstverband voor de Rijksoverheid en WENB/WWb

De Rijksoverheid en organisaties aangesloten bij de WENB/WWb, bieden wij een gespecialiseerd traject aan. Deze trajecten zijn toegespitst op de specifieke behoeften van organisatie en medewerker. Bekijk de mogelijkheden.

Rijksoverheid WENB/WWb