Wnra operatie; Mobiliteit ten tijden van privatisering

Een bijdrage van Jan-Willem Kok, Directeur POSG

De invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) komt steeds dichterbij. Veel organisaties hebben de laatste tijd koortsachtig gezocht naar de juiste manier om de veranderingen het hoofd te bieden.

Bij een gang langs verschillende klanten en stakeholders van POSG blijkt dat veel organisaties dat op even zoveel verschillende manieren doen. Ook zijn er vanuit de juridische professionals goede en toegankelijke manieren om als belanghebbende beeld te krijgen bij deze veranderingen en de implicaties voor de rechtspositie van de ambtenaar en de organisatie waarin hij werkzaam is.

Implicaties Wnra

Allereerst heeft POSG zich in een vroeg stadium er van vergewist wat de mogelijke implicaties zijn van de Wnra in het algemeen en van de Wnra op het gebied van mobiliteit binnen de publieke sector in het bijzonder.  Zeer leerzaam hierin was de bijeenkomst die POSG hieromtrent heeft georganiseerd  waarbij advocaat Mr. J. Blanken, POSG en haar klanten meenam in de mogelijk consequenties van de Wnra op de positie van de ambtenaar en diens organisatie (lees hier meer). Belangrijk in dit verhaal was toch de onduidelijkheid bij de omzetting van aanstelling naar arbeidsovereenkomst. Ook de gevolgen van het omzetten van het ambtenarenrecht naar het arbeidsrecht en dan in het bijzonder naar de aanspraken op een transitievergoeding bovenop het eigenrisico van de publieke organisatie, zijn nog niet altijd duidelijk.

Gemiste kans

Dit laatste onderwerp stipt mr. Edwin IJspelder van de VNG ook aan in de podcast ’De nieuwe ambtenaar’ waarin hij betoogt dat de Wnra operatie een goede beweging is, maar het een gemiste kans is om het eigen risico te reguleren. Dit had gekund door, het recht, de hoogte en de voorwaarden waaronder er een uitkering wordt toegekend bij de latende organisatie te beleggen. Daar waar dit nu nog door  de uitkerende instantie gebeurt. De invoering van de Wnra droeg dus een goede mogelijkheid in zich dit te versimpelen. Hierdoor had de publieke sector meer regie en mogelijkheden gehad om in het geval van mobiliteit snel voor de juiste weg te kiezen als het gaat om een structurele oplossing voor de organisatie, met perspectief en waarborgen voor de werknemer.

Neem regie

Door de extensieve ervaring van POSG op het gebied van mobiliteit in verschillende vormen; maatwerkbegeleiding voor publieke ambtsdragers,  detachering van ambtenaren, contractovername of mobiliteitsdienstverband (zowel individueel als collectief, vergroten wij de werkneembaarheid van ambtenaren/werknemers, of dat nu onder het regime van het ambtenarenrecht is of het private arbeidsrecht.  De professional in de publieke sector heeft nog steeds ook onder de Wnra extra middelen en mogelijkheden om van baan naar werkzekerheid te bewegen! Wij informeren u graag vrijblijvend over de mogelijkheden die wij u bieden.

Lees verder over onze werkwijze of neem direct contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Terug naar het nieuwsoverzicht >