De Wnra en duurzame inzetbaarheid

Het waarom, de consequenties en kansen van een enorme wetgevingsoperatie

Een bijdrage van Jan-Willem Kok, directeur POSG
Kom ook naar onze expertisebijeenkomst over de Wnra op donderdag 22 november >>

Lang dimdamde politieke partijen, bestuurders, geleerden en vakbonden erover: moet er wel of geen aanpassing van de ambtenarenstatus komen? Nu is de kogel dan toch door de kerk: per 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking. Een van de grootste wetgevingsoperaties op het gebied van het arbeidsrecht in de Nederlandse geschiedenis. De wet heeft (financiële) consequenties voor zowel de werkgever en werknemer en biedt vooral ook kans op het gebied van duurzame inzetbaarheid.

Waarom een nieuwe wet?

Een van de redenen uit het initiatief wetsvoorstel is gelijke arbeidsverhoudingen. Hiermee wordt bedoeld dat de ambtenaar over het algemeen in een gelijke verhouding tot zijn werkgever staat als een gewone werknemer. Daarnaast is het arbeidsprocesrecht meer passend op deze verhouding en levert de aanpassing proceseconomische voordelen op.

Consequenties en kansen

Wat heeft deze verandering voor consequenties voor bijvoorbeeld het HR-beleid of voor de direct leidinggevende van de nieuwe werknemer/ambtenaar? En biedt het wellicht ook kansen voor de ambtenaar/medewerker? Met deze vragen worden we bij POSG veel geconfronteerd. Door het eigenrisico voor de ww is er reeds een mogelijkheid om met behoud van zekerheden perspectief te creëren voor medewerkers. Met de nieuwe wet gaat de medewerker er nog meer op vooruit, deze krijgt namelijk het beste uit twee werelden: zowel het huidige wettelijke en bovenwettelijk uitkeringsregime alsmede de transitievergoeding van maximaal een jaar salaris. Dit betekent voor de werkgever een extra financieel risico, maar tegelijkertijd een kans om de sturing van duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers (nog meer) vorm te geven.

De inwerkingtreding van de Wnra heeft dus impact op zowel publiekrechtelijke organisaties als op haar medewerkers. Het biedt een enorme kans om de duurzame inzetbaarheid onder medewerkers te vergroten en in het verlengde daarvan ook mobiel te zijn en te blijven. Zet jezelf of je medewerkers niet in de bijrijdersstoel van een loopbaan, maar neem of geef het stuur stevig in handen!

Meer weten?
POSG is hét mobiliteitsbureau voor de overheidssector. Wij hebben een kleine 30 jaar ervaring in dit hele specifieke krachtenveld en ons hierbinnen gespecialiseerd in het verder brengen van mensen binnen de overheidssector. Hiermee helpen wij zowel de werknemer als werkgever verder. Kijk voor meer informatie over ons unieke Mobiliteitsdienstverband op onze werknemer of werkgeverspagina. Of neem contact op met één van onze adviseurs.