Wnra; doelstelling en consequenties voor de dagelijkse praktijk

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd voor HR- en Mobiliteitsmanagers werkzaam binnen de overheid.

Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking. Er verandert hiermee veel. Weet u wat de wet betekent voor uw organisatie en uw medewerkers? Tijdens deze expertisebijeenkomst zet mr. J.J. Blanken van Capra Advocaten de doelstelling van de wet uiteen en gaat hij nadrukkelijk in op de consequenties voor de dagelijkse praktijk binnen de overheid. Vanuit POSG worden structurele oplossingen aangedragen en kansen voor zowel werknemer als werkgever geschetst die de nieuwe wet met zich meebrengen.

De bijeenkomst heeft een interactief karakter waarbij voldoende ruimte is voor het stellen van vragen en discussie. De volgende vragen zullen zonder meer aan de orde komen:

· Wat gaat veranderen en wat blijft hetzelfde?
· Hoe komt het nieuwe ontslagrecht eruit te zien?
· Wat zijn de consequenties van het Onderhandelaarsakkoord arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk (2018-2020)?
· Welke gevolgen zijn er op het terrein van arbeidsvoorwaardenvorming en voor de individuele rechtspositie van ambtenaren?
· Welke voorbereidingen dienen er te worden getroffen?

Mr. J.J. Blanken
Blanken is sinds 1992 verbonden aan Capra Advocaten in Den Haag en sedert 2002 in de hoedanigheid van vestigingsdirecteur respectievelijk lid van de maatschap. Arbeidsverhoudingen binnende overheid hebben de specifieke aandacht van Blanken. Naast individuele rechtspositionele kwesties en geschillen met vakbonden en ondernemersregelingen houdt Blanken zich bezig met een breed vlak aan advies inzake mens, organisatie en recht.

 

Programma

13.00 uur – 13.30 uur Ontvangst
13.30 uur – 13.45 uur Welkom door Jan-Willem Kok/Kim Cortenbach en introductie Contractovername
13.45 uur – 14.30 uur Uiteenzetting van de doelstelling van de Wnra en de consequenties voor de dagelijkse praktijk, door mr. J.J. Blanken
14.30 uur – 14.45 uur Pauze
14.45 uur – 15.00 uur Interview met Nicole van Driel (Mobiliteitsmanager BZK) inzake ervaringen met Contractovername
15.00 uur – 15.45 uur Hervatting uiteenzetting Wnra, door mr. J.J. Blanken
15.45 uur – 16.00 uur Afsluiting door Kim Cortenbach en Jan-Willem Kok
16.00 uur – 16.30 uur Afsluitende borrel

Locatie

Meeting Center New Babylon
Anna van Buerenplein 29
2595 DA Den Haag

Een routebeschrijving vindt u op de website van Meeting Center New Babylon >>

Aanmelden

Deelname aan deze bijeenkomst is kosteloos. U kunt zich aanmelden via de knop ‘Nu aanmelden’.


Nu aanmelden