Sneller aan de slag, WAB biedt kansen voor duurzame loopbaanontwikkeling

Een bijdrage van Jan-Willem Kok, Directeur POSG

De consequenties van de WAB (Wet arbeidsmarkt in balans) worden besproken in het artikel: ‘Nieuwe ambtenarenwet: makkelijker ontslag, meer geld’  van Michiel Knapen in Binnenlands Bestuur. Het artikel geeft aanleiding om de context en de mogelijkheden met betrekking tot personele mobiliteit verder te duiden. Een tweetal, juridisch specialisten, geeft aan dat het voor de arbeidsrechtelijke praktijk ten aanzien van de rechtspositie van ambtenaren een uitdagende tijd wordt. Dit werkt onzekerheid aan de kant van de werkgever en de werknemer in de hand. Zeker daar, waar het een mogelijke beëindiging van de aanstelling of dienstbetrekking betreft.

Consequenties

Door het gesloten ontslagstelsel uit het ambtenarenrecht in 2015 te introduceren in het privaatrecht, met de invoering van de Wet werk en zekerheid, zien we nu dat het private arbeidsrecht van toepassing wordt op het ambtenarenrecht, door de invoering van de Wnra (Wet normalisering rechtspositie ambtenaren). Daarbij komt de verbetering van de Wet werk en zekerheid door de invoering van de WAB. Van toetsing achteraf door de bestuursrechter naar toetsing vooraf door UWV of kantonrechter. Dit zijn veel veranderingen die gepaard gaan met verschillende consequenties.

Kansen

Een van de consequenties besprak ik in mijn artikel over de Wnra: de kansen die de Wnra biedt bij de regie op de eigen loopbaan. Kort gezegd geeft ook de Wnra de mogelijkheid om de transitie van baan naar werkzekerheid op een constructieve wijze te laten verlopen. Waarbij er een maximaal aan waarborgen blijft aan de kant van de werknemer, de ruimte voor de werkgever om te kunnen blijven voldoen aan de eisen die aan de organisatie gesteld worden. Ook na invoering van WAB kan de transitie van baan naar werkzekerheid in geval van een reorganisatie een voordeel voor de ambtenaar of werknemer zijn.

Constructieve structurele oplossing

Met bovenstaande in het achterhoofd blijft het voor organisaties en medewerkers gunstig om voor personele mobiliteit te kiezen. POSG biedt een structurele oplossing voor de organisatie en creëert perspectief voor de medewerker. Concreet doen wij dit middels ons Mobiliteitsdienstverband. Hierbij komt de werknemer in dienst bij POSG en helpen wij hem of haar middels een intensief maatwerk traject, van werk en begeleiding, met het zetten van een betekenisvolle loopbaan stap. De huidige arbeidsvoorwaarden blijven hierbij behouden.
Wij richten ons in hoofdzaak op de organisatie. Werkgevers in het publieke domein kunnen via ons  hun doelstellingen realiseren. In een reorganisatie, met een nieuwe manier van werken, zijn er altijd mensen die daarin niet mee willen of niet mee kunnen. Dan kun je plannen en waarborgen creëren om te proberen om deze mensen alsnog mee te krijgen. Uiteindelijk wil je als organisatie vooruit. Dan kan het verstandig zijn om afscheid van elkaar te nemen. Dus sneller ontslag omzetten in een constructieve structurele oplossing waarbij de WAB de mogelijkheid hiertoe verruimt door een betere positie van de ambtenaar of medewerker.

Direct aan de slag!

Ook als er op afdelingen onverenigbaarheid van karakters bestaat, kan POSG iets betekenen. We verhogen de werkneembaarheid van mensen. Wij helpen medewerkers bij het vinden van een andere betrekking en we bieden de rust en de ruimte waarin zij zich verder kunnen ontwikkelen. Passend bij hun persoonlijkheid en competenties, het grote netwerk in de publieke sector wordt ook ingezet. Ook in de zorg, het onderwijs en bij woningbouwcorporaties hebben wij een stevig netwerk. Mensen hebben zelf vaak ook een groot netwerk, dat moeten ze wel kunnen ontsluiten. Daar trainen we ze op en helpen we ze bij. Het is een samenspel. Samen gaan we op zoek naar de volgende passende stap in iemands loopbaan. We beginnen daar ook meteen mee. Mensen gaan bij ons snel aan de slag in een interim functie. Eventueel meteen in een andere sector. Alleen door het te doen stel je werkelijk vast of eventuele andere werkzaamheden in een andere sector echt bij je passen.

Van baanzekerheid naar werkzekerheid

Van baanzekerheid naar werkzekerheid: niet de zekerheid van het hebben van een baan, maar de zekerheid altijd aanspeelbaar te zijn voor nieuwe werkgevers. De Wnra zou het imago van ambtenaren moeten verbeteren, door de WAB worden ambtenaren ook echt en voor het eerst in honderd jaar als private medewerker gezien. Hierdoor kan het aanzien van de private medewerker verbeteren juist omdat ambtenaren hartstikke gemotiveerde medewerkers mét hart voor de publieke zaak zijn. Bovendien brengen ze een set aan vaardigheden mee die in de private sector van pas komen en daar vaak ontbreken. Zij zijn namelijk gewend om in een politiek-bestuurlijke omgeving te opereren waarbij ze voortdurend meerdere, vaak tegenstrijdige belangen moeten afwegen. Deze vaardigheden zijn uitstekend buiten de eigen organisatie in te zetten. Dat besef zien wij bij onze mensen gedurende een traject groeien, om uiteindelijk ten volle te worden benut. Onze mensen dan ook een aanwinst voor werkgevers in de publieke en private sector. De veranderingen die met de Wnra en de WAB tot stand gebracht worden, zijn een uitgelezen kans voor zowel organisaties als medewerkers om goed in te spelen op de eisen van deze tijd. Voor de medewerker is het prettig dat er extra waarborgen zijn om een duurzame loopbaanstap te kunnen zetten en om zelf aan het roer te staan van de eigen loopbaan.

Meer over POSG

POSG is marktleider op het gebied van arbeidsmobiliteit en sparringpartner van overheid en politiek. Naast het unieke Mobiliteitsdienstverband is POSG gespecialiseerd in Mobiliteitsadvies, Loopbaancoaching, Interim en Werving & Selectie. POSG verbindt de doelstellingen van organisaties met professionals die een loopbaanstap realiseren met een duurzaam perspectief.

POSG is onderdeel van de GrowWork Group, één van de grootste HR-dienstverleners in het publieke domein en heeft hierdoor een breed landelijk netwerk. De zusterbedrijven binnen GrowWork Group: GrowWork de zorgversterkers, InterWork, JS Consultancy en Roler – zijn werkzaam in respectievelijk de sectoren zorg, woningcorporaties, overheid en onderwijs.

Meer weten over het Mobiliteitsdienstverband?

Lees hier verder en neem gerust contact met ons op.

Terug naar het nieuwsoverzicht >