“Goede coaching begint met tijd en oprechte aandacht”

Interview met Daniëll van Norden, Senior Loopbaancoach bij POSG

Graven naar wat je hebt meegemaakt en geleerd. Flink ‘kauwen’ op een traject en ervan leren voor volgende coachees. De hercertificering van CMI/Noloc is een stuk meer dan even een papiertje halen voor de vorm. Senior loopbaancoach Daniëll van Norden doorliep met succes de certificering en deelt zijn praktijkervaringen. Waarin maakt een goede (register) loopbaancoach het verschil?

Stevigere Noloc-certificering
Noloc voegde onlangs de certificering samen met CMI. Een aantal loopbaancoaches van POSG waren al CMI-gecertificeerd en dus wel gewend aan een stevige toetsing. Het aanleveren van een dossier met daarin serieuze reflecties op het eigen handelen was voor Daniëll dus niet nieuw. Wel constateert hij verschillen: “Ik werd niet meer face-to-face geïnterviewd. In plaats daarvan leverde ik online mijn dossier aan waarin ik reflecteer op persoonlijke situaties, werksituaties en mijn leerpunten daaruit.” Het resultaat: Daniëll mag de komende 4 jaar opnieuw het keurmerk ‘Register Loopbaanprofessional’ voeren.

Hoe herken je een goede coach?
Professionals hebben ruime keuze als ze op zoek gaan naar een coach. Hoe selecteer je in dat enorme aanbod de juiste? Een Noloc-keurmerk is zeker een richtlijn, maar er is meer volgens Daniëll. Tijd en oprechte aandacht zijn cruciale elementen. “Iedere coach zegt waarschijnlijk dat hij of zij dit geeft. Maar mede dankzij mijn achtergrond als Arbeids- & Organisatiepsycholoog weet ik dat het in de praktijk genuanceerder ligt.” De onbewuste verleiding is groot om iemand door een vastgelegd traject te ‘trekken’ en daarbij de persoon uit het oog te verliezen.

“Iedere coach zegt waarschijnlijk dat hij of zij
tijd en oprechte aandacht geeft, maar als Arbeids- & Organisatiepsycholoog weet ik dat het in de praktijk genuanceerder ligt.”

Eerst kijken naar wat gezien wil worden
Persoonlijke aandacht betekent voor Daniëll ook dat hij dat wat weggedrukt is, weer in beeld brengt met de coachee. “Als we daar goede gesprekken over voeren, worden mensen weer zichzelf en ervaren ze energie en blijdschap.” Een goede loopbaancoach begint dan ook zelden met een oriëntatie op de arbeidsmarkt. POSG verdeelt het traject in reflectie, ambitie en oriëntatie. Daarbinnen verloopt de begeleiding in overleg met de kandidaat. “Maatwerk inderdaad, al lijkt dat woord helaas wat aan inflatie onderhevig. Het is een sleutel voor het succes van onze trajecten.”

Tien minuten samen zwijgen
Maatwerk betekent voor Daniëll dat hij kijkt naar de persoon die hij begeleidt. Hij vertelt: “Er kwam een tijd terug een dame binnen voor een kennismakingsgesprek. Ze was zenuwachtig, zag er eigenlijk als een berg tegenop om gecoacht te worden. Toen ik de kamer binnen kwam, zat zij er al. Oogcontact maken lukte niet, ze staarde naar de tafel en hield haar hoofd gebogen. Ik vroeg of het ging. ‘Nee’, antwoorde ze. Thee wilde ze wel graag. Toen die voor haar neus stond, heb ik gevraagd wat ze wilde. ‘Gewoon even zo zitten’, was haar antwoord. Dus dat hebben we gedaan, 10 minuten lang. Als coach is het belangrijk om met de situatie te kunnen ‘zijn’. Na 10 minuten ging ik tegenover haar zitten en keek ze me voor het eerst aan. Ze voelde voldoende veiligheid om zich open te stellen en zo konden we verder aan het werk gaan.”

Psycholoog met oog voor vitaliteit
Daniëll kijkt ook in de breedte naar het vraagstuk van zijn coachees. Als psycholoog kan hij hen uitleggen hoe het brein werkt en nuttige oefeningen aanraden. Mindfulness schuwt hij daarbij zeker niet. Ook verdiept hij zich al decennia in vitaliteit en de impact van voeding en beweging op lichaam en geest. “Het wordt steeds belangrijker. En steeds meer mensen erkennen dit ook.” Bij zijn hercertificering heeft hij het vitaliteitsaspect dan ook als speerpunt voor zichzelf gedefinieerd: “Daarmee kan ik nog meer verschil maken in coachtrajecten.”

Rust in de chaos met ‘harde knip’
Een rustige geest is dus belangrijk. Maar hoe bereik je dat als een werknemer al tijden stress en misschien zelfs conflicten ervaart op het werk? “Bij POSG werken we met een ‘harde knip’. De professional is blij dat hij of zij eindelijk rustig kan nadenken over een volgende stap. Dat lukt gewoon niet meer als je elke dag doodmoe thuiskomt van je werk.” Eén van de voordelen van het Mobiliteitsdienstverband, is dat de coachees geen geschiedenis hebben met de kandidaat. Je begint opnieuw, werkt vanuit totale rust en met ruime tijd toe naar een oplossing. En met succes.

Meerdere adviseurs voor één kandidaat
POSG verdeelt de begeleiding grofweg in een reflectie-, ambitie- en oriëntatiefase. De kandidaat krijgt hiervoor een team om zich heen van begeleiders die kijken wanneer wat nodig is. Maatwerk is hierbij het toverwoord. Daniëll: “Als blijkt dat iemand al tijdens de ambitiefase een sollicitatie heeft lopen, haal ik die adviseur erbij. Deze flexibiliteit is juist onze kracht.” Het team houdt elke 6 weken intervisie. De resultaten daarvan vormen ook weer waardevolle input voor de hercertificering van Daniëll: “Ik reflecteer hierdoor niet eens in de 4 jaar, maar bijna continu. Daar heeft elke volgende kandidaat die ik begeleid ook weer profijt van.”

Mobiliteitsdienstverband van POSG

Benieuwd naar het Mobiliteitsdienstverband en de mogelijkheden voor jou als professional of organisatie? Lees dan hier verder >

Connect met Daniëll op LinkedIn >
Terug naar het nieuwsoverzicht >