Beste gemeenten, Common Ground komt eraan!

Een bijdrage van Lydia van der Poel

In mijn werk als managing consultant bij POSG spreek ik dagelijks met uiteenlopende managers en bestuurders in het publieke domein. Op basis van deze informatie probeer ik te anticiperen op maatschappelijke ontwikkelingen, die van invloed zijn op de arbeidsmarkt en die werkkansen gaan bieden voor onze interim-managers. Zo verwacht ik dat de Common Ground beweging, die op het niveau van brancheorganisaties  VNG, IMG, VIAG, VDP recent is ingezet, na de zomer zal toeslaan. De ruim 350 gemeenten die ons land telt, kunnen dan besluiten of ze hierbij aanhaken. Een beweging die meer behelst dan verdergaande digitalisering, die de dienstverlening sneller, toegankelijker en goedkoper gaat maken, die de organisatie raakt in het hart en consequenties heeft voor medewerkers op alle niveaus.

Wat is Common Ground?

Een steeds grotere stroom aan digitale gegevens zorgt ervoor dat ICT-systemen dreigen vast te lopen. De grote hoeveelheid aan complexe koppelingen die met de stroming aan digitale gegevens gemoeid zijn, maken dat het huidige systeem bovendien weinig flexibel, kwetsbaar en duur is. Met dit besef werd de VNG Taskforce ‘Samen organiseren’ opgezet, die de uiteindelijke toepasselijke naam Common Ground kreeg. Het doel van deze beweging is een “stapsgewijze ontwikkeling naar een nieuwe, toekomstbestendige gemeentelijke ICT-infrastructuur”. (Zie hier de uitleg van VNG)

Er zitten een aantal voordelen aan het Common Ground model. Zo is het goedkoper en een stuk flexibeler. Dit maakt dat er meer ruimte ontstaat om sneller en gemakkelijker te innoveren. Gemeenten worden bovendien minder afhankelijk van hun vaste leveranciers en burgers en ondernemers hebben meer en beter inzicht in hoe  er met hun gegevens wordt omgegaan. Kortom, Common Ground is een grote stap naar een transparantere overheid met snelle en veilige informatieoverdracht waarbij privacyregels in acht worden genomen.

Gezamenlijk project

Bijzonder aan Common Ground is dat het geen van bovenaf opgelegde systeemwijziging is, maar dat samen met gemeenten wordt gekeken hoe stapsgewijs de modernisering van de ICT-infrastructuur kan worden vormgegeven.

Doet u mee of wacht u af?

Als de voortekenen niet bedriegen, gaat Common Ground grote gevolgen hebben voor iedere gemeentelijke organisatie.  Niet alleen op het vlak van de informatiesystemen, maar op alle vlakken. Mens en organisatie zullen hierin meegenomen moeten worden. En daarvoor is specifieke menskracht nodig. Sommige gemeenten zullen dat op eigen houtje doen, maar anderen zullen externe expertise invliegen.

POSG biedt hierop toegeruste transitiemanagers

Vooruit lopend op deze ontwikkeling hebben we binnen POSG gelederen een team van ‘ervaren rotten’ geselecteerd. Dit team is zich nu aan het klaar stomen om deze Common Ground transitie bij gemeenten te kunnen begeleiden.  Dit zijn ervaren managers die de gemeentelijke organisatie goed kennen en de weg weten. Die de moderne manier van ‘agile’ ontwerpen, bouwen en uitproberen beheersen. Die sterk zijn op het vlak van implementatie en verandering. Die mensen mee kunnen nemen in een ontwikkeling die soms angst inboezemt. Die ruimte kunnen geven aan innovatie, nieuwe aanbestedingswijzen in de praktijk kunnen brengen, oog hebben voor samenwerking en de kracht van het gemeentelijke collectief.

Interesse?

Heeft uw organisatie mensen nodig op dit vlak, neemt u dan contact met mij op. Ik ga graag met u in gesprek om tot een goede match tussen vraag en aanbod te komen.

Lydia van der Poel, Managing Consultant bij POSG en tevens contactpersoon van de interim-pool Transitiemanagers Common Ground. Bereikbaar op 06 534 054 35 of lvanderpoel@posg.nl.

Terug naar het nieuwsoverzicht >