Werken in het Onderwijs. Een logische stap

De kennis en vaardigheden van professionals uit het openbaar bestuur en de semi-publieke sector komen goed tot hun recht in het onderwijs. Of dit nu is op een middelbare school, hogeschool of universiteit. Een ambtenaar van een gemeentelijke afdeling Ruimtelijke Ordening of een manager van een energiebedrijf, kunnen hun kennis bijvoorbeeld zeer wel uitdragen als docent maatschappijleer.

Werken in het Onderwijs

Daarom heeft POSG Werken in het Onderwijs ontwikkeld, een speciaal programma van maximaal zes maanden, dat de professionele autonomie en inzetbaarheid – c.q. de werkneembaarheid – van medewerkers bij de (semi-) overheid doelgericht vergroot.

Werken in het Onderwijs omvat didactische scholing, coaching, evaluaties en een expertiseplaats, waarin kennis en ervaring wordt opgedaan als docent bij een onderwijsorganisatie.

Werken in het Onderwijs bestaat uit vijf fasen:

  1. Reflectie
  2. Ambitie
  3. Oriëntatie
  4. Actie
  5. Realisatie

 

1 – Reflectie

De kandidaat maakt kennis met de Adviseur Onderwijs. Dan volgt reconstructie van en reflectie op het (recente) loopbaanverloop. We onderzoeken de intrinsieke drijfveren om deel te nemen aan het programma Werken in het Onderwijs en hoe de balans is tussen persoonlijke en professionele doelen.

2 – Ambitie

Vervolgens worden persoonlijke doelstellingen geformuleerd en op haalbaarheid getoetst door middel van een kwalificerende intake. Deze intake bestaat uit een assessment en een daaruit volgend persoonlijk arbeidsmarktadvies en plan van aanpak gericht op het onderwijs. Doordat we verwachtingen, ambities en aandachtspunten in kaart brengen, ontstaat zicht op kwaliteiten en kansen.

3 – Oriëntatie

De kandidaat werkt verder aan het concretiseren van zijn of haar ambitie. Aan de hand van excursies en netwerkgesprekken wordt de arbeidsmarkt verkend. Dit leidt tot een kennismaking bij een of meerdere onderwijsinstellingen.

4 – Actie

In deze fase start de opleiding Voorbereiding Docent. In deze intensieve opleiding wordt de kandidaat voorbereid op het docentschap. Tegelijkertijd met de opleiding begint de daadwerkelijke verwerving van een positie als docent. In de stage doet de kandidaat werkervaring op en raakt vertrouwd met het werken als docent. Feitelijk is de stageplaats een springplank naar tijdelijke opdrachten of een nieuwe vaste functie. Ook worden (online) sollicitatie- en netwerkvaardigheden verder ontwikkeld en aangescherpt.

Wanneer de opleiding en de stage met goed gevolg zijn doorlopen, ontvangt de kandidaat een officieel VD-certificaat. Hij of zij is nu bekwaam om als docent in het onderwijs te werken.

5 – Realisatie

De kandidaat is nu klaar om een nieuwe, betekenisvolle loopbaanstap te zetten. Dit kan zijn in de vorm van een interim- of detacheringsopdracht, een vaste baan of als zelfstandig ondernemer (inclusief schaduwmanagement). In deze fase biedt de Adviseur Onderwijs actieve ondersteuning.