Het Mobiliteitsdienstverband voor bestuurders

 

Dit programma is toegespitst op de specifieke capaciteiten van bestuurders. POSG is hierbij de formeel werkgever. Met het Mobiliteitsdienstverband krijg je de ruimte om een nieuwe weg in te slaan.

POSG bevraagt, spiegelt, coacht, traint en zoekt actief mee naar mogelijkheden. Met een betekenisvolle carrièrestap als resultaat. Hierbij behoud je je huidige of daaraan gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden, inclusief ABP-pensioenopbouw.

APPA. Een nieuwe stap bij een wisseling van de wacht

Politieke verhoudingen veranderen regelmatig door verkiezingen. Een wezenskenmerk van een democratie. Dit heeft consequenties voor de positie van zittende politieke ambtsdragers.

Daarom Executive Career Coaching van POSG

Overheden – Rijk, gemeenten en provincies – dienen vertrekkende bestuurders te helpen bij het vervolg van hun carrière en de duur van wachtgeldregelingen te beperken. Tegelijkertijd willen zij aantrekkelijk blijven voor gekwalificeerde opvolgers, om zo de kwaliteit van het openbaar bestuur voor de toekomst te waarborgen.

Voor zittende bestuurders is het van belang te anticiperen op een mogelijk vertrek en de regie over de eigen carrière te behouden. Om die reden hebben we bij POSG Executive Career Coaching ontwikkeld.

De voordelen

Met Executive Career Coaching stellen overheden hun politieke ambtsdragers in staat een betekenisvol vervolg aan hun maatschappelijke carrière te geven. Als bestuurder krijg je zo de ruimte om je te oriënteren op datgene wat je drijft. Mét behoud van waarborgen, zoals ABP-pensioenopbouw. Zo krijg je de gelegenheid om de mogelijkheden te overzien en daadwerkelijk verder te komen. Hierdoor kun je je kennis en ervaring maatschappelijk blijven inzetten.

Terug naar het overzicht van diensten