Van Werk naar Ondernemerschap met behoud van zekerheid

Dit artikel verscheen in Binnenlands Bestuur, uitgave 10 (2019)

POSG biedt verschillende begeleidingstrajecten voor mensen die op zoek zijn naar een nieuwe toekomst. POSG werkt hierbij met het principe: van baanzekerheid naar werkzekerheid. Dat doen zij middels een zogeheten Mobiliteitsverband, waarbij de professional zijn arbeidsvoorwaarden behoud. Een van de mogelijkheden binnen het Mobiliteitsverband is het traject Van Werk naar Ondernemerschap. Directeur Hans van Hoek, vertelt hoe het in zijn werk gaat.

‘We merken dat er vrij veel professionals zijn overwegen hun loopbaan als zelfstandige voort te zetten.’ vertelt Van Hoek. ‘Dat betreft ook medewerkers van not for profit organisaties (gemeenten, provincies, overheden). Ook zij grijpen de kans aan om een droom te realiseren. We bieden de mogelijkheid om uit te groeien tot zelfstandig ondernemer al een jaar of tien aan maar we zien nu dat er meer en meer belangstelling voor is. De arbeidsmarkt is ook steeds flexibeler en de keuzes van mensen individualiseren verder. Mensen staan meer en beter stil bij wat ze willen op bepaalde punten in hun carrière.’

Duurzame loopbaan

‘POSG helpt op verschillende manieren om die dromen te realiseren’, vervolgt Van Hoek. ‘We brengen mensen duurzaam verder in hun loopbaan. Dat doen we binnen ons mobiliteitsdienstverband. In die trajecten begeleiden we mensen die een nieuwe stap in hun carrière willen zetten. Dan doen we niet alleen van baan naar baan, maar veel uitgebreider dan dat. Wij werken in onze begeleiding van baanzekerheid naar werkzekerheid. Onze kandidaten werken aan hun aanspeelbaarheid op de arbeidsmarkt in brede zin en ontwikkelen zo hun ‘werkneembaarheid’. Het uiteindelijke doel is dat we de kandidaten een stap verder brengen in hun carrière.’

Ondernemerschap

Van Hoek benadrukt het flexibele karakter van de begeleiding. ‘Wij denken niet in beperkingen maar in mogelijkheden. Iemand kan zijn carrière bijvoorbeeld ook als zelfstandige (willen) voortzetten. Het mobiliteitsdienstverband bij POSG biedt daarom de mogelijkheid om met behoud van arbeidsvoorwaarden aan de slag te gaan met zijn of haar ideeën voor ondernemerschap. Ook binnen deze richting zijn we flexibel; het ondernemerschap kent nu eenmaal verschillende vormen, die passen bij verschillende mensen. Er zijn grofweg twee mogelijkheden: mensen die zich binnen het vakgebied waarin ze al actief zijn aanbieden als ZZP’er, ruwweg geldt dit voor 60% van de mensen die wij begeleiden. Daarnaast geldt voor 40% dat ze een geheel nieuwe carrière nastreven in een vakgebied waarin ze daarvoor nog niet professioneel actief waren.’

Intrinsieke motivatie

Hoe gaat dit in zijn werk? ‘Zeker als je aan de slag gaat met iets heel nieuws is dat natuurlijk een grote stap. We kijken daarom allereerst naar de intrinsieke motivatie van een kandidaat. We ondersteunen mensen zo goed mogelijk bij het realiseren van hun wensen en dromen. Maar daarbij zijn we wel realistisch. We bieden begeleiding in het hele proces. Dat begint bij het vaststellen of iemand ondernemersbloed heeft. Er is natuurlijk een verschil met het werken in loondienst. Het ondernemerschap is onzekerder en er kleven meer risico’s aan. Daar hebben we het over met de kandidaat, we doorlopen een digitale ondernemersscan, kijken naar zijn kwaliteiten en zelfbeeld.’

Go/no go-moment

‘Als we die intake achter de rug hebben gaan we aan de slag’, vervolgt Van Hoek. ‘We vragen mensen: waar wil je van leven en waar wil je voor leven. Dit maken we steeds concreter tot de uitwerking van een businessplan aan toe. In een cyclisch proces krijgt de onderneming voor de potentiële ondernemer zo steeds meer handen en voeten. Soms komt het voor dat de keuze toch anders uitpakt dan verwacht. Niet iedereen kan en wil uiteindelijk die stap zetten. Uiteindelijk komt er sowieso een go/no go-moment waarbij mensen de beslissing moeten nemen om er al dan niet echt voor te gaan. Maar ook als mensen toch afzien van een bestaan als zelfstandige heeft het traject altijd meerwaarde: ze hebben er alles aan gedaan. En beter dat je het goed onderzocht hebt, dan dat je je carrière voortzet met spijt. Als mensen afzien van het zelfstandige ondernemerschap zetten we alsnog in op het begeleiden van mensen naar werk in een andere vorm dan het ondernemerschap.’

Combinaties

‘We kunnen nooit helemaal voorspellen of iemands onderneming uiteindelijk succesvol is. Dat hangt van veel factoren af. Mark Zuckerberg van Facebook en Steve Jobs van Apple waren ook niet meteen, en ook niet met alles wat ze doen succesvol. Bovendien zijn er natuurlijk ook combinaties mogelijk tussen ondernemerschap en iemands “oude” carrière. Zo hadden we laatst iemand met een passie voor koken die werkzaam was in het sociaal domein. Die wist dat te combineren door een cateringbedrijf op te zetten waarin hij werkt met mensen met een beperking. Dat bedoel ik nu met denken in mogelijkheden!’, besluit Van Hoek.

Benieuwd of een ondernemerstraject iets voor jou is? Lees meer over het traject Van Werk naar Ondernemerschap >>