Kerstboodschap: De samenleving als spel

Beste lezer,

Bij wijze van kerstgedachte delen wij graag met u een aantal overwegingen die wij wezenlijk vinden. Ook dit jaar brengen de feestdagen ons weer vele vormen van ritueel en spel. En eigenlijk is een feest ook een spel, of spelvorm. Dit brengt ons op het begrip homo ludens – Latijn voor ‘spelende mens’ – dat in 1938 werd geïntroduceerd door de Nederlandse cultuurhistoricus Johan Huizinga. In zijn gelijknamige boek wees Huizinga op de scheppingskracht van spel in cultuur en samenleving.

Het afgelopen jaar zijn we met de Amerikaanse verkiezingsstrijd getuige geweest van de opkomst van politiek als reality tv. Daarmee is de spel- of wedstrijdvorm van dit genre feitelijk doorgedrongen tot de hoogste sfeer van politieke macht.

Als POSG nemen wij – in geheel andere contreien en op geheel andere wijze – ook deel aan het maatschappelijk krachtenspel. Voor ons geldt, cruijffiaans gesteld: als je zorgt dat je aanspeelbaar bent, kom je aan de bal. Die spelopvatting zien we terug bij onze zelfregisserende Professionals: ze spelen zich vrij op de arbeidsmarkt, worden aangespeeld en komen daarmee in de positie om organisaties te helpen hun doelstellingen te verwezenlijken.

In Homo Ludens beschrijft Huizinga het spel van lustig ravottende jonge honden: “Zij nemen den regel in acht, dat men in zijn makker’s oor niet doorbijten zal.” In die geest hechten wij waarde aan de omgangsvorm ‘hard op de inhoud, zacht op de man’ (of vrouw). Omdat we er van overtuigd zijn dat je op die manier, en niet omgekeerd, iets duurzaams tot stand brengt.

In een spel dat in vertrouwen wordt gespeeld, openbaart zich niet alleen het samenzijn, maar ook die mooie balans tussen de wil om te winnen en spelen, puur omdat het leuk en gezellig is.

Wij hopen dat u de komende weken, samen met vrienden, familie of wildvreemden, “een hoogen graad van pret of aardigheid” zult ondervinden, en wensen u en uw naasten heel fijne feestdagen.

Namens de directie van POSG,

Jan-Willem Kok
Hans van Hoek

Meer weten?
Wij vertellen u graag meer over de manier waarop wij onze professionals helpen om ‘aan de bal te komen en te blijven’. Neem contact op met Hans van Hoek, directeur bij POSG via hvanhoek@posg.nl of telefonisch via 088 330 20 00.

Bekijk onze kerstboodschap zoals geplaatst in Binnenlands Bestuur d.d. 16 december 2016.

Afbeelding kerstboodschap 2016

Terug naar het nieuwsoverzicht >>