Remotie: een stap terug brengt mensen verder

Impressie expertisebijeenkomsten over Remotie

POSG heeft de afgelopen drie weken bijeenkomsten georganiseerd rondom het thema Remotie. Tijdens deze bijeenkomsten nam Tanja Verheyen, onderzoekster aan de Vrije Universiteit Brussel, ons mee in de revoluties die momenteel gaande zijn bij organisaties en die laten zien dat remotie daarin steeds belangrijker wordt. Zeker ook in het kader van well-being en duurzame inzetbaarheid van medewerkers is remotie een steeds interessanter thema.

Mensen denken bij het woord remotie onder andere aan opnieuw bewegen, wedergeboorte, stap naar beneden, minder salaris, falen, minder aanzien/status en einde loopbaan.

Vier elementen van remotie

  1. Functieverlaging; van in principe één stap naar beneden
  2. Autoriteitsverlaging; minder mensen aansturen, minder geld beheren, geen aanspreekpunt meer zijn etc.
  3. Loonsverlaging
  4. Functiewijziging; wijziging van functie-inhoud, functie wordt lichter

Afscheid nemen

Remotie is voor medewerkers ook afscheid nemen; waarmee een medewerker de verschillende fasen van de remotiecurve doorloopt (vergelijkbaar met rouwcurve):

– Indicatoren
– Breekpunt
– Het verhaal
– De gevolgen
– De kanteling

Rol van de werkgever

Het is een stuk verantwoordelijkheid van de werkgever om te helpen bij het vertrekverhaal. Maar het is belangrijk om de communicatie erover bij de persoon zelf te laten. Uiteindelijk zal het positief eindigen (hoewel de ‘wond’ wel kan blijven).

Dominante maatschappelijke opvattingen

– Als je CEO bent, ga je niet in een lagere functie werken
– Geen zekerheden opgeven
– Je hebt gefaald als je geremoveerd bent

Culturele invloeden

Hoe er met demotie/remotie wordt omgegaan ligt vaak ook aan de cultuur. In Aziatische landen is een demotie bijvoorbeeld gezichtsverlies voor de hele familie. Maar in Amerika wordt falen vaak gezien als leermoment om vervolgens weer verder te gaan. Zo is in het hoofdkantoor van Facebook bijvoorbeeld heel groot de tekst Fail harder te lezen.

Organizational justice theory

Hoe om te gaan met demotie/remotie op de werkvloer?

Procedural justice
Zorg dat er beleid is voor demotie/remotie en zet het op papier. Communiceer erover en zorg dat het voor iedereen gelijk is (bijvoorbeeld: demotie hangt altijd samen met loonsverlaging). Dan is het duidelijk voor medewerkers.

Equity
Gelijkheid voor iedereen. Anders werkt het juist underperformance in de hand. Als een teamleider bijvoorbeeld weer medewerker in het betreffende team wordt, maar wel hetzelfde salaris behoudt, zullen de overige teamleden dat ervaren als ongelijkheid en mogelijk minder hard gaan werken.

Interactional justice
Bij communiceren over remotie moet je altijd open en eerlijk zijn. Neem er ook de tijd voor en voer veel gesprekken met de betreffende medewerker. Taalgebruik rondom remotie is heel belangrijk!

Voordelen en nadelen voor de medewerker

Voordelen
– Betere work-life balance
– Rustiger, minder druk
– Meer in je passie gaan staan
– Nieuwe ervaringen

Nadelen
– Statusverlies, minder aanzien
– Loonsverlaging

Voor de werkgever: zorg voor een juiste aanpak want een slechte aanpak is een slechte testimonial!

Meer weten?
Wilt u meer informatie over remotie of wilt u nog eens napraten over de bijeenkomsten en de manier waarop u remotie bespreekbaar kunt maken binnen uw organisatie? Neem dan contact op met Gerard Kerkhof, Senior Managing Consultant bij POSG via 06 218 075 63 of per e-mail via gkerkhof@posg.nl >>

Hieronder vindt u enkele sfeerbeelden van onze bijeenkomsten.

Logo LinkedIn
Wilt u op de hoogte blijven van meer nieuws en evenementen van POSG? Volg ons dan op LinkedIn!