Nieuwe expertisebijeenkomsten POSG in de planning

Ook dit najaar organiseert POSG meerdere expertisebijeenkomsten rondom thema’s die dichtbij onze dienstverlening staan. Eerder bespraken we onder meer de thema’s Remotie met gastspreker Tanya Verheyen, Geluk in Organisaties met Ap Dijksterhuis en Duurzame inzetbaarheid met Tinka van Vuuren. Dit najaar gaan we dieper in op de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) en herhalen we de bijeenkomst ‘Sturen op duurzame inzetbaarheid’. 

Wnra
De inwerkingtreding van de Wnra staat gepland voor 1 januari 2020 en deze verandert veel veel voor organisaties en medewerkers. Om goed voorbereid te zijn op de invoering, organiseert POSG een expertisebijeenkomst over deze wet. Wilt u op de hoogte blijven van de datum, programma en manier van aanmelden? Laat dan uw gegevens bij ons achter >

Sturen op duurzame inzetbaarheid
Wegens succes wordt de bijeenkomst Sturen op duurzame inzetbaarheid nogmaals georganiseerd tijdens de Week van de Zeeuwse mobiliteit. Tijdens deze expertisebijeenkomst geeft van Vuuren u een helder begrip van duurzame inzetbaarheid. Dit doet zij onder andere door ons mee te nemen in de bouwstenen van duurzame inzetbaarheid: Vitaliteit, Employability en Werkvermogen. Ook geeft zij inzicht in verschillende effectieve HR-maatregelen die gericht zijn op het creëren van duurzaam inzetbare werknemers. Ontvang tijdig informatie over het programma en aanmelden door uw gegevens achter te laten >

Expertisebijeenkomst POSG in samenwerking met Provincie Gelderland