Het Mobiliteitsdienstverband en de Doorstartbaan

Een bijdrage van onze Adviseur Mobiliteit Kim Cortenbach 

Het jaarcongres van de AWVN in Carré. Een middag met alle elementen die horen bij een jaarcongres: inhoudelijke thema’s en boeiende sprekers die elkaar in hoog tempo opvolgden. Veel werk gerelateerde kansen komen deze middag voorbij: co-creaties tussen robots en mensen, hybridesering van de arbeidsmarkt, competentiepaspoort en het idee dat heet ‘de Doorstartbaan’. Deze laatste heeft de meeste aandacht van POSG.

Waarom heeft juist de Doorstartbaan onze aandacht? De Doorstartbaan is een tijdelijke baan gericht op ontwikkeling met als doel een aanstelling bij een nieuwe werkgever. POSG heeft ruim 20 jaar ervaring met het op een soortgelijke manier creëren van perspectief. Wij doen dit met ons Mobiliteitsdienstverband. POSG begeleidt mensen gedurende deze periode naar nieuw, betekenisvol werk. Hierbij behoudt de medewerker de huidige of daaraan gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden, inclusief pensioenopbouw.
Met goede resultaten! Onder meer dankzij intersectorale en regionale afspraken.

Werkneembaarheid

Voorkomen is beter dan genezen, zo stelt de AWVN. POSG is het hier volledig mee eens en zowel de Doorstartbaan als een Mobiliteitsdienstverband beogen hetzelfde. Niet vasthouden aan de zekerheid van een baan, maar ervoor zorgen dat je aanspeelbaar wordt en blijft voor nieuwe werkgevers. Wij noemen dat ‘werkneembaarheid’; het voor jezelf creëren van duurzaam loopbaanperspectief waarmee je op de arbeidsmarkt van vandaag en morgen daadwerkelijk verder komt.

Hardere knip

Er is ook een wezenlijk verschil tussen de Doorstartbaan en een Mobiliteitsdienstverband; de knip tussen de werkgever en werknemer. Bij een Mobiliteitsdienstverband is deze harder; de werknemer gaat uit dienst bij de werkgever en komt in dienst bij POSG. Volgens ons is deze harde knip een voorwaarde voor een optimale focus op de toekomst en geeft het de minste kans op een traditioneel WW-scenario. Tot deze conclusie kwamen wij niet zomaar; twintig jaar aan onderzoek gingen hieraan vooraf waarin wij als lerende organisatie met diverse grote marktpartijen hebben samengewerkt.

Mobiliteitsdienstverband

Tijdens het Mobiliteitsdienstverband staat het ontwikkelen van de eerder genoemde werkneembaarheid centraal met als resultaat een nieuwe functie. Tijdens het traject vervult de medewerker hiervoor een passende functie middels het uitvoeren van detacheringsopdrachten. Gelijktijdig vindt er intensieve coaching plaats door ervaren adviseurs arbeidsmarkt en loopbaan- of ondernemerscoaches. Het resultaat is een aanstelling bij een nieuwe werkgever of start van een eigen onderneming.

Bij POSG ontwikkelen medewerkers zich dus op professioneel vlak én doen ze ervaring op bij nieuwe organisaties. Dit kan zijn binnen het huidige werkveld, maar men kan ook een compleet nieuwe weg inslaan. Door het omvangrijke netwerk van POSG en de (inter-)sectorale samenwerkingsverbanden, onder meer door het Rijk en de WENB/WWb zijn er ruime mogelijkheden om ook daadwerkelijk een betekenisvolle loopbaanstap te zetten.

Mooie ideeën en kansrijke veranderingen. Wat bieden deze kansen voor u als werkgever en werknemer aan mogelijkheden? Hierover gaat POSG graag met u het gesprek aan. Bel mij gerust op 06 295 161 04 of stuur een e-mail naar kcortenbach@posg.nl. Ik kijk uit naar uw reactie.

Over POSG
POSG is specialist in het faciliteren van mobiliteitsoplossingen voor de publieke en semi-publieke sector en het bedrijfsleven. Naast het Mobiliteitsdienstverband zij wij gespecialiseerd in Mobiliteitsadvies, Loopbaancoaching, Interim en Werving & Selectie.
Voor meer informatie over het Mobiliteitsdienstverband gaat u naar onze werknemers– of werkgeverspagina.