De persoonlijke energietransitie

Een bijdrage van Jan-Willem Kok, directeur bij POSG

De arbeidsmarkt lijkt oververhit. Veel werkgevers zoeken de juiste mensen om het werk te klaren. Daarom is dit de tijd om eens goed te kijken waar je staat in je loopbaan, en of jouw talenten aansluiten bij de organisatie waar je momenteel werkzaam bent. Of dat het wellicht beter tot uiting zou komen in een andere omgeving en context.

Uit de bijrijdersstoel

Veel professionals die POSG afgelopen jaar heeft mogen begeleiden bij het zetten van een duurzame loopbaanstap, hebben deze vraag gesteld. En nog belangrijker: ze zijn overgegaan tot actie. Door zelf de regie te pakken en niet op de bijrijdersstoel van je carrière te gaan zitten, creëerden ze meer waarde voor zichzelf, de omgeving en de organisaties waarvoor ze werken. De faciliteit van het Mobiliteitsdienstverband van POSG maakt dat je een met waarborgen omkleed perspectief kan scheppen waardoor je rust en ruimte creëert. Hierdoor ontstaat de ruimte om ook daadwerkelijk die duurzame loopbaanstap te zetten.

Van aarzeling naar actie

Bij POSG zien we vaak terecht wat aarzeling bij het inzetten van de actie. Door zorgvuldige advisering komen organisaties en professionals wel degelijk tot een weloverwogen besluit om daadwerkelijk tot actie over te gaan. De belofte van POSG om mensen verder te brengen vult POSG in met haar unieke maatwerkgerichte begeleiding en trainingen. Hierdoor verandert de aarzeling in een praktische richting waarlangs de voorgenomen ambitie optimaal ingevuld wordt. Op deze wijze krijgen professionals weer nieuwe energie om de loopbaan duurzaam te vervolgen.

Energietransitie

Professionals die het traject bij POSG volgen en hebben gevolgd, spreken daarom vaak van een energietransitie. Een professional was bijvoorbeeld werkzaam bij een organisatie die redelijk paste, maar deed zijn of haar werkzaamheden inmiddels op de automatische piloot. Of de organisatie paste zich snel aan, aan de eisen van deze tijd, maar bood geen tijd en gelegenheid een professional hierin mee te nemen. Dankzij het Mobiliteitsdienstverband van POSG en de daaronder liggende maatwerk begeleidingen, trainingen en netwerk, komen onze professionals op nieuwe posities terecht die hen een enorme hoeveelheid energie oplevert. Een gevoel van energie die niet zelden onbekend of lange tijd afwezig was. Een ware energietransitie dus.

Op de drempel van het nieuwe jaar kan het goed zijn om in de bespiegelingen ook die van de loopbaan mee te nemen en je af te vragen of jij al klaar bent voor de energietransitie. Vergeet hierbij niet vervolg te geven aan deze overpeinzing en daadwerkelijk concrete keuzes te maken.

Meer weten?

Lees meer over onze werkwijze en de stappen die we samen zetten op weg naar nieuw, betekenisvol werk >>

Benieuwd hoe professionals onze begeleiding ervaren? We laten ze zelf aan het woord in onze testimonials. Klik op de afbeelding voor het volledige verhaal.

Aan het woord: Ottie Wyat (Van Werk naar Werk traject) >>

Aan het woord: Carolien Vulperhorst (Executive Career Coaching programma) >>