Dialoogtafel Publiek Denken: Hoe modern is de arbeidsmarkt?

Een bijdrage van Lydia van der Poel – Senior Managing Consultant

Maandag 13 februari organiseerde het tijdschrift Publiek Denken een dialoogtafel over het onderwerp Modernisering van de Arbeidsmarkt. Een interessant onderwerp want wat betekenen de huidige (technologische) ontwikkelingen voor organisaties en hun medewerkers? En hoe kunnen (oudere) werknemers meegaan in deze ontwikkelingen en blijven zij arbeidsfit? Het panel bestond uit vertegenwoordiging van het CAOP, de NBBU, de ABU, De Unie, ZZP Nederland, het A+O fonds Gemeenten en het ministerie van SZW. Onder leiding van rasondernemer Arko van Brakel (medeoprichter en CEO van Semco Style Institute) kwam een boeiend gesprek tot stand.

Waar moeten we naartoe met de arbeidsmarkt?

Graag deel ik met u de belangrijkste conclusies van deze middag:

  • De verhouding vast-flexibel slaat door naar flex. Met alle gevolgen van dien.
  • Arbeidsfit blijven is belangrijk: werkgevers, waaronder ook uitzendbedrijven en payroll-organisaties, hebben hierin een verantwoordelijkheid. Net als werknemers zelf.
  • Vakmanschap is cruciaal om aantrekkelijk te zijn op de arbeidsmarkt: korte opleidingen helpen hierin. Langere opleidingstrajecten zijn ook nodig voor medewerkers wiens functie vervalt en omscholing nodig hebben. Vergeet ook het informele leren op de werkplek zelf niet. Waarom geven we medewerkers geen opleidingsbudget dat ze zelf mogen besteden?
  • De zzp’er is een ondernemer en werkt voor eigen rekening en risico, aldus Maarten Post, voorzitter van ZZP Nederland. Hierover waren de meningen sterk verdeeld. Bernard ter Haar, directeur-generaal Sociale Zekerheid stelt dat nogal wat zzp’ers dit noodgedwongen zijn geworden en slechte bescherming genieten.
  • Ontwikkelingen gaan in een razend tempo, deze tijd leent zich niet meer voor perfectie. Blijf wendbaar en innoveer mee!
  • Een arrangement waarbinnen je zowel een deel van je tijd ergens vast werkt en een ander deel flexibel werkt wint aan populariteit bij gemeenten en heeft potentie voor de toekomst, volgens Karin Sleekink van het A+O fonds Gemeenten.
  • Het belang van mobiliteit en de vaardigheid ‘netwerken’ werd alom onderkend. De arbeidsmarkt is grillig: kijk verder dan je eigen functie en organisatie. Zorg dat je breed en duurzaam inzetbaar blijft en je bewust bent van jouw arbeidsmarktpositie.
  • Ervan uitgaande dat we allemaal langer zullen moeten doorwerken, gaf Bernard ter Haar een voorzet voor een komend regeerakkoord: medewerkers tussen de 40 en 50 jaar een sabbatical bieden en daarmee een carrièreswitch faciliteren.

 

Remotie

Het was voor ons een interessante middag met veel aanknopingspunten voor onze praktijk. De flexibilisering van de arbeidsmarkt heeft er namelijk voor gezorgd dat wij onze focus al geruime tijd hebben verlegd van baanzekerheid naar het creëren van werkzekerheid. Daarbij sluiten de conclusies aan bij het onderwerp remotie, waar wij binnenkort meerdere expertisebijeenkomsten over organiseren. Ook bij remotie wordt immers een carrièrewending gefaciliteerd om mensen uiteindelijk langer in het arbeidsproces betrokken te houden. Een goed instrument voor duurzame inzetbaarheid!

Meer weten?

Neem gerust contact met mij op via lvanderpoel@posg.nl. Ik praat graag met u verder!