Cors van Kruining over zijn traject bij POSG

Aan het woord: Cors van Kruining
Voorheen Teamleider Zorg bij Gemeente Den Helder. Nu Docent NT2 bij Fiolet Taaltrainingen en ROC Kop van Noord-Holland

“Van POSG kreeg ik de ruimte, van Fiolet Taaltrainingen de kans om iets heel anders te doen.”

 

“Ik heb bijna 28 jaar bij de gemeente Den Helder gewerkt en heb daar veel verschillende dingen gedaan. Ik begon bij de sociale dienst als toetsingsambtenaar, maar groeide al snel door naar teamleider. Ik was nauw betrokken bij de invoering van de Wet voorzieningen gehandicapten en via Teamleider Gemeentereiniging en beleidsmedewerker afvalinzameling bij HVC weer teruggevraagd bij de sociale dienst in de functie Teamleider Zorg. Er was veel rumoer binnen de gemeente en ondanks dat ik het zelf goed kon vinden met mijn team, is toch besloten om uit elkaar te gaan. We besloten dat ik een van werk naar werk traject zou volgen bij een mobiliteitsbureau en op aanraden van een oud-collega kwam ik uit bij POSG.

Ik weet nog goed dat ik voor het eerst naar het kantoor van POSG kwam voor de introductiedag. Je ontmoet mensen die in hetzelfde schuitje zitten. Je vertelt elkaar je verhaal en merkt dat je toch allemaal een beetje beschadigd bent. Dat gaf veel herkenning, maar daarna moet je natuurlijk wel zelf aan de slag met je loopbaanstap. Ik begon met netwerken, niet mijn hobby, en ik zocht eerst nog in het vertrouwde: zijn er binnen het sociaal domein of de afvalwereld bijvoorbeeld nog interim-klussen? Maar door de ruimte en de bevestiging die ik kreeg van POSG was ik in staat echt goed na te gaan wat mijn drijfveren zijn en wat daar bij past. Zo kwam ik uit bij het onderwijs. Lesgeven heeft mij altijd aangetrokken. Ik heb een eerstegraads onderwijsbevoegdheid, maar had daar nooit iets mee gedaan. Via een oud-collega ben ik mee gaan lopen bij Fiolet, een organisatie die taaltrainingen geeft aan vluchtelingen in het kader van de Wet inburgering. Ik mocht hier langzaamaan zelf wat lesjes geven. Gaandeweg werd het voor mij duidelijk; ik wil hier verder in.

Ik volgde de post-bachelor opleiding NT2 docent. Je doet natuurlijk van allerlei cursussen in je carrière, maar een studie is een stuk intensiever en minder vrijblijvend. Ook doordat je iets heel anders doet dan voorheen: lesgeven aan een groep mensen. Je doet tijdens de lessen dingen die je niet gewend bent, bijvoorbeeld mensen leren schrijven die nog nooit hebben geschreven, op een heel eenvoudig niveau spreken en andere dingen met je stem en expressie die je normaal gesproken niet doet. Het mooie is dat ik nu werk doe waarbij ik in direct contact sta met mensen. De bevrediging uit mijn vorige werk kwam het meest uit de relatie met mijn team, nu komt dat uit het verder brengen van mijn cursisten en de grote dankbaarheid die zij vaak tonen. Groepjes die ik lesgegeven heb en mij bijvoorbeeld trots vertellen dat ze geslaagd zijn voor het inburgeringsexamen. Dat zijn de echt mooie dingen van mijn nieuwe werk.”

Benieuwd naar het Mobiliteitsdienstverband? Lees meer >>

Opgemaakte versie testimonial. Klik voor vergroting.