Common Ground van buiten naar binnen geredeneerd [Whitepaper]

Door Ed de Leest, Interim Concern Controller 

Een steeds grotere stroom aan digitale gegevens, een intensiever gebruik van steeds meer verschillende informatiesystemen en strengere eisen aan het gebruik ervan zorgen ervoor dat onze ICT dreigt vast te lopen. De grote hoeveelheid aan complexe koppelingen die met de stroming aan digitale gegevens gemoeid zijn, maken dat het huidige systeem bovendien weinig flexibel, kwetsbaar en duur is. Met dit besef werd de VNG Taskforce ‘Samen organiseren’ opgezet, die de uiteindelijke toepasselijke naam Common Ground kreeg. Het doel  van deze beweging is een “stapsgewijzeontwikkeling naar een nieuwe, toekomstbestendige gemeentelijke ICT-infrastructuur”.


Onze wereld verandert

Het is van alle tijden en manifesteert zich steeds nadrukkelijker: veranderingen die steeds sneller gaan. Veel ontwikkelingen lijken exponentieel te versnellen en worden grafisch weergegeven in de vorm van de zogenaamde hockeystick. Een wereld ook die steeds dichterbij komt, maar ook in hetgeen altijd al nabij was verandert er veel. De globalisering en maatschappelijke veranderingen zijn vooral mogelijk geworden door toegenomen mobiliteit en technologische ontwikkelingen.

Die technologische vernieuwingen zijn van grote invloed op onze maatschappij en ook op ons als individu. We verleggen onze horizon letterlijk door te reizen, maar ook figuurlijk: kennis en informatie zijn makkelijker toegankelijk. Verschillende culturen komen bij elkaar, informatie is makkelijk deelbaar en binnen handbereik en we kunnen ons met bijna iedereen verbinden. Daarmee verandert de wereld maar ook onze leefwereld.

Op het wereldniveau zien we de laatste decennia grote veranderingen op het gebied van klimaat, (handels)conflicten, vluchtelingenstromen, bevolkingstrek naar de steden, grotere verschillen tussen (kans)arm en (kans)rijk en nieuwe geopolitieke verhoudingen tussen de oude en de nieuwe economieën.

Download volledige whitepaper

Hierboven las u de introductie tot de volledige whitepaper ‘Common Ground van buiten naar binnen geredeneerd’. Na het achterlaten van uw gegevens, kunt u deze kosteloos downloaden.

Whitepaper downloaden >

Deze whitepaper is geschreven in het kader van een verkorte leergang over Common Ground, die door POSG is georganiseerd. Hierin beschrijft Ed de Leest, een van de deelnemers, welke externe ontwikkelingen leiden tot deze beweging.

Voor meer informatie over het Common Ground project van POSG, neem contact op met projectleider Lydia van der Poel, via lvanderpoel@posg.nl of 06 534 054 35, of stuur een connectieverzoek op LinkedIn.