POSG brengt mensen verder

POSG bevraagt, spiegelt, coacht, traint en zoekt actief met u mee naar mogelijkheden.
Met een betekenisvolle loopbaanstap als resultaat.

Wat POSG voor u kan betekenen

Voor werknemers

Bekijk hoe u op de arbeidsmarkt daadwerkelijk verder komt

Meer voor werknemers

Voor werkgevers

Bekijk hoe u uw mensen verder brengt én uw organisatiedoelstellingen behaalt

Meer voor werkgevers

Thema’s

Lees meer over de specifieke toepassingen van onze dienstverlening

Meer Thema's

Zekerheid

POSG helpt organisaties met structurele mobiliteitsoplossingen en een flexibele schil van professionals. Voor medewerkers creëren wij gelegenheid voor reflectie – met behoud van waarborgen, zoals ABP-pensioenopbouw. Ontwikkeling van werkneembaarheid betekent meer professionele autonomie, bredere inzetbaarheid en duurzaam loopbaanperspectief.

i

Structurele banen

Van al onze Professionals heeft 60% in
 2013 een structurele nieuwe baan gevonden.

i

Structurele banen
121 Professionals

i

POSG verbindt mensen met organisaties

POSG helpt organisaties met structurele mobiliteitsoplossingen voor complexe personele vraagstukken.

285

Totaal Professionals
2013

i
i

Dit percentage geeft de door onze professionals gerealiseerde werkneembaarheid aan, uitgedrukt in contacten met de arbeidsmarkt die hebben geleid tot tijdelijke opdrachten dan wel structurele uitplaatsing in een nieuwe baan.

90%

Werkneembaarheid
Professionals 2013

i

Een concreet perspectief

Van Werk naar Werk

Mobiliteitsdienstverband

Op weg naar Werk

Loopbaancoaching

Aan het Werk

Arbeidsmarktbewerking

Reflectie

reconstructie carrièreverloop; formulering en toetsing ambitie

Ambitie

vertaling ambitie naar cv, arbeidsmarktprofiel en performance

Oriëntatie

focus arbeidsmarkt, (online) netwerken, versterken sollicitatie- en acquisitievaardigheden

Actie

ontsluiten netwerken en vacatures; verkrijgen expertiseplaats of (tijdelijke) opdracht

Realisatie

verwerven vaste baan of (tijdelijke) detacheringsopdracht; uitstroom als zelfstandige

Bekijk onze werkwijze

POSG brengt mensen verder. Wilt u weten hoe?

Bel ons 073 503 93 20 of mail naar info@posg.nl