Interim

Grip op Intergemeentelijke samenwerking met POSG

Als gevolg van decentralisaties en kerntaken neemt het takenpakket van gemeenten toe in omvang en complexiteit, terwijl de financiële speelruimte en het personeelsbestand juist kleiner worden. De toegenomen prestatiedruk vergt een efficiëntere bedrijfsvoering en vergroot het belang van effectieve intergemeentelijke samenwerking.

Intergemeentelijke samenwerking. De praktijk

Onze adviseurs en professionals kunnen u helpen bij het oplossen van specifieke vraagstukken die aan de orde komen bij intergemeentelijke samenwerking – mede vanwege hun jarenlange werkervaring bij gemeentelijke diensten. Stel dat u de uitkeringsadministratie van uw gemeente wilt samenvoegen met die van een buurgemeente, hoe vermijdt u dan dat u de autonomie van uw eigen organisatie hierbij opoffert? Wat zijn vervolgens voor uw mensen de gevolgen van het samenvoegen van de taakuitvoering? En hoe gaat u hier mee om?

Het resultaat voorop, de mens centraal

POSG verbindt de doelstellingen van uw organisatie aan de persoonlijke en professionele doelen van mensen. Ook waar deze uiteenlopen. Naast organisatie-advies en verandermanagement doen wij dat met een breed palet aan diensten rondom personele mobiliteit en strategische personeelsplanning.