Remotie; taboe of kans? (Leeuwarden)

 

Let op: deze bijeenkomst wordt ook gehouden in Den Haag (9 maart) en Nijmegen (16 maart)

Over remotie

Remotie, of noem het een carrièrewending, is een heikel onderwerp. Zowel voor werkgever als werknemer. Want hoe pak je dat aan? En wanneer kaart je het aan? Of nu de werkgever er op inzet, of dat een werknemer er vrijwillig voor kiest, deze nieuwe vorm van demotie is vaak een complex proces waarin emoties een rol spelen.

Nu ouderen steeds langer in het arbeidsproces betrokken blijven, zult u als HR- of mobiliteitsprofessional steeds vaker te maken krijgen met dit thema. Heeft u al beleid ontwikkeld voor duurzame inzetbaarheid en nagedacht over de randvoorwaarden?

Tijdens onze expertisebijeenkomst op donderdag 23 maart reiken wij u sleutels aan om een dergelijk proces te objectiveren en structuur te geven. Komt u ook?

Deze bijeenkomst richt zich specifiek op leidinggevenden en professionals op het gebied van HR en/of mobiliteit binnen de (semi-)overheid.

Tanja Verheyen

Gespreksleiding is deze middag in handen van Tanja Verheyen, onderzoeker aan de Vrije Universiteit Brussel (België) en houder van de VUB-onderzoeksleerstoel over carrièrewendingen. Zij finaliseert een doctoraat over demotie. Samen met haar partner, Bob Vermeir, schreef ze het boek: Remotie. Een stap terug is een stap vooruit. Deze middag benadert zij het thema remotie zowel vanuit een werkgevers- als een werknemersstandpunt en gaat op zoek hoe beide partijen beter met demotie kunnen omgaan en het bespreekbaar kunnen maken.

Praktische informatie

Deze middag bent u vanaf 13.00 uur welkom. Het programma begint om 13.30 uur. We sluiten rond 16.30 uur af met een borrel.

De bijeenkomst vindt plaats in het provinciehuis van de Provincie Fryslân te Leeuwarden. De adresgegevens zijn:

Tweebaksmarkt 52
8911 KZ Leeuwarden

Aanmelden

Relaties van POSG kunnen zich kosteloos voor deze bijeenkomst aanmelden via de knop ‘Nu aanmelden’ op deze pagina. Let op: het aantal plaatsen is beperkt!

Mocht u nog vragen hebben over deze bijeenkomst, dan kunt u contact opnemen met Jolanda Roest, Adviseur Mobiliteit bij POSG via 06 118 713 86 of per e-mail via jroest@posg.nl.

Voor praktische informatie kunt u contact opnemen met Yara de Craen van het Secretariaat Mobiliteitsadvies via secretariaat@posg.nl of telefonisch via
088 330 20 00.

Wij ontmoeten u graag!


Nu aanmelden