Intergemeentelijke samenwerking

Samenwerken met andere gemeenten gebeurt al decennia lang. De drijfveer om die samenwerking verder te intensiveren, ligt voor veel gemeenten steeds nadrukkelijker bij de specialistische kwaliteit die de komende jaren nodig is om decentralisaties en andere taakverzwaringen, goed aan te kunnen. Het verminderen van kwetsbaarheid en kosten, zijn andere motieven die hoog op het prioriteitenlijstje staan.

De discussie over de wijze waarop het samenbrengen van ambtelijke kracht het beste tot zijn recht komt, wordt op veel plaatsen gevoerd. Hoe pakt dat in de praktijk uit? Waarom kiezen bijvoorbeeld drie gemeenten in het Land van Cuijk voor ambtelijke integratie? Hoe hebben ze die opgebouwd en (onlangs) in werking gezet?

Samenwerken in de praktijk
POSG organiseert hierover op donderdag 12 juni 2014 een expertisebijeenkomst. Deze bijeenkomst is primair bedoeld voor gemeentesecretarissen, die geïnteresseerd zijn in de vraag of en hoe zij de samenwerking met andere gemeenten kunnen intensiveren. Welke argumenten pleiten voor een ambtelijke integratie en zijn er ook vraagtekens bij dergelijke constructies te plaatsen?

Expertisebijeenkomst over de praktijk
Tijdens de expertisebijeenkomst vertelt Rob Hoffman over de aanleiding, constructie en inwerkingtreding van de ‘samenwerking door ambtelijke integratie’ tussen Cuijk, Grave en Mill/Sint Hubert. Rob Hoffman was tot 1 januari 2014 secretaris van de gemeente Cuijk. Vanaf die datum is hij directeur van de (WGR) werkorganisatie van de gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert.

Jan Lenssen, secretaris van de gemeente Landerd, benadert de samenwerkingsproblematiek vanuit andere invalshoeken. Hij plaatst vraagtekens bij verschillende vormen van samenwerking en heeft argumenten om naar, in zijn ogen, effectievere oplossingen te streven.

De middag zal onder leiding staan van dagvoorzitter Wilfred Goedmakers, secretaris van gemeente Woerden.

Naast het relaas van deze twee praktijkmensen, is er alle gelegenheid tot het stellen van vragen of met de andere aanwezigen in gesprek gaan over de voor- en nadelen van intergemeentelijke samenwerking.

Alles op een rij

• Donderdag 12 juni 2014
• Gemeentehuis in Grave, Arnoud van Gelderweg 71, 5361 CV Grave
• Ontvangst: 15:30 uur
• Aanvang: 16:00 uur
• Einde bijeenkomst: 18.30 uur
• Deze bijeenkomst wordt, indien er voldoende interesse is, ook in andere regio’s gehouden.

Programma

• Welkom door Bram van Glabbeek, Senior Adviseur bij POSG.
• Inleiding door Rob Hoffmann over de ervaringen met ambtelijke integratie.
• Inleiding door Jan Lenssen over vragen bij intergemeentelijke samenwerking.
• Zienswijzen en vragen van de andere aanwezigen.

Aanmelden kan bij Bram van Glabbeek via bvanglabbeek@posg.nl

 


Nu aanmelden