Expertisebijeenkomst ‘Keuzes voor samenwerking?’

De historische decentralisaties die in 2015 definitief hun beslag krijgen, stellen gemeenten nu al voor robuuste uitdagingen in het Sociaal Domein. Terwijl het takenpakket toeneemt in omvang en complexiteit, worden de financiële speelruimte en het personeelsbestand juist kleiner. In antwoord op de ontwikkelingen zoeken gemeenten elkaar op in diverse samenwerkingsverbanden om bestuurskracht te borgen en te vergroten. Is samenwerken nog een keuze?

Voor wie

Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur

Doel

Tijdens deze bijeenkomst gaat u met elkaar van gedachten wisselen over een drietal onderwerpen. Wij bieden u een ochtend vol inspiratie over actuele vraagstukken, waar u als Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur voor gesteld staat.

Wanneer

 6 juni 2014 vanaf 09.30 uur

Locatie

Gemeente Weststellingwerf
Griffioenpark 1
8471 KR WOLVEGA

Programma

09:30 – 09:50 Ontvangst
09:50 – 10:00 Welkom door Joyce Bouwknegt, adviseur Intergemeentelijke Samenwerking

10.00 – 10.30 uur: Samenwerking = Onontkoombaar?

10.30 – 11.00 uur: Transities; de rol van Secretaris/Algemeen Directeur in de lokale aanpak binnen regionale context.
Remco van Maurik, Secretaris/Algemeen Directeur van gemeente Weststellingwerf deelt ons zijn visie op dit onderwerp. Welke gevolgen hebben de transities voor de ambtelijke organisatie? Welke rol wordt van de Secretaris/Algemeen Directeur verwacht als het gaat om de politieke advisering en maakbaarheid met betrekking tot de transities binnen de regionale context.

11.00 – 11.30 uur: Op eigen kracht veranderen.
Herman Groothuis, Secretaris/Algemeen Directeur van gemeente Oldambt en voormalig kwartiermaker van de fusie tussen Scheemda, Winschoten en Reiderland deelt ons zijn ervaringen. Op eigen kracht veranderen, hoe doe je dat? Hoe realiseer je een gewenste cutuuromslag, waarbij je als organisatie medewerkers kunt inzetten op benodigde kwaliteiten en competenties.

11.30 – 12.30 uur: Netwerklunch.

Aanmelden

Graag horen wij of u aanwezig bent bij onze expertisebijeenkomst in Wolvega. U kunt uw aanwezigheid doorgeven aan Joyce Bouwknegt via mailadres jbouwknegt@posg.nl.

Wij ontmoeten u graag!

Ruud Boon, Joyce Bouwknegt en Willem Haarsma


Nu aanmelden