Expertisebijeenkomst ‘Heb jij lef?’ in Haarlem

De arbeidsmarkt flexibiliseert. Baanzekerheid maakt plaats voor werkzekerheid. POSG ontwikkelt de werkneembaarheid van mensen structureel, wat zowel voor hen als voor organisaties kansen en oplossingen op het gebied van loopbaanmobiliteit biedt. Medewerkers die op het eerste oog vanwege een slechte ervaring of een hang naar zekerheid niet willen bewegen in hun ontwikkeling, weet POSG weer in hun kracht te zetten. De eerste stap die hiervoor nodig is, is het loslaten van oude zekerheden: niet terugkijken, maar vooruit. Medewerkers durven pas over hun (interne en externe) mobiliteit na te denken als zij het verleden los durven te laten. Hiervoor is lef nodig, maar vaak ook een duwtje in de juiste richting.

Doel

Tijdens de expertisebijeenkomst ‘Heb jij lef?’ laten POSG en Integron op basis van het onderzoek ‘Werkbeleving in Nederland 2014’ zien wat de gevolgen zijn voor medewerkers en werkgevers als medewerkers de stap niet (durven te) maken.

Gemeente Haarlem geeft haar medewerkers zelf een belangrijke rol bij het vormgeven van hun professionele loopbaan. Wie lef toont, wordt beloond. Met een thematische en integrale aanpak waarbij bestuurders, management en medewerkers nauw zijn betrokken, ontstaat er een stimulerende omgeving om te bewegen. Hoe dit in de praktijk werkt vertellen zij u graag.

Programma

13:30 – 14:00 Inloop
14:00 – 14:15 Opening door POSG
14:15 – 14:50 Presentatie over de brede aanpak van gemeente Haarlem door Yvonne Pol, senior HRM-adviseur en Katja Adrichem, projectleider in-, door- en uitstroom bij de gemeente Haarlem.
14:50 – 15:30 Presentatie uitkomsten landelijk onderzoek ‘Werkbeleving 2014’ door Dennis Went, Senior Consultant bij Integron.
15:30 – 15:45 Pauze met koffie en thee
15:45 – 16:15 Ervaringen van een professional van POSG
16:15 – 16:30 Conclusies en afsluiting door POSG
16:30 – 17:30 Netwerkborrel

Locatie

Gemeente Haarlem
Locatie Raakspoort
Zijlvest 39
2011 VB Haarlem

Parkeren kan op eigen kosten in parkeergarage Raaks, Zijlvest 45, 2011 VB Haarlem.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst via de knop ‘Nu aanmelden’ op deze pagina.

Let op: u meldt zich aan voor de expertisebijeenkomst bij de gemeente Haarlem. Klik hier voor de expertisebijeenkomst bij de gemeente Eindhoven op 20 november.


Nu aanmelden