Expertisebijeenkomst ‘Arbeidsmobiliteit: succesfactoren en knelpunten’

Binnen de semipublieke sector is mobiliteit een onderwerp waar elke HR-manager of -adviseur mee te maken heeft. De krapte op de arbeidsmarkt van de afgelopen jaren, de bezuinigingen binnen het openbaar bestuur en een omslag in werkwijze van veel semi-overheidsorganisaties zijn slechts enkele aanleidingen van het feit dat dit complexe onderwerp een ‘hot topic’ is. Maar wat werkt goed of juist helemaal niet bij het in beweging brengen van medewerkers? Welke initiatieven ondernemen andere soortgelijke organisaties? Welke ‘best practises’ zou u graag willen delen met uw vakgenoten? Is er een gemene deler te vinden of is maatwerk juist de sleutel tot succes?

Deze bijeenkomst is bedoeld voor mensen die werkzaam zijn binnen de semipublieke sector. Om samen met u stil te staan bij de succesfactoren en knelpunten van de mobiliteit van medewerkers, nodigen wij u uit voor een expertisebijeenkomst op 13 mei in ‘s-Hertogenbosch met dit onderwerp als thema.

Dinsdag 13 mei 2014 – 13.30 tot 17.00 uur 
Hoofdkantoor Brabant Water
Magistratenlaan 200
5223 MA ‘s-Hertogenbosch

Het programma ziet er als volgt uit:

13.30 tot 14.00 uur: Ontvangst

14.00 tot 14.15 uur: Welkomstwoord door Jan-Willem Kok, manager Mobiliteitsadvies POSG

14.15 tot 15.00 uur: Mevrouw drs. Boukje Cuelenaere, directeur onafhankelijk onderzoeksbureau AStri, legt op praktische en inspirerende wijze uit welke succesfactoren naar voren komen vanuit het wetenschappelijke onderzoek naar mobiliteit van ambtenaren. Knelpunten met mogelijke oplossingen komen eveneens aan bod.

15.00 tot 15.30 uur: Pauze

15.30 tot 16.00 uur: Mevrouw Marijke Romme, specialist Personeel- en Organisatieontwikkeling bij Brabant Water, vertelt hoe Brabant Water de individuele en collectieve mobiliteit van haar medewerkers organiseert.

16.00 tot 16.30 uur: Mevrouw Betty Vernes, P-deskundige arbeidsmobiliteit van gemeente Tilburg, zal toelichten welke werkwijze de Gemeente Tilburg hanteert in het kader van mobiliteit en hoe de aanpak kan verschillen per type medewerker.

16.30 tot 17.00 uur: Borrel

Komt u met de auto dan kunt u gebruik maken van de parkeermogelijkheid in het Paleiskwartier. Komt u met het openbaar vervoer dan neemt u de uitgang aan de achterzijde van station ‘s-Hertogenbosch. U gaat links, volgt deze weg (de Magistratenlaan) en na ongeveer 100 meter vindt u Brabant Water aan uw rechterhand.

Graag horen wij of u aanwezig bent bij deze informatiebijeenkomst. U kunt uw aanwezigheid doorgeven aan Rosanne Maessen van het secretariaat Mobiliteitsadvies bij POSG, via rmaessen@posg.nl of telefonisch
via 073 503 93 22.

Uiteraard is er tijdens deze bijeenkomst volop ruimte om  met elkaar van gedachten te wisselen over dit onderwerp.

Wij ontmoeten u graag!

 

Hartelijke groet,

Kim Cortenbach
Ilse van der Velde
Margot van Hoijdonck


Nu aanmelden