De kunst van het leren | Den Haag

De bijeenkomst wordt georganiseerd voor HR- en Mobiliteitsadviseurs en Managers binnen de (semi) publieke sector. 

De wereld verandert in hoog tempo en vraagt van organisaties dat zij zich snel kunnen aanpassen. Verantwoordelijkheden komen lager in de organisatie te liggen, leidinggevenden worden coaches en van medewerkers wordt verwacht dat zij flexibel en duurzaam inzetbaar zijn en blijven.

Wat helpt uw organisatie om uw medewerkers duurzaam inzetbaar te maken en te houden en in het verlengde daarvan bovenstaande uitdaging aan te kunnen gaan? Een klimaat waarbij uw medewerkers de ruimte krijgen om te leren, zichzelf te ontwikkelen en uit te dagen! Hoe? Tijdens de bijeenkomst ‘De kunst van het leren’ krijgt u de theorie, maar ook de handvatten voor praktische toepasbaarheid in uw organisatie.

Lerende mensen in het voordeel

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat mensen die gericht zijn op leren, op meerdere gebieden, in het voordeel zijn. Zij leveren gelijke of betere prestaties, hebben meer plezier in wat ze doen en zijn bovendien veerkrachtiger. Ook zijn ze minder bang om fouten te maken en durven ze vaker risico’s te nemen. Ze stellen zichzelf ook een ander soort doelen; leerdoelen.

Leerdoelen versus prestatiedoelen

Als het om doelen stellen gaat is het belangrijkste onderscheid of je meer prestatiedoel of meer leerdoel georiënteerd bent. Wanneer je meer prestatiedoel gericht bent, ben je vooral bezig te laten zien wat je kunt (of wil je niet laten zien wat je niet kunt). Ben je meer leerdoel gericht, dan ben je vooral bezig met jezelf te ontwikkelen.

Arjan van Dam

Spreker tijdens deze bijeenkomst is Arjan van Dam, Arbeid- en Organisatiepsycholoog/Trainer en schrijver van het boek ‘De kunst van het falen’, Van Dam zal oefeningen aan bod laten komen om het verschil te ervaren tussen leer- en  prestatiedoelen. Daarnaast worden de oefeningen toegelicht met theorieën en inzichten uit de psychologie. Ten slotte wordt dieper ingegaan op de vraag hoe deze inzichten binnen een organisatie kunnen worden toegepast, zodat u in de toekomst daadwerkelijk zelf kunt ervaren dat het stellen van leerdoelen in uw organisatie echt werkt!

Locatie

Deze bijeenkomst vindt plaats in Internationaal Perscentrum Nieuwspoort te Den Haag. Een routebeschrijving vindt u op de website.

Lange Poten 10
2511 CL Den Haag

Programma

13.00 uur – 13.30 uur Ontvangst
13.30 uur – 13.45 uur Inleiding, door Jan-Willem Kok, directeur POSG
13.45 uur – 14.45 uur Theoretisch kader, casuïstiek, oefenen met leerdoelen, door Arjan van Dam, Arbeid- en Organisatiepsycholoog/Trainer
14.45 uur – 15.15 uur Pauze
15.15 uur – 16.15 uur Vervolg: van leerdoelen naar Motivatie theorie, interactief deel, door Arjan van Dam
16.15 uur Afsluiting door Jan-Willem Kok met aansluitend een borrel

Verdieping

Deze bijeenkomst is een verdiepingsslag op eerdere thema’s die POSG heeft besproken tijdens diverse expertisebijeenkomsten. Zo bespraken we het thema duurzame inzetbaarheid met bijzonder hoogleraar Vitaliteitsmanagement Tinka van Vuuren en gastspreker Roos Vonk ging in op het belang van ondernemende werknemers. De huidige bijeenkomst geeft verdere handvatten om deze thema’s daadwerkelijk vorm te geven binnen uw organisatie.


Nu aanmelden