Teamleider Ruimte

Over de functie

Het bestuur heeft een ontwikkelagenda voor de organisatie vastgesteld. Samen met het afdelingshoofd Ruimte, Belastingen en Gegevensbeheer en collega MT lid lever je een belangrijke bijdrage aan de ontwikkelopgaven van de organisatie. Ook werk je aan de doorontwikkeling van de afdelingen neem je de medewerkers mee in de veranderingen. Je stimuleert en geeft sturing met een coachende én koersvaste managementstijl. Je ziet kansen voor de gemeente en haar opgaven en weet samen met jouw team waarde toe te voegen.

Je geeft leiding aan het team Ruimte met in totaal 23 fte, binnen de afdeling Ruimte, Belastingen en Gegevensbeheer. Wat houdt dit in?

Je geeft leiding op een sturende wijze maar bovenal coach jij je collega’s en zorgt dat ze optimaal hun werk kunnen doen. Je behartigt en staat voor hun belangen en brengt het team volop in de positieve aandacht. Je legt verbinding met de verschillende teams en stimuleert de samenwerking hiertussen zowel binnen als buiten de afdeling.

 • Jij stimuleert de persoonlijke ontwikkeling van de teamleden en faciliteert en coacht hen hierin.
 • Je fungeert als sparringpartner voor het Afdelingshoofd: jij bent een actief lid van het afdelings-MT, denkt mee in de uitvoering van de ontwikkelopgaven van de organisatie en de visie van de afdeling en zorgt voor kennis en capaciteit om een goed antwoord te geven op de verschillende opgaves binnen Pijnacker-Nootdorp.
 • Een intern en extern netwerk creëren en onderhouden is van belang: als je je team wilt versterken is het belangrijk dat je de markt kent en daarmee talent naar binnen weet te halen; Je onderhoudt contacten in de keten bijvoorbeeld met het Hoogheemraadschap, buurgemeenten, de Omgevingsdienst, de Provincie, het Rijk.
 • Je hebt inzicht, kennis en plezier om met de inhoud van complexe opgaven binnen gebiedsbestemming bezig te zijn en weet jouw kennis te delen. Je geeft ruimte aan ‘jouw’ professionals om de eigen regie en zelfsturing op te pakken.

Wat wij vragen

Je hebt affiniteit met ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving zoals vergunningprocedures van de WABO, het opstellen, actualiseren en beheren van bestemmingsplannen en ontwikkelen naar een
omgevingsplan. Jij weet waar jouw professionals als planjuristen en plantoetsers zich dagelijks over buigen. Je bent uitstekend op de hoogte van de Omgevingswet die binnenkort ingaat. Je bent een sturende manager die de persoonlijke ontwikkeling van de medewerker stimuleert en faciliteert.

Verder:

 • Beschik je over minimaal een afgeronde opleiding op hbo-niveau.
 • Heb je aantoonbare ervaring in de fysieke ontwikkeling.
 • Enthousiasmeer en ondersteun je medewerkers waar nodig.
 • Heb je ervaring met en interesse in organisatieontwikkeling.
 • Ben je een stevige persoonlijkheid die gemakkelijk communiceert.
 • Ben je toegankelijk en zichtbaar.
 • Daadkrachtig en besluitvaardig.
 • Ben je een strateeg met een heldere visie. Je draagt deze visie uit en handelt er ook naar.
 • Beschik jij over interpersoonlijke en politiek-bestuurlijk sensitiviteit.

Wat wij bieden

Afhankelijk van je opleiding en je ervaring is je salaris maximaal € 6.103,00 bruto per maand (schaal 12 van de gemeentelijke salaristabel april 2022, op basis van 36 uur p/w). Daar bovenop ontvang je een individueel keuzebudget van 17,05% van je brutosalaris. Dit salaris is gebaseerd op de HR21-functie Tactisch Leidinggevende II.

We bieden je in eerste instantie een jaarcontract. Wanneer het van beide kanten bevalt wordt dit na een jaar omgezet in een vast dienstverband.

Overige arbeidsvoorwaarden
De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft een aantal aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een Persoonlijk Gezondheidsbudget, volledige vergoeding van reiskosten via het OV, flexibele werktijden en goede mogelijkheden om thuis te werken. Je bouwt pensioen op bij ABP waarbij de werkgever het grootste deel van de premie betaalt.

Wist je trouwens dat de gemeente Pijnacker-Nootdorp een actieve personeelsvereniging heeft! Regelmatig worden er diverse workshops of uitjes georganiseerd zodat jij ook kans krijgt naast je werktijd leuke dingen te ondernemen met je collega’s om deze zo beter te leren kennen. Daarnaast stimuleert de gemeente dat jij je op persoonlijk vlak blijft ontwikkelen, via ons eigen studieplein kan je dan ook diverse online cursussen en trainingen volgen.

Waar ga je werken

De gemeente Pijnacker-Nootdorp is een groeigemeente, de komende jaren neemt het
inwoneraantal toe van 55.000 naar 65.000. Wonen in Pijnacker-Nootdorp is aantrekkelijk vanwege
de goede voorzieningen en de prettige ligging in het groen met uitstekende verbindingen naar Den
Haag en Rotterdam.

De ambtelijke organisatie bestaat uit circa 400 medewerkers. De organisatiecultuur kenmerkt zich
door een informeel karakter, vertrouwen en veel ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeling.
Collega’s voelen zich gewaardeerd en zijn trots om te werken voor Pijnacker-Nootdorp.

Over de afdeling:
De afdeling Ruimte, Belastingen en Gegevensbeheer is een vrij nieuwe afdeling binnen de gemeente. Het bestaat uit een stafbureau en twee teams, te weten Ruimte en Gegevensbeheer & Belastingen. Team Ruimte bestaat uit 23 medewerkers en is verantwoordelijk voor de vergunningprocedures van de WABO, het opstellen, actualiseren en beheren van bestemmingsplannen en ontwikkelen naar een omgevingsplan, het behandelen van planschade, bezwaar en beroep, ontheffingen Ruimtelijke Ordening en principeverzoeken, het verzorgen van stedenbouwkundige adviezen en uitvoeringsbeleid. In het team is al veel kennis aanwezig op de inhoudelijke thema’s.

Het team Ruimte speelt een belangrijke rol bij de implementatie van de Omgevingswet. Door de
invoering van de Omgevingswet gaat het beleid in de fysieke leefomgeving op een andere wijze
geformuleerd en uitgevoerd worden. De invoering van het Digitaal Stelsel Omgevingswet vraagt om
goede aansluiting met de basisgegevens. Wij zijn programmatisch al volop bezig met de
voorbereidingen en de medewerkers handelen waar mogelijk al in de geest van de wet. In dit proces zal de teamleider een initiërende en begeleidende rol vervullen en een belangrijke verbindende functie hebben.

Sollicitatieprocedure

De gesprekken bij de gemeente Pijnacker-Nootdorp vinden plaats op donderdagmiddag 2 maart.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Santje Schaap, 06-5113 5793.