Strategisch adviseur

Over de functie

Met haar afdelingen Strategie en Informatiemanagement zijn de kerntaken van de directie Ketenstrategie: verbinden, richten en kennis.
De afdeling Strategie richt zich op de vertaling van buiten naar binnen. Binnen deze afdeling zijn Coördinerend specialistisch adviseurs, Experts Informatievoorziening, senior Adviseurs, senior Adviseurs Bedrijfsvoering en een senior Medewerker Behandelen en Ontwikkelen werkzaam.
De afdeling Strategie is verantwoordelijk voor het coördineren van het hele proces van het analyseren, ontwikkelen, plannen, uitvoeren, monitoren en bijsturen van de strategie, dit omvat tevens architectuur, data gedreven vraagstukken en kennisontwikkeling.
De afdeling ondersteunt het directieteam bij het analyseren en ontwikkelen van de strategie en het middenmanagement bij het vertalen, uitvoeren, monitoren en bijsturen van de strategie. Vanuit hun brede expertise participeren de professionals van deze afdeling in uiteenlopende strategische trajecten zowel binnen de organisatie als daarbuiten

Als strategisch adviseur binnen de afdeling Strategie ben je verantwoordelijke voor het ontwikkelen van een visie voor de (middel)lange termijn en de daar bijbehorende strategieën, scenario’s en/of oplossingsrichtingen voor de Justitiële Informatiedienst (Justid) en/of die door de opdrachtgever worden gedragen.
Dit doe je door te kijken naar verschillende kennisgebieden zoals: bestuurskunde, juridische-, informatie-, of archiefwetenschap. Je zult je bezighouden met de vraag hoe informatievoorziening (IV) zich ontwikkelt, welke technieken daarbij passen en welke veranderingen hiervoor binnen de organisatie nodig zijn. Je geeft invulling aan onze strategische pijlers en speelt continue in op de actuele ontwikkelingen.
Om antwoord te kunnen geven op de vraag wat er op Justid af gaat komen in de komende twee tot vier jaren en wie onze stakeholders daarbij zijn, is het inrichten van een sterk netwerk noodzakelijk.
Dit behelst dan ook een groot deel van je functie.

Concreet komt dit neer op het uitvoeren van de volgende taken:

 • Het (door)ontwikkelen en de borging van het strategieproces aan de hand van de strategie-piramide.
 • Borgen dat relevante informatie of documenten m.b.t. de strategische richting van de Justid en het strategieproces op het intranet wordt gepubliceerd.
 • Coördineren en regisseren opstellen jaarplan Justid, directieplan directie Ketenstrategie met bijbehorende KPI’s.
 • Introduceren van nieuwe visies, strategieën en oplossingsrichtingen en opdrachtgevers overtuigen met onderbouwingen en argumenten.
 • Het inrichten van een sterk netwerk en het in kaart brengen van onze stakeholders ten behoeve van hetgeen er op ons af komt in de komende twee tot vier jaren.
 • Benutten van kansen, of het creëren hiervan, voor de organisatie. Hierbij kijk je ook naar andere ketens en de EU.
 • Actueel houden van zijn/haar wetenschappelijke achtergrond en duidelijk zijn over deze wetenschappelijke opvattingen en/of kaders en daarna handelen, ook bij weerstand en conflicterende belangen.
 • Rekening houden met politieke, bestuurlijke en maatschappelijke gevoeligheden, wensen, of urgentie, vanuit zijn/haar autonomie met betrekking tot zijn/haar kennisgebied.
 • Huidige en eigen netwerk benutten om (organisatie)doelen te bereiken.
 • Op strategisch niveau contacten onderhouden met medewerkers op het departement, bij de ketenpartners en intern, om de vertaling van buiten naar binnen te maken naar een aanbodstrategie.

Wat wij vragen

 • Je hebt aantoonbaar WO-werk- en denkniveau, met achtergrondkennis van het juridische, bestuurskundige, of informatiewetenschappelijk domein.
 • Je hebt ervaring met functioneel aansturen (o.a. leiden van een (cross-functioneel) team, individuele begeleiding en/of coaching).
 • Je hebt ervaring in alle fases van het adviesproces.
 • Je durft (Afgewogen) risico’s nemen en dit op het juiste moment evalueren.
 • Je bent in staat om uit bestaande denkkaders los te komen.
 • Je gaat draagvlak creëren voor implementatie, toepassing en uitvoering van strategische producten.
 • Je hebt uitmuntende communicatievaardigheden.
 • Je hebt werkervaring binnen de overheid of een non-profit organisatie.

Wat wij bieden

Wij kunnen je via een interim constructie (uurtarief in overleg) of detacheringsconstructie (inschaling conform cao-rijk S13) door bemiddelen. Dit betreft een opdracht voor circa 12 maanden met optie tot verlening.

JS Consultancy is de carrièrepartner van professionals en managers voor de publieke zaak. Bij ons werk je aan jezelf én aan oplossingen voor de belangrijkste uitdagingen in onze samenleving. Maatschappelijk resultaat. Samen met jou maken we het waar.

Waar ga je werken

Voor Min. van J&V/JustID zijn we op zoek naar een Strategisch Adviseur (36 uur | z.s.m. | minimaal circa 12 mnd. Met optie tot verlenging)

Sollicitatieprocedure

Ben je enthousiast geworden? Reageer dan direct. Deze procedure heeft een korte looptijd, dus stuur uiterlijk 31-5-2023 voor 12.00 uur je motivatie en cv op.

Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Sevim Imeci via Sevimimeci@jsconsultancy.nl of met Ivan Belgrave via Ivanbelgrave@jsconsultancy.nl