Regiomanager Ter Apel

Over de functie

Als regiomanager…
Stuur je de locatie Ter Apel aan. Je valt hiërarchisch direct onder de directeur Opvang & Begeleiding. De rol bestaat uit drie onderdelen:

 1. Een leidinggevende rol: Het aansturen, coachen, verbinden en faciliteren van de diverse locatiemanagers in Ter Apel en daarmee eindverantwoordelijkheid voor de resultaten. In samenwerking met de ketenpartners geef je vorm aan de doorontwikkeling van deze unieke COA locaties. Je staat garant voor de leefbaarheid en veiligheid op de locatie.
 2. Een bestuurlijke component: je onderhoudt contacten met externe (keten)organisaties, provinciale, regionale en gemeentelijke overheden, maatschappelijke groeperingen en leveranciers. Je geeft vorm aan een heroriëntatie en een op de toekomst gerichte ontwikkeling van deze COA locatie in samenwerking met de ketenpartners (IND, Politie/AVIM) en de gemeente.
 3. Ten slotte ben je lid van het landelijk MT waarbinnen je (mede)verantwoordelijk bent voor de doorontwikkeling van de organisatie en voor een aantal inhoudelijke landelijke portefeuilles.

Taken

 • Je stuurt de locatiemanagers aan en draagt bij aan kwaliteitsverbetering van management en leiderschap. Je coacht, verbindt en faciliteert de managers, maar brengt ook zakelijkheid en duidelijkheid.
 • Je zorgt dat je zichtbaar en aanspreekpaar bent als regiomanager en stimuleert de samenwerking tussen locaties. Ook zoek je je collega-regiomanagers actief op en ben je elkaars positieve criticaster.
 • Je onderhoudt (pro)actief een politiek, bestuurlijk en maatschappelijk netwerk. Je signaleert ontwikkelingen en kansen en weet hierop in te spelen. Ook stimuleer je een keten brede afstemming en samenwerking.
 • Je vertaalt en geeft uitvoering aan de visie, missie en meerjarenstrategie in tactische en operationele doelstellingen en in houding en gedrag.
 • Je bent een boegbeeld dat voor de troepen staat en geeft het goede voorbeeld. Je inspireert, verbindt en toont daadkracht.
 • Je organiseert het calamiteitenmanagement in de regio.

Als echte netwerker onderhoud je diverse interne en externe contacten. Bij interne contacten moet je denken aan contact met de leden van de directie, manager bewonerslogistiek, regiomanagers, locatiemanagers en de vastgoedregisseur. De externe contacten zijn zeer divers. Zo onderhoud je contacten met externe (keten)organisaties, provinciale, regionale en gemeentelijke overheden en maatschappelijke groeperingen en organen en leveranciers.

Je bent lid van het managementteam O&B en mede verantwoordelijk voor:

 • De vertaling van de strategie en het voeren van operationeel beleid. Het doorontwikkelen van de organisatie, op- en afschalen, cultuur, houding en gedrag en leiderschapsprogramma’s.
 • Het behalen van de doelstellingen van de directie O&B.
 • Het bijdragen aan het opstellen en realisatie van het directie jaarplan.
 • Adviseren van de directeur over directie brede tactische en strategische vraagstukken, grote inhoudelijke thema’s en beleidsontwikkeling

De directie O & B
De directie O&B is verantwoordelijk voor de opvang, begeleiding en logistiek op alle locaties. Het MT van de Directie Opvang en Begeleiding bestaat uit 5 regiomanagers regulier en 4 regiomanagers bijzondere opvang, een manager bewonerslogistiek en een manager. Zij rapporteren aan de Directeur Opvang en Begeleiding. De formatie van de directie O&B is sterk afhankelijk van groei en krimp van het aantal op te vangen asielzoekers.

Wat wij vragen

 • Afgeronde academische opleiding, bij voorkeur (aangevuld met) een management of veranderkundige opleiding.
 • Minimaal 5 jaar ervaring in een management functie in een complexe, grotere organisatie.
 • Ervaring met leidinggeven aan leidinggevenden.
 • Gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen en ervaring in het omgaan met belangentegenstellingen.
 • Affiniteit met het Sociaal Domein en intrinsieke affiniteit met de doelgroep.
 • Een voor de functie relevant netwerk.
 • Competenties: Samenwerken, Resultaatgerichtheid, Leidinggeven, Ontwikkelen medewerkers, Strategisch vermogen, Omgevingsbewustzijn, Organisatiesensitiviteit, Flexibiliteit.

Persoonlijkheid
We zoeken een stevige, inspirerende persoonlijkheid. Iemand die rust, kalmte, senioriteit en natuurlijk gezag uitstraalt, maar ook heel benaderbaar is. Iemand met een sociaal hart, die duidelijkheid en structuur brengt en verbindend is.

Wat wij bieden

Een mooie rol voor een zeer ervaren manager met een politiek/bestuurlijk netwerk die het verschil wil maken.

 • Een salaris van maximaal € 8.475,- (bruto op basis van 36 uur). Het COA heeft een eigen functieboek en salarisgebouw.
 • Een contract van 36 uur per week voor de duur van 12 maanden met de intentie voor een vast dienstverband.
 • Daarnaast heeft het COA een individueel keuze Budget van 18% van het jaarsalaris, een loopbaan budget, een auto leaseregeling, vergoeding van overuren in tijd en levert COA een bijdrage aan jouw hobby’s en/of sport (vitaliteitsuren). Bij het COA ontvang je 144 verlofuren aantal vakantiedagen en kun je 26 uur bovenwettelijk verlof opbouwen (bij een 36-urige werkweek).

Waar ga je werken

Het aanmeldcentrum Ter Apel, een wereld op zich. Een inmiddels bekende plek, waar veel samenkomt. Veel culturen, veel instanties, veel verschillende belangen. Waar door het COA en andere ketenpartners gewerkt wordt aan het menswaardig opvangen van asielzoekers en de start van het asielproces En ook simpelweg een plek waar samengewerkt wordt, carrière gemaakt wordt en waar je werk er toe doet. We zoeken een regiomanager, die enerzijds de locatie aanstuurt en anderzijds de organisatie kan vormen naar een structuur die nog krachtiger werkt voor het COA, de ketenpartners en de politiek. Wanneer je positief en energiek aan deze opgave wilt werken, dan maken we graag binnenkort kennis.

Sollicitatieprocedure

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Elsbeth Braam, 06-3332 1986

De selectiegesprekken bij het COA vinden plaats op dinsdag 7 mei.

Heb je interesse? Reageer dan snel. Bij voldoende geschikte kandidaten kan het zijn dat we de vacature vervroegd sluiten.