Projectleider Beschermd Wonen

Over de functie

Als Projectleider Beschermd Wonen heb jij de volgende taken en verantwoordelijkheden:
*Jij vervult de rol als regievoerder Beschermd Wonen, GGZ en sluitende aanpak personen met verward gedrag voor de regio Rivierenland;

 • Jij zet een stevige koers uit m.b.t. het door gemeenten vastgestelde Beleidsplan Samen Dichtbij.
 • Je gaat je bezighouden met twee deelopdrachten die onderling samenhang hebben.

Deelopdracht 1: Beschermd wonen
*Ondersteuning van bestuurders in het regionaal portefeuillehouder-overleg Beschermd wonen in regio Rivierenland en met Rijk van Nijmegen;

 • Je bereidt bestuurlijke overleggen samen met de voorzitter voor en verzorgt der verslaglegging;
 • Je bent regievoerder, de spil die de gemeenten onderling bindt, signalen verder brengt en uitdaagt in planvorming;
 • Je ondersteunt beleidsmedewerkers van de regio op dit terrein;
 • Je organiseert het regio overleg Rivierenland en treedt op als vertegenwoordiger namens regio Rivierenland
 • Je zorgt ervoor dat in de regio Rivierenland stappen worden gezet ten aanzien van het vormgeven van het ontwikkelpad Beschermd wonen naar Beschermd Thuis;
  *Je borgt de positie van gemeenten in regio Rivierenland in de regionale samenwerking Gelderland-Zuid

Deelopdracht 2: Sluitende aanpak Rivierenland

 • Je bereidt de bestuurlijke overleggen samen de verbindingsofficier sluitende aanpak Rijk van Nijmegen en de voorzitter voor
 • Je ondersteunt de beleidsmedewerkers van de regio op de thema’s van de sluitende aanpak en stelt zo nodig concept annotaties op;
 • Je zorgt dat er in de regio Rivierenland vooruitgang wordt geboekt ten aanzien van de doorontwikkeling en borging van de GGZ in de wijk en de kenniswerkplaats sluitende aanpak.

Wat wij vragen

Je bent een sterke gesprekspartner die niet schrikt van enige tegenstellingen en verschillende belangen, maar juist snel mogelijkheden ziet om deze te overbruggen of samen te brengen;
Je bent een daadkrachtige kartrekker die proactief en doelgericht is en snel vooruitgang kan boeken;

 • Je hebt een uitstekende bestuurlijke antenne en weet bestuurders mee te nemen en te verbinden;
 • Je kunt de belangen van de regio Rivierenland in de regionale overleggen met Rijk van Nijmegen en stad Nijmegen goed bewaken, je staat voor je keuzes en kunt prioriteren waar nodig;
 • Je bent goed in het leggen van verbindingen tussen de verschillende beleidsterreinen en projecten, hebt een helicopterview;
 • Je bent communicatief sterk, zowel bestuurlijk, als beleidsmatig;
 • Je hebt aantoonbare ervaring met bestuurlijke ondersteuning van regionale portefeuillehouders- overleggen en bent een stevig gesprekspartner in het bestuurlijk krachtenveld;
 • Je hebt aantoonbare ervaring als regievoerder voor beschermd wonen en/of sluitende aanpak verwarde personen of op een vergelijkbaar (GGZ)-terrein
 • Je weet signalen op de juiste plek en ‘tafel‘ te agenderen;
 • Je bent in staat om als regionaal regievoerder ambtelijk en bestuurlijk te komen tot een gedragen gezamenlijk uitvoeringsplan en uitvoeringsafspraken;
 • Je bent bekend met het beleidsterrein en landelijke en regionale ontwikkelingen op het terrein van de GGZ, beschermd wonen, ambulantisering en sluitende aanpak personen met verward gedrag.

Wat wij bieden

Wij kunnen je via een interimconstructie (uurtarief in overleg) of een detacheringsconstructie (inschaling conform car-uwo) doorbemiddelen. Dit betreft een opdracht van ongeveer 12 maanden (met optie tot verlenging) voor 16 uur in de week.

JS Consultancy is de carrièrepartner van professionals en managers voor de publieke zaak. Bij ons werk je aan jezelf én aan oplossingen voor de belangrijkste uitdagingen in onze samenleving. Maatschappelijk resultaat. Samen met jou maken we het waar.

Waar ga je werken

Culemborg is een stad en gemeente in de Neder-Betuwe. Vanuit de gemeente Culemborg is voor de regio Rivierenland deze opdracht uitgezet.

Sollicitatieprocedure

Enthousiast geworden? Stuur dan uiterlijk 9 December 12:00 je CV op! Een korte en bondige motivatie volstaat.

Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met onze Recruiter Carlijn van de gevel via CarlijnvandeGevel@jsconsultancy.nl of via 06 – 58 97 58 68. Sollicitaties graag in Word-formaat versturen via onderstaande button.