Programmaleider Huisvesting

Over de functie

De context
De gemeente werkt aan een toekomstbestendige manier van werken en dienstverlening met daarbij passende huisvesting voor zowel kantoor/gemeentehuis, Buitendienst als Novatec. Bij de start van de gemeente Westerkwartier per 1 januari 2019 is de gemeentelijke organisatie in eerste instantie doorgegaan in de huisvesting zoals de vier voormalige gemeenten en Novatec deze hadden. Dit zijn samen vijftien gebouwen/locaties: vier gemeentehuizen, acht buitendienstwerkplaatsen en drie gebouwen Novatec. Deze huidige huisvesting past niet goed bij onze beoogde manier van werken en dienstverlening zoals beschreven in het dienstverlenings- en werkconcept Dichtbij en Duurzaam. Uitgangspunt van de dienstverlening is dat die plaatsvindt daar waar de inwoner dat wenst, dichtbij, waarbij medewerkers meer plaats- en tijdonafhankelijk werken. Ontmoeting helpt om (intern) dicht bij elkaar te zijn en samen te werken met inwoners, bedrijven en partners. Huisvesting is faciliterend aan dit concept en krijgt daarmee een andere functie: meer gericht op ontmoeting en samenwerken.

De raad heeft op 13 juli 2022 besluiten genomen over de toekomstige huisvesting. Het gemeentehuis moet komen op de huidige locatie in Zuidhorn waarbij het huidige gebouw uitgebouwd en verduurzaamd wordt. De Buitendienst gaat verder op verbeterde locaties in Grootegast en Noordhorn en samen met Novatec op een nieuwbouwlocatie Leeksterveld. Deze drie hoofdlocaties worden aangevuld met stallingslocaties in Grijpskerk en Marum. Om de toekomstbeelden werkelijkheid te laten worden is er een organisatiestructuur vastgesteld. Hierin worden vier projecten onderscheiden met daarboven een programmateam en een stuurgroep. De gemeente is op zoek naar een Programmaleider Huisvesting die tevens de rol inneemt van projectleider voor het kantoorvraagstuk en projectleider voor het vraagstuk van de te verlaten locaties. Voor het nieuwbouwproject Leeksterveld is een interne projectleider benoemd en voor het project Overige locaties Buitendienst en Novatec wordt een separate wervingsopdracht uitgezet. Je bent dus programmaleider en projectleider van twee van de vier projecten binnen het programma.

Je rol: programmaleider en projectleider
De programmaleider bewaakt (in samenwerking met het programmateam) de voortgang van de vier projecten en het hele programma op inhoud, proces, communicatie, financiën en risico’s en je bent daarvoor eindverantwoordelijk. Ook stuur je het programmateam aan en je voert regie op de voortgang in het programma en onderliggende projecten. In de rol van projectleider voor het gemeentehuis draag je allereerst zorg voor het maken van een plan van aanpak, het definitief samen stellen van het programmateam en het boeken van zorgvuldige en doelgerichte voortgang. Het ontwikkelen van een kantoorconcept dat past binnen de vastgestelde kaders en op het Dienstverlenings- en Werkconcept Dichtbij en Duurzaam is een belangrijk eerste product. In de rol van projectleider Verlaten Locaties focus je je eerst op het op de markt zetten middels een prijsvraag van de locatie gemeentehuis Leek en de daartoe benodigde voorwaarden en communicatie goed in uit te lijnen.

Wat wij vragen

  • Je bent communicatief erg vaardig, hebt veel bestuurlijk-politieke sensitiviteit en voelt je als een vis in het water in het bewegen tussen verschillende belangen en stakeholders.
  • Je hebt ruime ervaring in het leiden van complexe vastgoedprojecten voor de overheid, in vergelijkbare grote huisvestingsprojecten en het goed aansturen van andere externe partijen die je inschakelt en het meenemen van de interne stakeholders en alle medewerkers.
  • Je hebt visie en ervaring met het nieuwe werken en toekomstige ontwikkelingen omtrent plaats- en tijdonafhankelijk werken en kennis genomen van de context van de gemeente Westerkwartier.
  • Je bent een afmaker, iemand die zich stort op het project, zorgvuldig werkt, maar oog houdt op het eindresultaat, de planning en het afronden van het project.
  • Je werkt uitstekend samen met collega’s intern en extern in de te vormen projectgroepen en programmateam.
  • Je houdt goed oog op de context, de financiële en ruimtelijke kaders en stemt de voortgang goed af met ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever.

Wat wij bieden

We bieden jou een aantrekkelijke en dynamische functie in een politiek-bestuurlijke omgeving met grote ontwikkelingen en een veelheid aan opgaven. Het gaat bij wederzijdse tevredenheid uiteindelijk om aanstelling voor drie jaar, waarbij je eerst een contract voor de duur van een jaar aangaat. Je salaris past op of is vergelijkbaar met functieschaal 13.

Waar ga je werken

Gemeente Westerkwartier is een jonge gemeente met een eigen DNA: Dichtbij, Nuchter en Ambitieus. Ze gaan samen voor de waarden die hen het meest na aan het hart liggen: dichtbij, in verbinding, wendbaar en persoonlijk leiderschap. De gemeente heeft 63.000 inwoners en telt, inclusief het sociaal werkbedrijf Novatec, ongeveer 1000 werknemers.

Sollicitatieprocedure

Deze vacature is gesloten en afgerond. Reageren is niet meer mogelijk.