Medior Planoloog

Over de functie

Den Haag is de nationale overheids- en dienstenstad én een mondiaal knooppunt van kennis en innovatie op het gebied van vrede & recht, bestuur en veiligheid. Met een aantrekkelijke binnenstad, toonaangevende musea, uitgestrekte parken en elf kilometer kust, maar ook met kwetsbare wijken waar armoede en gezondheid om aandacht vragen. Als het gaat om de toekomst van Den Haag is een hoofdrol weggelegd voor de afdeling Stedenbouw & Planologie. Zij maken ‘ruimte voor de stad’ en verbinden ontwikkelingen op korte termijn met perspectief op lange termijn. In een sfeer van professionaliteit, openheid, respect, en collegiale en inspirerende samenwerking, omdat wij geloven dat onze toegevoegde waarde op die manier het best tot z´n recht komt.

De projecten waar we aan werken doen er dus toe. Den Haag groeit de komende jaren met meer dan 4.000 inwoners per jaar. Dat betekent woningbouw mogelijk maken en investeren in infrastructuur en de kwaliteit van de buitenruimte. Verdichting combineren we met vergroening en verduurzaming. Van grote gebiedsontwikkelingen in de Binckhorst, CID en Zuidwest en versterking van kwaliteit in de bestaande stad en van visie tot realisatie: jouw bijdrage brengt de Haagse stedenbouw naar een hoger niveau.

 • Als planoloog ben je onderdeel van één of meer multidisciplinaire projectteams waar je de planologische inbreng bij projecten en beleidsprogramma’s die binnen dat gebiedsteam worden opgepakt – van visievorming tot uitvoering – verzorgt;
 • Samen met andere collega’s stel je bestemmingsplannen op voor stedelijke ontwikkelingen en denk je na over het inrichten van een omgevingsplan op het moment dat de Omgevingswet van kracht is;
 • Je werkt met een team aan integrale visies voor gebiedsontwikkelingen. Zoals een visie voor Den Haag Zuidwest, inclusief bijbehorende MER procedure;
 • Je levert een bijdrage aan haalbaarheidsstudies en bidbooks voor uiteenlopende nieuwe ontwikkelingen;
 • Je draagt bij aan het opstellen van kaders voor planontwikkeling in planuitwerkingskaders en nota’s van uitgangpunten;
 • Je adviseert over aanvragen (WABO) die niet binnen de geldende bestemmingsplannen passen.

Wat wij vragen

Voor de functie van planoloog (medior) beschik je over:

 • een HBO/WO-opleiding, bij voorkeur een studie Ruimtelijke ordening planologie of (sociale) geografie;
 • minstens zes jaar werkervaring in het vakgebied.

Aanvullend verwachten wij dat je:

 • Een brede kennis van en ervaring met zowel de inhoud als het proces hebt;
 • Door de schalen heen kunt denken;
 • Je overtuigend bent en een natuurlijke verbinder;
 • Feedback kunt geven en ontvangen;
 • Beschikt over een flinke dosis bestuurlijke sensitiviteit;
 • Houdt van dynamiek en snel kunt schakelen;
 • Vanuit je vakkundigheid goed kunt samenwerken, maar zelfstandig net zo goed resultaten voor elkaar krijgt.

Competenties

 • Analytisch vermogen;
 • Drukbestendigheid;
 • Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
 • Omgevingsbewustzijn;
 • Samenwerken;
 • Resultaatgerichtheid;
 • Organisatiesensitiviteit;
 • Prestatiemotivatie.

Wat wij bieden

Dit betreft een tijdelijke functie, per direct voor minimaal een halfjaar met optie tot verlenging. De gewenste inzet is 24-36 uur per week. Wij kunnen je inzetten op basis van een ZZP-constructie (uurtarief in overleg), of op basis van detachering (in loondienst bij JS Consultancy, inschaling conform CAO opdrachtgever).

Naast een persoonlijke benadering vanuit JS Consultancy en een leuke groep collega’s horen bij een detacheringsconstructie in een dienstverband bij JS Consultancy goede arbeidsvoorwaarden. Hierbij kan je denken aan:

 • Salariëring ingeschaald conform CAR/UWO (cao Gemeenten), afhankelijk van jouw opleiding en ervaring en op basis van 36 uur in de week;
 • Aanvullende opleidingen en trainingen op gebied van inhoudelijke kennis, vaardigheden en competenties, passend bij jouw ambities;
 • Intervisie, coaching en periodieke kennissessies over actuele thema’s in het werkveld;
 • Toegang tot een landelijk netwerk van interim professionals in het publieke domein;
 • Laptop en een telefoon (die je ook privé mag gebruiken);
 • Reiskostenvergoeding, NS Businesskaart of afhankelijk van je reistijd de mogelijkheid tot een leaseauto!);
 • Een leuke groep collega’s.

Wil je als ZZP’er aan de slag? Naast de persoonlijke benadering en een groot netwerk als preferred supplier binnen het publieke domein, bieden we de volgende voordelen aan:

 • Snelle en makkelijke facturatie, middels Reversed Billing en standaard de betaling binnen 30 dagen na invoering uren;
 • We verzorgen de volledige administratie en we zorgen ervoor dat je maar 1x alle gegevens moet aanleveren (VOG e.d.);
 • Onze juridische afdeling houdt alle wet- en regelgeving rondom ZZP-ers nauw in de gaten en kan daarover indien gewenst ook informeren.

JS Consultancy is de carrièrepartner van professionals en managers voor de publieke zaak. Bij ons werk je aan jezelf én aan oplossingen voor de belangrijkste uitdagingen in onze samenleving. Maatschappelijk resultaat. Samen met jou maken we het waar.

Waar ga je werken

De afdeling Stedenbouw & Planologie is onderdeel van de portefeuille Economie, Mobiliteit en Ruimte binnen de dienst Stedelijke Ontwikkeling. Met circa 90 collega’s maakt de afdeling ‘ruimte voor de stad’, bevordert de ruimtelijke en functionele samenhang van de stad en haar omgeving op verschillende schaalniveaus, en verbindt ontwikkelingen op korte termijn met het perspectief op de lange termijn. De afdeling doet dat als creatieve en strategische denktank, als gemeentelijke belangenbehartiger, als maker en adviseur in planologische trajecten en als voorloper op het gebied van ´samen stadmaken´.

De afdeling maakt niet alleen ruimte voor de stad, maar ook voor de mensen die bij de afdeling werken. Wij geloven dat dat onze toegevoegde waarde voor de stad het best tot z´n recht komt in een sfeer van professionaliteit, openheid en respect, collegiale en inspirerende samenwerking.

De afdeling kent de volgende clusters van werkzaamheden:

 • Stedenbouwkundige & planologische advisering en ondersteuning bij projecten in de stadsdelen;
 • Juridisch-planologische kaderstelling en advisering bouwplannen;
 • Uitwerking strategische Agenda ‘Ruimte voor de Stad’ en opstellen Omgevingsvisie;
 • Agendavorming en belangenbehartiging op regionaal niveau en metropool MRDH;
 • Visievorming toekomstbestendige stad (energietransitie, klimaatbestendigheid) met aantrekkelijke buitenruimte.

Het management van de afdeling Stedenbouw & Planologie bestaat uit een afdelingsmanager en drie teammanagers. De afdelingsmanager en de teammanagers zijn verantwoordelijk voor personeel, organisatie, financiën en overige bedrijfsvoering zaken. Het management wordt voor inhoudelijke aansturing ondersteund door de coördinatoren van de vijf gebiedsteams en twee themateams binnen de afdeling; deze coördinatoren zijn inhoudelijk verantwoordelijk voor de producten en diensten van de afdeling. Zij worden daarin bijgestaan door een Expert Planologie en/of een Expert Stedenbouw. De afdeling Stedenbouw & Planologie heeft in een flexibele werkomgeving haar thuisbasis op het Stadhuis Den Haag.

Sollicitatieprocedure

Enthousiast geworden? Deze procedure heeft een korte looptijd, daarom ontvangen we graag z.s.m. je cv en korte motivatie via onderstaande sollicitatiebutton. (Graag het cv in WORD bestand aanleveren.)

Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met onze recruiter Angelica via angelicatirtosentono@jsconsultancy.nl of via 06- 26 69 69 98.