Hoofd Bestuursbureau, tevens MT-Lid

Over de functie

Voor het Management Team en de nieuw te vormen afdeling Bestuursbureau zijn we op zoek naar een Hoofd Bestuursbureau.
In deze functie ben je in de eerste plaats MT-lid, daarnaast ben je Hoofd van de nieuw te vormen stafafdeling Bestuursbureau. Als MT-lid ben je medeverantwoordelijk voor de besturing van de hele organisatie. Daarnaast ben je eindverantwoordelijk voor personele aangelegenheden, het vormen van een afdelingsvisie en de uitvoering van taken van de eigen disciplines van het Bestuursbureau op basis van de strategische organisatiedoelen. Hierbij is het uitgangspunt dat het Bestuursbureau bestaat uit zelfstandige medewerkers, die verantwoordelijk zijn voor de inhoud en planning van hun eigen werk binnen heldere kaders.

Het Bestuursbureau zal bestaan uit zes disciplines: Relatiemanagement, Communicatie, HRM, Bedrijfsjuridische zaken, het Bestuurssecretariaat en de interne secretariële ondersteuning en heeft een sterke functionele relatie met P&C, omdat beide onderdelen zich bezig houden met de besturing van de organisatie. Op dit moment zijn totaal 13 medewerkers binnen de diverse stafonderdelen werkzaam.

Wat ga je doen?

 • Je bent medeverantwoordelijk (adviserend) voor de te nemen MT/directiebesluiten (en DB/AB besluiten) en draagt mede de verantwoordelijkheid voor een goede uitvoering hiervan.
 • Als lid van het MT, ben je medeverantwoordelijk voor de integrale vertegenwoordiging van de organisatie in de regio’s waar de organisatie werkzaam is. Vertaalt signalen en kansen op het eigen vakgebied vanuit het externe netwerk, naar organisatieontwikkeling op afdelingsniveau en kwaliteitsverbetering van dienstverlening naar klantorganisaties. Daarnaast kun je – net als de andere MT leden – namens het MT opdrachtgever zijn van afdelingsoverstijgende projecten en programma’s.
 • Je bent verantwoordelijk voor de externe oriëntatie met betrekking tot de (potentiële) relaties (in sfeer van opdrachtgevers en stakeholders) en je hebt in het ontwikkelen en onderhoud van de relaties een actieve rol. Daarnaast fungeer je als eerste adviseur voor de directeur op dit taakonderdeel.
 • Je vervult de schakelfunctie voor de stafdisciplines/taken die vallen binnen het Bestuursbureau tussen strategische organisatiedoelen en operatie. Hierbij geef je richting aan en vertaalt de strategische organisatiedoelen naar een visie waarbij concrete doelstellingen afgesproken worden op stafafdelings- en medewerkersniveau.
 • Je bent eindverantwoordelijk voor de realisatie van de resultaten van het Bestuursbureau, dit in relatie tot de strategische doelstellingen.
 • Je draagt zorg voor passende randvoorwaarden voor de medewerkers opdat zij optimaal hun bijdrage kunnen leveren aan de doelen van het Bestuursbureau en de organisatie. Je stuurt op doelen en resultaten, op kwaliteit en op mensen en werkprocessen.
 • Je draagt zorg voor de planning, voortgangsbewaking en -rapportage ten aanzien van de gemaakte afdelingsresultaatafspraken met de directeur.
 • Je regelt werkoverleggen voor afdelingsoverstijgende onderwerpen en draagt zorg voor relevante informatievoorziening richting stafmedewerkers, ten behoeve van uitvoering van hun werk.
 • Je bent het eerste aanspreekpunt voor de stafmedewerkers en met betrekking tot personeelsaangelegenheden van het Bestuursbureau.
 • Je coacht en stimuleert de medewerkers van het Bestuursbureau in hun ontwikkeling tot zelfstandige professionals.
 • Je voert jaarlijks plannings- en evaluatiegesprekken met de stafmedewerkers en licht de resultaten hiervan toe aan de directeur om een consistent beleid binnen de organisatie te waarborgen.

Wat wij vragen

Je bent een verbinder, iemand met een positieve instelling, je bent sterk op de relatie, energiek en als leidinggevende hanteer jij een coachende managementstijl. Inhoudelijk weet je van de hoed en de rand als het om je werkveld gaat, je bent constructief en een doorpakker met een creatief kantje. Jij vindt het belangrijk dat niet alleen nieuwe zaken worden gestart, maar ook daadwerkelijk worden afgerond. Jij bent in staat en weet wat het betekent om MT-lid te zijn en tegelijkertijd de vakdisciplipes van het Bestuursbureau te vertegenwoordigen in het MT.

Wat breng je verder mee?

 • Je beschikt over een WO werk- en denkniveau.
 • Aangevuld met minimaal 5 jaar relevante werkervaring.
 • Je hebt ervaring met het leidinggeven aan een afdeling, bij voorkeur een soortgelijke afdeling.
 • Ervaring met het aansturen van vakinhoudelijke professionals.
 • Je bent bekend met de gemeentelijke processen, hebt een goed gevoel voor politiek bestuurlijke verhoudingen en begrijpt wat het betekent om vanuit een gemeenschappelijke regeling te werken.
 • Kennis van en ervaring met het opbouwen en beheren van een relatienetwerk.

Competenties:

 • Organisatiebewustzijn / interdisciplinair samenwerken.
 • Strategisch en organisatorisch inzicht en overzicht.
 • Omgevingsbewust.
 • Resultaat- en mensgericht leiderschap. Empathisch, verbindend en daadkrachtig.
 • Samenwerkingsgericht.
 • Besluitvaardig.
 • Beschikt over expertise om vakinhoudelijke specialisten aan te sturen.

In verband met ondervertegenwoordiging in het MT zal de ODRU bij gelijke geschiktheid de voorkeur geven aan een vrouwelijke kandidaat.

Wat wij bieden

 • Een jaarcontract met de bedoeling om dit om te zetten naar een contract voor onbepaalde tijd.
 • Een salaris afhankelijk van opleiding en werkervaring, maximaal functieschaal 13 (cao SGO); € 6.616,- bruto per maand bij een volledige werkweek.
 • Een individueel keuzebudget van 17,05% per maand. Het IKB is vrij opneembaar of te gebruiken voor bijvoorbeeld aankoop van een fiets of het kopen van extra vakantie-uren.
 • Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, bijvoorbeeld door het volgen van trainingen, cursussen of opleidingen.
 • Een mooie en goed te bereiken werkomgeving in het Huis voor de Provincie in Utrecht.
 • De mogelijkheid om, in overleg, je werk deels vanuit huis te doen.

Medewerkers krijgen de ruimte om synergie te creëren tussen de ontwikkeling van het vakgebied, de organisatie en de eigen persoonlijke ontwikkeling. Resultaatgerichtheid, klantgerichtheid, ondernemerschap en professionaliteit zijn daarbij belangrijke elementen. Wil je meer weten over de ODRU? https://www.youtube.com/watch?v=IYwAlx-frkY en ons jaar in vogelvlucht: https://www.youtube.com/watch?v=a9-w7wVMwGM.

Voor meer informatie, bezoek de site van de ODRU: www.odru.nl en/of bekijk de video: https://youtu.be/IYwAlx-frkY

Waar ga je werken

Gaat het jou aan je hart dat de omgeving waarin we wonen en werken veilig en gezond is en blijft? Dan is werken bij een omgevingsdienst iets voor jou.
De Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) is een collegiale en informele organisatie waar sterk gemotiveerde professionals zich iedere dag inzetten voor hetzelfde ideaal: een beetje mooiere, duurzamere wereld.

De ODRU is een Gemeenschappelijke Regeling van 15 deelnemende gemeenten en andere overheden in de regio Midden-Nederland. Zij ondersteunt bij het duurzaam onderhouden en ontwikkelen van de leefomgeving, o.a. op het terrein van bodem, bouw- en woningtoezicht, vergunningen en meldingen, geluid en lucht, klimaat, energie en duurzaamheid, natuur- en milieueducatie, ruimtelijke ordening en toezicht en handhaving. Dat doet de ODRU met een breed scala aan producten en diensten: van beleidsadvies tot handhaving en van toetsing tot educatie en communicatie. Ze combineren een klantgerichte, ondernemende werkwijze met vakinhoudelijke expertise en inzicht in het politiek-bestuurlijke speelveld. Bij de ODRU werken ruim 200 medewerkers. Zij helpen de opdrachtgevers bij de uitvoering van hun milieu- en omgevingstaken en het waarmaken van hun ambities.

Werken bij de ODRU vraagt van haar medewerkers keer op keer het besef dat de gemeenten opdrachtgever zijn en dat deze de ODRU inschakelen voor het uitvoering geven aan gekozen beleid. De opdrachtnemersrol vraagt om klantgerichtheid en dienstbaarheid en tegelijkertijd ligt er bij de medewerkers de verantwoordelijkheid te bewaken dat, bijvoorbeeld bij het verstrekken van vergunningen en het toezicht houden op de naleving van wet- en regelgeving, de regels correct worden toegepast en geïnterpreteerd.

Sollicitatieprocedure

Deze vacature is gesloten en afgerond. Reageren is niet meer mogelijk.