Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur

Over de functie

Over de gemeente Opsterland
Bossen en weilanden, natuur, water,16 karakteristieke dorpen en ca. 30.000 inwoners, dat is Opsterland in een notendop! Een Friese gemeente waar het prettig wonen, werken en recreëren is. Een gemeente die vooruit wil en vooruit gaat en waar het gemeenschapsgevoel groot is.

Bij de gemeente Opsterland werken ca. 220 medewerkers. De organisatie wordt aangestuurd door een tweehoofdige directie en 7 teammanagers. Daarnaast is een groot aantal uitvoerende taken ondergebracht bij de OWO (Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland) -organisatie. Opsterland neemt het onderdeel Vergunningen, Toezicht en Handhaving voor haar rekening. Hier werken vanuit Opsterland 3 teamleiders en een afdelingshoofd. De medewerkers zetten zich gezamenlijk in voor de lokale samenleving. Dit onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de burgemeester 4 wethouders en de gemeenteraad.

De gemeente Opsterland zit middenin een organisatieontwikkelingstraject. Ze ontwikkelt zich naar een wendbare netwerkorganisatie gekenmerkt door flexibiliteit, eigenaarschap, ondernemerschap, verantwoordelijkheid, sensitiviteit en pro-activiteit. Alles gericht op een optimale dienstverlening aan de inwoners, organisaties en ondernemers. Opsterland gaat uit van de kracht van de gemeenschap waarbij verbinden en samenwerking essentieel zijn. Er zijn al flink wat stappen gemaakt, maar er moet ook nog veel gebeuren, met name op het gebied van borging en cultuurverandering.

In verband met het vertrek van de gemeentesecretaris is de gemeente Opsterland op zoek naar een enthousiaste, daadkrachtige en verbindende gemeentesecretaris / algemeen directeur die zich sterk maakt voor een goed en soepel samenspel tussen bestuur, organisatie, samenleving en regio en die de organisatieontwikkeling tot een blijvend succes maakt.

Je rol
Als gemeentesecretaris ben je de eerste adviseur van het college en WOR-bestuurder en ben je eindverantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie. Je ontzorgt het bestuur en weet goed te balanceren tussen bestuurlijke ambities en ambtelijke capaciteit. Je zorgt voor de strategische positionering van de gemeente Opsterland. Je bent een leider met een externe blik, die verbindt, inspireert en faciliteert. Een goede sparringpartner die vertrouwen geeft en talentontwikkeling stimuleert. Een leider met een strategische oriëntatie die actief stuurt op afgesproken resultaten en de te volgen koers.

Bouwer en Verbinder:

 • Je bent de verbindende schakel tussen het college van B&W, het MT, de Griffie en de medewerkers in de organisatie. Bij het voorbereiden van bestuurlijke adviezen en het uitzetten van de bestuurlijke opdrachten en besluiten ben je de juiste gesprekspartner om de werkorganisatie te managen (samen met de andere directeur) op basis van afspraken en de gekozen koers.
 • Als linking-pin tussen bestuur en organisatie uit je je realistisch ten aanzien van bestuurlijke ambities en ambtelijke capaciteit.
 • Je werkt aan de voortzetting van het reeds ingezette organisatieontwikkelingstraject. Spoor 1 en 2 zijn achter de rug. Spoor 3, de begeleiding van de organisatieontwikkeling en cultuurverandering, is nu actueel. Je maakt de organisatieontwikkeling tot een blijvend succes.
 • Je vormt samen met de andere directeur de tweehoofdige directie en stuurt op eigenaarschap, rolvastheid, opgaven, resultaten, concerndenken en integraal werken. Je zet de ingezette koers van het werken met en sturen op concern- en jaarplannen voort. Je zorgt binnen de directie voor een goede taakverdeling en samenwerking.
 • In de OWO samenwerking vertegenwoordig je de gemeente in de OWO directie. De OWO visie is leidend voor de verdere samenwerking. Uitgangspunt is zelfstandig door samen te werken.
 • Van jou wordt verwacht dat je binnen de P10 een actieve rol speelt in de kerngroep van het netwerk en de ambtelijke inzet vanuit Opsterland borgt.
 • Je bent het boegbeeld bij het uitzetten, het stapsgewijs uitwerken en het vasthouden van de koers van de visie “Mei-inoar foarut”. Samen vooruit met inwoners, ondernemers, verengingen en instellingen in Opsterland, maar ook in OWO- en P10-verband. Duurzaamheid is hierin een sleutelwoord.
 • Je staat voor open verhoudingen en werkbare relaties richting het gemeentebestuur, de medewerkers en de OR.
 • Je stuurt op de gezamenlijke verantwoordelijkheid van het MT voor het grote geheel.

Inspirerend voorbeeld:

 • Je bent het boegbeeld van de organisatie; bent koersvast, toont lef en brengt rust
 • Opsterland heeft oog voor de behoefte aan meer zeggenschap en invloed van inwoners op hun eigen leefomgeving. Het gemeentebestuur wil samen met inwoners invulling geven aan deze wijze van modern bestuur. Dat heeft gevolgen voor de daardoor veranderende rollen van college, raad en organisatie. Bij de uitwerking hiervan wordt van je verwacht dat je op een verfrissende en voortvarende wijze relevante competenties en werkwijzen weet te ontwikkelen.
 • Je hebt oog voor de menselijke aspecten en professionele ontwikkeling van de collega’s in de organisatie. Je hecht veel waarde aan een open sfeer, humor en respectvolle omgangsvormen, waarin feedback geven en elkaar aanspreken wordt gestimuleerd. Je bent zichtbaar en toegankelijk en bewust van jouw voorbeeldfunctie binnen de eigen organisatie en de gemeenschap van Opsterland.
 • Je bent daadkrachtig en stuurt op afspraken en resultaat.
 • Je bent transparant waarmee je MT, teamleiders en medewerkers faciliteert en stimuleert om initiatief te nemen en om te gaan met daarbij behorende verantwoordelijkheden. De kwaliteit van de dienstverlening blijft daardoor hoog en vertrouwen op afspraken draagt bij aan integraliteit als norm bij de interne samenwerking.
 • Je bent in staat te schakelen, te coachen en (bij) te sturen.
 • Je hebt visie op de betekenis van externe ontwikkelingen, en weet deze, samen met de directeur en MT-leden, helder te vertalen in een toekomstbestendige ontwikkeling van de organisatie.

Wat wij vragen

Als ideale kandidaat voor de functie van gemeentesecretaris / algemeen directeur voldoe je aan het volgende profiel:

 • Je beschikt over een academisch werk- en denkniveau;
 • Je bent een charismatisch leider en hebt leidinggevende ervaring in een qua omvang en complexiteit tenminste gelijkwaardige (semi-) overheidsorganisatie;
 • Je voelt je thuis op het snijvlak van bestuur en organisatie en beschikt over politiek bestuurlijke sensitiviteit
 • Je bent iemand met een heldere visie en weet zaken te realiseren. Je bestendigt de lopende organisatieontwikkelingen en houdt focus op de stip op de horizon. Je communiceert helder en neemt alle belanghebbenden goed mee.
 • Je bent sparringpartner op strategisch en conceptueel niveau.

Wat wij bieden

Een betrouwbare, professionele organisatie, een ambitieus college van B&W, een organisatie waarin medewerkers de ruimte krijgen zich te ontwikkelen en als professional hun bijdrage te leveren aan de gemeenschap.

Zowel de burgemeester als wethouders zijn regionaal, nationaal én internationaal bestuurlijk actief in het publieke domein wat voor jou interessante kansen biedt voor je eigen professionele ontwikkeling.

Een prettige, informele werkomgeving waar collega’s elkaar kennen en elkaar makkelijk aanspreken.

We bieden jou goede arbeidsvoorwaarden. Een prima salaris (functieschaal 15, maximaal € 7.977,-) en een vrij besteedbaar budget (Individueel Keuze Budget) van 17,05% bovenop je salaris. Je bepaalt zelf hoe en wanneer je jouw budget besteedt.

Waar ga je werken

Opsterland is een ambitieuze plattelandsgemeente in Zuidoost-Friesland. Ze zoeken naast de samenwerking met gemeenten Ooststellingwerf en Weststellingwerf (OWO) ook de verbinding met andere gemeenten zoals Heerenveen en Smallingerland. Ze maken deel uit van de P10, het snel groeiende samenwerkingsverband van grote plattelandsgemeenten. Vanuit deze positie brengen zij hun ambities en uitdagingen onder de aandacht van de landelijke en Europese politiek.

Sollicitatieprocedure

Deze vacature is gesloten en afgerond. Reageren is niet meer mogelijk.