(Gebieds)planoloog medior

Over de functie

Als medior planoloog weet je de ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente te verbinden, ruimtelijke keuze af te wegen en de belangen van de stad op de kaart te zetten. Binnen de afdeling Stedenbouw & Planologie maak je onderdeel uit van het team Stad & Metropool. Je zorgt voor beleidsintegratie, draagt bij aan meer regie op de ruimteclaims en stedelijke afwegingsvraagstukken in de stad en je verbindt ruimtelijk beleid aan gebiedsontwikkeling en vice versa. Het team Stad & Metropool wil stedelijke visies en opgaven zo goed mogelijk vertalen naar de verschillende gebieden. Je bent daarmee een onmisbare schakel tussen de verschillende beleidsafdelingen, de Directie Projecten en de verschillende gebiedsteams en gebiedsplanologen binnen de afdeling.

Beleidsintegratie heeft voor de Dienst Stedelijke Ontwikkeling betrekking op fysiek-ruimtelijk beleid inclusief ruimtelijke consequenties van sectoraal beleid voor wonen, economie, mobiliteit, groen, duurzaamheid, etc. In dit beleid worden beleidsdoelen geformuleerd die leiden tot ruimtelijke claims. Het gaat hierbij zowel om bovengrondse ruimteclaims als ruimteclaims in de ondergrond. Tegelijkertijd is de beschikbare ruimte in Den Haag beperkt omdat alle ontwikkelingen ingepast moeten worden in bestaand stedelijk gebied.

De vraag is niet alleen òf en hoe alle ruimteclaims inpasbaar zijn, maar ook of ze samen de aantrekkelijke, leefbare en toekomstbestendige stad opleveren die Den Haag wil zijn. 
Als planoloog ben je verantwoordelijk dat de beleidsintegratie en ruimtelijke afwegingen zoveel mogelijk aan de voorkant van het proces plaatsvinden en dat er gekeken kan worden vanuit de grotere schaal. Zo kan voorkomen worden dat er in de uitwerkingsfase van bouwplannen op plotniveau nog fundamentele discussies gevoerd worden over de programmering. Je organiseert in dit proces de inbreng van de beleidsafdelingen. Na het samenbrengen van kennis uit de vakafdelingen stel je het advies op. Daarbij heb je oog voor de bestuurlijke context.

Om in een zo vroeg mogelijk stadium van voorstellen en beleid betrokken te zijn werken we binnen het team Stad & Metropool met accounthouders richting diverse afdelingen en gericht op diverse thema’s. Het account Economie maakt onderdeel uit van je portefeuille. Daarmee zijn ruimtelijk economische vraagstukken (oa rond bedrijventerreinen en werklocaties) een belangrijk onderdeel van je takenpakket. Maar advisering op andere beleidsvelden zoals wonen komt ook voor. Hierbij vragen we een flexibele houding ten opzichte van het taken- en werkpakket.

Als planoloog vragen wij daarnaast het volgende van jou:

 • Het signaleren, verkennen en vertalen van relevante trends en ontwikkelingen in de samenleving naar integraal stedelijk beleid;
 • Het ontwikkelen en onderhouden van het netwerk op stedelijk en regionaal niveau om af te stemmen over beleidsontwikkelingen waarbij je, in goede afstemming met deskundigen op het gebied van onder meer wonen, economie, mobiliteit, groen, duurzaamheid, etc., het integrale stedelijke belang op de kaart zet;
 • Het vervullen van een accountfunctie naar de verschillende gemeentelijke vakafdelingen op het gebied van fysiek-ruimtelijk beleid;
 • Het opstellen van ruimtelijke programmatische visies op zowel stedelijk als gebiedsniveau;
 • Het anticiperen en adviseren op politiek gevoelige dossiers richting directie en bestuur.

Wat wij vragen

Je hebt ervaring als planoloog in een politiek-bestuurlijke omgeving en kunt sectorale opgaven vertalen naar integraal stedelijk beleid. Je bent een betrouwbare en integere adviseur die de langere termijn en het belang van de stad voor ogen houdt. Je bent een teamspeler die in staat is om sectorale belangen te verbinden en, indien nodig, ook kritisch tegenspel kan bieden om de stedelijke visie te bewaken. Je legt de verbinding tussen stedelijke en gebiedsvisies en bent een stevige gesprekspartner. Het schrijven van (bestuurlijke) documenten/adviezen gaat je uitstekend af.

Verder beschik je over:

 • Een afgeronde WO-opleiding Planologie of Sociale Geografie;
 • Minstens vijf jaar werkervaring in het vakgebied op vergelijkbaar strategisch niveau, ervaring bij een gemeente is een pré;
 • Aanvullend op kennis en ervaring, hechten wij nadrukkelijk waarde aan een goede match op persoonlijkheid, drijfveren en ambities;
 • GIS-ervaring is een pré.

Competenties

 • Analytisch vermogen;
 • Drukbestendigheid;
 • Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
 • Omgevingsbewustzijn;
 • Samenwerken;
 • Resultaatgerichtheid;
 • Organisatiesensitiviteit;
 • Prestatiemotivatie.

Wat wij bieden

Dit betreft een tijdelijke functie, per direct voor minimaal een halfjaar met optie tot verlenging. De gewenste inzet is 32-40 uur per week. Wij kunnen je inzetten op basis van een ZZP-constructie (uurtarief in overleg), of op basis van detachering (in loondienst bij JS Consultancy, inschaling conform CAO opdrachtgever).

Naast een persoonlijke benadering vanuit JS Consultancy en een leuke groep collega’s horen bij een detacheringsconstructie in een dienstverband bij JS Consultancy goede arbeidsvoorwaarden. Hierbij kan je denken aan:

 • Salariëring ingeschaald conform CAR/UWO (cao Gemeenten), afhankelijk van jouw opleiding en ervaring en op basis van 36 uur in de week;
 • Aanvullende opleidingen en trainingen op gebied van inhoudelijke kennis, vaardigheden en competenties, passend bij jouw ambities;
 • Intervisie, coaching en periodieke kennissessies over actuele thema’s in het werkveld;
 • Toegang tot een landelijk netwerk van interim professionals in het publieke domein;
 • Laptop en een telefoon (die je ook privé mag gebruiken);
 • Reiskostenvergoeding, NS Businesskaart of afhankelijk van je reistijd de mogelijkheid tot een leaseauto!);
 • Een leuke groep collega’s.

Wil je als ZZP’er aan de slag? Naast de persoonlijke benadering en een groot netwerk als preferred supplier binnen het publieke domein, bieden we de volgende voordelen aan:

 • Snelle en makkelijke facturatie, middels Reversed Billing en standaard de betaling binnen 30 dagen na invoering uren;
 • We verzorgen de volledige administratie en we zorgen ervoor dat je maar 1x alle gegevens moet aanleveren (VOG e.d.);
 • Onze juridische afdeling houdt alle wet- en regelgeving rondom ZZP-ers nauw in de gaten en kan daarover indien gewenst ook informeren.

JS Consultancy is de carrière partner van professionals en managers voor de publieke zaak. Bij ons werk je aan jezelf én aan oplossingen voor de belangrijkste uitdagingen in onze samenleving. Maatschappelijk resultaat. Samen met jou maken we het waar.

Waar ga je werken

Den Haag is de nationale overheids- en dienstenstad én een mondiaal knooppunt van kennis en innovatie op het gebied van vrede & recht, bestuur en veiligheid. Met een aantrekkelijke binnenstad, toonaangevende musea, uitgestrekte parken en elf kilometer kust, maar ook met kwetsbare wijken waar armoede en gezondheid om aandacht vragen. Als het gaat om de toekomst van Den Haag is een hoofdrol weggelegd voor de afdeling Stedenbouw & Planologie. Wij maken ‘ruimte voor de stad’ en verbinden ontwikkelingen op korte termijn met perspectief op lange termijn. Bij de afdeling staat omgevingskwaliteit hoog in het vaandel. De afdeling zet zich in voor bevordering en borging van de omgevingskwaliteit. Het vraagt ook om beleidsintegratie: afwegingen maken welke ambities wel/niet moeten worden meegenomen in een ontwikkeling. Niet alles kan op dezelfde plek. We werken in een sfeer van professionaliteit, openheid, respect, en collegiale en inspirerende samenwerking, omdat wij geloven dat onze toegevoegde waarde op die manier het best tot z´n recht komt.

Wij zoeken toppers op het vakgebied van planologie, die met ons de uitdaging aangaan om Den Haag toekomstbesteding te ontwikkelen. Den Haag groeit de komende jaren met meer dan 4.000 inwoners per jaar. Dat betekent woningbouw mogelijk maken en investeren in infrastructuur en de kwaliteit van de buitenruimte. Verdichting combineren we met vergroening en verduurzaming. Van grote gebiedsontwikkelingen in de Binckhorst, het Centrum en Zuidwest en versterking van kwaliteit in de bestaande stad en van visie tot realisatie: jouw bijdrage brengt de stad naar een hoger niveau.

Sollicitatieprocedure

Enthousiast geworden? Deze procedure heeft een korte looptijd, daarom ontvangen we graag z.s.m. je cv en korte motivatie via onderstaande sollicitatiebutton. (Graag het cv in WORD bestand aanleveren.)
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met onze recruiter Angelica via angelicatirtosentono@jsconsultancy.nl of via 06- 26 69 69 98.