Directeur

Over de functie

Je bent als directeur van MGR verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de organisatie. Je werkt nauw samen met de secretaris van MGR en bent samen met de secretaris belast met het adviseren van het bestuur en de deelnemende gemeenten. In het afgelopen jaar is alle zorg opnieuw aanbesteed. Dit betekent dat het komende jaar vooral een accent op het verder organiseren van contractmanagement wordt gelegd. De directeur wordt aangestuurd door de secretaris van de MGR. De rol van secretaris is momenteel belegd bij een directeur van de gemeente Venlo. Vanwege de omvang van de organisatie wordt van de directeur verwacht dat hij breed geschoold is op het terrein van de bedrijfsvoering.

Functie-inhoud:

 • Op ambtelijk niveau eindverantwoordelijke voor de MGR.
 • Strategisch adviseren van het bestuur.
 • Draagt zorg voor de (lange termijn) strategie, de kaderstelling (uitvoeringsplan/begroting) en verantwoording (rapportages/jaarrekening).
 • Verantwoordelijk voor de opzet en werking van de processen / administratieve organisatie.
 • Monitort en evalueert de realisatie van de strategie en doet voorstellen voor bijsturing.
 • Zorgt voor verbinding met de stakeholders.
 • Vertaalt de (lange termijn) strategie naar de uitvoering in organisatie.
 • Volgt en neemt deel aan landelijke ontwikkelingen (kansen, bedreigingen, risico’s etc.) en ontwikkelingen en vertaalt.
 • HR: integraal verantwoordelijk voor SPP en de uitvoering daarvan.
 • Overige bedrijfsvoering: verantwoordelijk voor alle overige bedrijfsvoeringaspecten die zijn opgenomen in de dienstverleningsafspraken van de host.
 • Dagelijkse aansturing van de MGR.
 • Is het eerste escalatieniveau ten aanzien van contractmanagement-aangelegenheden.
 • Signaleert majeure effecten en acteert hierop naar gemeenten.

Wat wij vragen

 • Afgeronde WO opleiding, zoals bedrijfskunde of bedrijfseconomie.
 • Ruime managementervaring en moderne leiderschapsstijl.
 • Ruime ervaring in het aansturen van bedrijfsvoeringsafdelingen of organisaties.
 • Affiniteit met het sociaal domein.

Competenties

 • Coachend
 • Zakelijk
 • Analytisch
 • Helicopterview
 • Durf en lef
 • Initiatief
 • Politiek bestuurlijk sensitief
 • Verbinden
 • Samenwerken

We zoeken een ervaren manager met een achtergrond in bedrijfsvoering en een coachende stijl van leidinggeven, die medewerkers helpt te ontwikkelen naar een zelforganiserend team. En daarmee bereikt dat de klanttevredenheid omhoog gaat en zorgt voor rust en vertrouwen bij het bestuur. Daarnaast ben je sterk in de politiek bestuurlijke dynamiek binnen de 14 gemeenten waar MGR voor werkzaam is. Je bent naast coachend ook zakelijk in je aansturing. Je hebt flair, durf en lef, neemt initiatief, deelt kennis en bent de slimme netwerker die ook bouwt aan landelijke netwerken. Je bent strategisch adviseur van bestuur en gemeenten.

Wat wij bieden

Een verantwoordelijke, veelzijdige en uitdagende functie waar je samenwerkt met enthousiaste collega’s. Het salaris bedraagt maximaal € 7.977,- bruto per maand, schaal 15 CAO gemeenten en op basis van 36 uur per week.

Jij krijgt uitstekende voorwaarden op het gebied van reiskosten, pensioen, verlof en studiefaciliteiten. Daarnaast beschik je over een Individureel Keuze Budget van 17,05% van je bruto salaris.

Waar ga je werken

De Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord (MGR) is een uitvoeringsorganisatie met als doel het opdrachtgeven in het sociaal domein op een dusdanige manier te organiseren, dat efficiency- en continuïteitsvoordelen binnen dat domein maximaal benut worden. Dit wordt gedaan met een team van ongeveer 17 deskundige en enthousiaste medewerkers die iedere dag weer de samenwerking en verbinding zoeken met de zeven Noord-Limburgse gemeenten. De kernactiviteiten zijn inkopen, contractbeheer, contractmanagement en informatiemanagement.

Daarnaast voert MGR vanaf 1 januari 2022 bedrijfsvoeringstaken uit op het gebied van Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang en Bemoeizorg & Preventie voor de regio’s Noord – en Midden-Limburg. Hiermee komt het totaal op 14 gemeenten waar MGR voor werkt.

Sollicitatieprocedure

Deze vacature is gesloten en afgerond. Reageren is niet meer mogelijk.