Coördinator Vastgoedbeleid

Over de functie

De Sector Huisvesting van het Politiedienstencentrum faciliteert alle eenheden van de politie bij de realisatie van haar huisvestingsbehoefte op zowel functioneel, financieel als technisch gebied.
Een politiebureau, een cellencomplex, het kantoor van de digitale recherche of een wapenmagazijn: de politie is gehuisvest in ca. 850 gebouwen. De vastgoedportefeuille is omvangrijk, veelzijdig en de (her)huisvestingsopgave is groot.

Als Coördinator Vastgoedbeleid van het team Beleidsimplementatie & Ontwikkeling (team BIO) van de sector Huisvesting stuur je ca. vijf tot 10 professionals aan. Jij zorgt ervoor dat deze op inhoud en proces hun werk kunnen uitvoeren. Hierbij geef je hen de ruimte en vrijheid om hun werk te doen. Als inhoudsdeskundig coach stimuleer jij hen en geeft richting aan de strategie en het beleid van de (her)huisvesting. Jouw werk is gericht op de ontwikkeling van de vastgoedportefeuille conform de gestelde doelen en gericht op de operationele processen. Hierbij staan thema’s als maakbaarheid, betaalbaarheid en beheer & onderhoud centraal.

Je ontwikkelt nieuwe visies, strategieën en oplossingen voor vastgoed, en zorgt voor de organisatie en besluitvorming hiervan. Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van kaders en de vertaling hiervan naar de plannen en uitvoering.
Je monitort de planvorming en de uitvoering van de diverse huisvestings- en vastgoed(beheer)-processen, je signaleert afwijkingen en je initieert bijsturing indien nodig. Een en ander in continue verbinding met de andere teams binnen de kolom vastgoed en huisvesting.
Hierover leg je periodiek verantwoording af aan het Hoofd van team BIO.

Waar ga je werken?
Samen met je ongeveer dertig collega-beleidsadviseurs vorm jij het Team Beleidsimplementatie en ontwikkeling (BIO). Wat ons team kenmerkt? De open sfeer en goede verbinding met elkaar. We werken veel samen en helpen een ander. Daarbij is er altijd ruimte voor een praatje en plezier! Wij ontwikkelen beleid, kaders, concepten en instrumenten om de planvorming van huisvesting en de realisatie van huisvestingsprojecten te ondersteunen. Daarnaast evalueren we datgeen wat we hebben ontwikkeld, om te toetsen of het in de praktijk daadwerkelijk voldoet. Dat betekent: boeiende uitdagingen en wel tientallen projecten waar je aan mee kunt werken. We werken toe naar een divers team, waarmee we verschillende perspectieven aan tafel hebben en kunnen leren van elkaar. Kom jij ons versterken? Dan draag je fundamenteel bij aan een veilig Nederland!

Wat wij vragen

Jij beschikt over grondige vastgoedkennis en je snapt waar het over gaat. Je bent een senior die een natuurlijk overwicht uitstraalt en die zich goed en handig beweegt binnen politiek-bestuurlijke omgevingen. Je begeleidt jouw teamleden waar nodig voor wie jij een inspirerende sparringpartner bent. Je bent sensitief en verbindend binnen en buiten je cluster. Daarnaast heb je oog voor bedrijfskundige vraagstukken,

Doorontwikkelen en kennis overdragen, daar sta jij voor. Je hebt een relevant netwerk, zowel binnen als buiten de politieorganisatie in bijvoorbeeld nationale overleggen of samenwerkingsverbanden en kan hierbij de huisvestingsorganisatie en soms de politieorganisatie vertegenwoordigen.

Ten slotte benut jij je contacten voor het afstemmen over processen en producten & diensten van het team t.b.v. het behalen van de doelstellingen van het eigen team alsook van de huisvestingsorganisatie breed.

Verder heb je:

  • Afgeronde wo opleiding.
  • Minimaal 10 jaar ervaring in de wereld van huisvesting en vastgoed bijvoorbeeld als strategisch beleidsadviseur, c.q. strategisch regisseur.
  • Ervaring met het aansturen van professionals.
  • Procesmatig ingesteld.
  • Tactisch-strategisch overzicht en inzicht.

Wat wij bieden

Jouw standplaats is Rotterdam, maar in de basis werken we hybride. We vinden het van belang dat je daar werkt waar het werk is en waar jij dat het beste kan doen. Dit kan op je standplaats, op een andere (politie)locatie, thuis of elders. Met oog voor samenwerking en verbinding met je collega’s. Hierover maken we afspraken in het team. We blijven kijken naar mogelijkheden om slimmer (samen) te werken en benutten onder meer de kansen van digitaal werken. Dit zorgt ervoor dat jij prettiger werkt en draagt bij aan je productiviteit.

Verder:

  • Een salaris van maximaal € 7.000,- (salarisschaal 13 politie cao, bruto per maand/ 36-uur).
  • 8% vakantie- en 8,33% eindejaarsuitkering.
  • Goede pensioenregeling en betaald ouderschapsverlof.
  • Reiskostenvergoeding.
  • Een werkomgeving waar men informeel met elkaar samenwerkt en gezamenlijk zaken voor elkaar krijgt.

Waar ga je werken

De Sector Huisvesting valt onder het Politiedienstencentrum (PDC) en maakt deel uit van de Dienst Facility Management. Huisvesting bestaat uit vijf teams: Ruimtemanagement, Projectmanagement, Technisch beheer, Programmeren en Beleidsimplementatie en ontwikkeling. Huisvesting faciliteert alle eenheden van de politie bij de realisatie van haar huisvestingsbehoefte op zowel functioneel, financieel als technisch gebied.

Team Beleidsimplementatie en ontwikkeling (BIO) draagt bij aan de beleidsontwikkeling voor de sector en ontwikkelt en implementeert beleids- en uitvoeringskaders, concepten en instrumenten om de planvorming van (her)huisvesting en de realisatie van huisvestingsprojecten te ondersteunen.

De vorming van de politie van overmorgen en het ontstaan van het integrale dienstverleningsconcept stellen andere eisen aan de Sector Huisvesting. Dit gegeven, gecombineerd met een grote besparingsopgave op de omvangrijke huisvestingsportefeuille, maakt een grote vastgoedoperatie bestaande uit honderden projecten en goed beheer van het bestaand vastgoed noodzakelijk. Dit vraagt om verantwoordelijke experts, goed vastgoedmanagement en een versterking van de organisatie. Hoge kwaliteit, duurzaamheid, politiek en bestuurlijk krachtenveld zijn hierbij van essentieel belang.

Sollicitatieprocedure

Een betrouwbaarheidsonderzoek plus maakt deel uit van de selectieprocedure.
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Santje Schaap, 06-5113 5793.

De selectiegesprekken bij de Politie vinden plaats op donderdagmiddag 2 mei.