Bestuursadviseur

Over de functie

Als Bestuursadviseur ben je een sparringpartner, niet alleen voor bestuur, maar ook voor directieleden, regiomanagers of andere collega’s in de organisatie. Je bent daarbij niet per se de inhoudelijk deskundige, maar wel de aangewezen persoon om mee te denken over bijvoorbeeld de integraliteit van vraagstukken, risico’s, politiek-bestuurlijke gevoeligheden of de juiste routing als het gaat om besluitvorming.

Je bent verantwoordelijk voor het op strategisch niveau ondersteunen van bestuur en directie bij het interpreteren en uitvoeren van de opdracht van het ministerie van JenV en het onderhouden van contacten en relaties met ministeries en ketenpartners.

In deze rol werk je proactief. Signalen, ontwikkelingen en tendensen vanuit de buitenwereld, bij
samenwerkingspartners of elders, weet je op te vangen, te duiden en te vertalen in concrete adviezen
voor het COA, zodat op strategisch niveau de juiste keuzes kunnen worden gemaakt. En als het nodig
is om nieuwe verbindingen te leggen en netwerken op te bouwen, zie je dat ook en weet je de juiste
spelers tijdig te positioneren.
Intern weet je de juiste verbindingen te leggen, met in het bijzonder aandacht ook voor de uitvoering.
Het is van wezenlijk belang om te weten wat er op bestaande of toekomstige COA-locaties speelt, om
op andere plekken de juiste adviezen neer te kunnen leggen. En andersom om collega’s in de regio en
op locaties van de juiste informatie te voorzien, zodat zij hun rol ook goed kunnen blijven spelen.

Een greep uit de werkzaamheden:

 • In staat om op verschillende niveaus te schakelen en samen te werken binnen en buiten de organisatie.
 • Adviseert en ondersteunt gevraagd én ongevraagd het bestuur en directie organisatie breed en op strategisch niveau bij het interpreteren van de opdracht door het ministerie en de vertaling daarvan in beleid.
 • Verantwoordelijk voor het volgen en analyseren van relevante maatschappelijke en politieke ontwikkelingen, ook internationaal, en het vertalen daarvan in strategische keuzes.
 • Vertegenwoordigt de organisatie in overleg met externe partijen waaronder de opdrachtgever, ketenpartners, politici en andere partijen.
 • Ontwikkelt nieuwe netwerken en onderhoudt bestaande, zowel nationaal als internationaal en vertegenwoordigt de organisatie.

Wat wij vragen

Je bent een onafhankelijk en resultaatgericht adviseur op politiek/bestuurlijk niveau in een dynamische en hectische omgeving. Daarnaast beschik je over een uitstekend ontwikkeld sensitief vermogen en omgevingsbewustzijn, waardoor je je steeds bewust bent van de impact van je adviezen en je in een vroeg stadium kunt anticiperen op relevante ontwikkelingen.
Vanzelfsprekend weet je hoe gemeenten en de Rijksoverheid in elkaar zitten, ben je in staat om strategische (bestuurlijke) processen op te zetten en heb je ervaring met complexe, bestuurlijke trajecten.

Wat breng je nog meer mee?.

 • In staat om zowel in- als extern relaties op te bouwen en te verbinden.
 • Ondernemend, netwerker, proactief en ontwikkelingsgericht.
 • In staat om integraal en strategisch te adviseren.
 • Flexibel en stressbestendig.
 • Communicatief sterk: zowel mondeling als schriftelijk.
 • WO werk- en denkniveau.
 • Eerdere ervaring als adviseur op strategisch niveau in het publieke domein is een pré.
 • In staat om integraal en strategisch te adviseren.

Wat wij bieden

Het COA biedt je een uitdagende en afwisselende functie met een vast dienstverband met uitstekende (secundaire) arbeidsvoorwaarden. Verder bieden we:

 • Een salaris van maximaal € 6.626,43 bruto per maand op basis van 36 uur;
 • Een dienstverband van 36 uur per week;
 • Individueel keuzebudget van 18% van het jaarsalaris (incl. vakantiegeld en eindejaarsuitkering);
 • 144 uur vakantieverlof bij een fulltime dienstverband (plus 26 uur in IKB);
 • Vitaliteitsuren (afhankelijk van de leeftijd);
 • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een persoonlijk loopbaanbudget;
 • Wil je bij het COA werken dan wordt een positieve Verklaring Omtrent Gedrag gevraagd. Alle collega’s leggen de Eed of Belofte af.
 • Jouw standplaats is Den Haag (ZH), maar het COA omarmt het hybride/thuiswerken.

Waar ga je werken

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is verantwoordelijk voor de opvang en begeleiding van asielzoekers en bereidt hen voor op een verblijf in Nederland of terugkeer naar het land van herkomst. Het COA is als zelfstandig bestuursorgaan met de IND en de Dienst terugkeer & vertrek onderdeel van de vreemdelingenketen. Andere samenwerkingspartners zijn o.a. de ministeries van Justitie en Veiligheid, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Onderwijs Cultuur en Wetenschap en Sociale Zaken en Werkgelegenheid, provincies en gemeenten (en hun koepels), politie, Koninklijke Marechaussee, Dienst Justitionele Inlichtingen, woningcorporaties, partijen als Nidos en Vluchtelingenwerk, diverse internationale organisaties en veel vrijwilligers.

Samen met deze partijen werkt het COA aan:

 • Het bieden van genoeg menswaardige opvang en het flexibel op- en afschalen.
 • Het stimuleren en in staat stellen van bewoners om zelfredzaam te zijn.
 • Het transparant en voorspelbaar opereren en het creëren van maatschappelijke meerwaarde en draagvlak.

Het werk bij het COA is uitdagend en divers. Onder meer door de variërende instroom van asielzoekers en het voortdurend zoeken naar een goede balans tussen gevraagd en beschikbare capaciteit. Denk hierbij aan de behoefte om de asielketen te flexibiliseren, door vraagstukken op het gebied van de aanpak van overlast, integratie en participatie en door de ambitie om verschillende duurzaamheidsdoelstellingen te behalen binnen het COA. Maar ook doordat het thema asiel en migratie doorgaans onder een politiek en maatschappelijk vergrootglas ligt, hetgeen tot de nodige dynamiek leidt.

Van medewerkers bij het COA wordt professionaliteit verwacht en om te handelen met inachtneming van de vier kernwaarden binnen het COA:

 • Menswaardig.
 • Open.
 • Samen.
 • Resultaatgericht.

Sollicitatieprocedure

Deze vacature is gesloten en afgerond. Reageren is niet meer mogelijk.