Beleidsadviseur/Secretaris

Over de functie

Als Beleidsadviseur/Secretaris ben jij de spil in het behartigen en beschermen van de belangen van de leden, de tien drinkwaterbedrijven in Nederland. Je vertegenwoordigt Vewin in Den Haag en Brussel en zorgt ervoor dat de standpunten van Vewin helder en effectief worden overgebracht.
De stuurgroep Beveiliging en Crisismanagement (BCM) richt zich op continuïteit van de vitale drinkwatervoorziening, op veiligheid, weerbaarheid en crisisbeheersing. Hierbij gaat het onder meer om implementatie van Europese regelgeving gericht op fysieke- en digitale weerbaarheid, het creëren van instrumenten om de economische veiligheid van drinkwaterbedrijven te borgen, en de voorbereiding en respons op (dreigende) droogte- en cybercrises op sectorniveau.

Jouw lobby activiteiten richten zich met name op departementen, koepels en het parlement. Je werkt mee aan het realiseren van de geformuleerde visie en weet compromissen te bereiken met relevante partijen. Afwijkende standpunten worden door jou geregistreerd en besproken, waarbij je diplomatiek optreedt. Bovendien ben je in staat relevante partijen te overtuigen van de standpunten van Vewin.

Binnen Vewin draag jij samen met de andere Secretarissen op andere aandachtsgebieden bij aan de ontwikkeling van het beleid van Vewin. Kennisdeling onderling en relevante, actuele ontwikkelingen bijhouden is waardoor toegevoegde waarde ontstaat. ‘Van buiten naar binnen’ signaleer je relevante, actuele ontwikkelingen en adviseer jij aan het management.

Je hebt visie op zaken en jouw inzichten en standpunten binnen het aandachtsgebied deel jij in samenwerking met de leden; focus voor jou is het behartigen van hun belangen.

Stuurgroepsecretariaat
Je coördineert activiteiten van de stuurgroep BCM en ondersteunt de voorzitter van de stuurgroep in jouw rol van Beleidsadviseur/Secretaris. Je bewaakt de realisatie van de gestelde doelen van de aandachtsgebieden van de stuurgroep en houdt daarbij rekening met de toegewezen budgetten. Je stuurt op de betrokkenheid van de leden bij de stuurgroep en je zorgt voor draagvlak bij de leden voor de stuurgroep. 

Je bouwt een relevant netwerk op en verwerft een positie om toegang te krijgen tot belangrijke informatie en standpunten. Je neemt deel aan netwerken en vertegenwoordigt Vewin bij relevante organisaties om invloed uit te oefenen. Je ontwikkelt kennis en een netwerk op jouw gebied.

Wat wij vragen

Als Beleidsadviseur/Secretaris ben je in verbinding met jouw omgeving; richting het team van Secretarissen, de andere collega’s en bovenal de leden. Daarnaast ben je gedreven om informatie van buiten naar binnen de organisatie te halen. Jij hebt hier als het ware ‘voelsprieten’ voor ontwikkeld.

Je acteert zelfstandig, bent professioneel en creatief in de uitvoering van de taken en bij het bedenken van oplossingsrichtingen. Je treedt diplomatiek op naar de stakeholders (netwerk). Je gaat flexibel om met veranderende organisatorische en/of maatschappelijke omstandigheden. Je hebt c.q. ontwikkelt snel jouw netwerk en maakt daar optimaal gebruik van. Je weet wanneer en op welke wijze jij kritisch bent maar bovenal ben je dienstbaar aan de organisatie en haar leden.

 • Functioneert op academisch niveau.
 • Een analytisch en groot abstractievermogen.
 • Neemt initiatief en bent onderzoekend.
 • Procesmatig.
 • Affiniteit met cybersecurity en crisisbeheersing.
 • Ervaring met ‘draaiboek-scenario’s’ en crisisorganisaties is een pré.
 • Helicopterview en ‘doorziet’ dwarsverbanden.
 • Teamworker.

Verder maak je snel en effectief de kennis over het aandachtsgebied je eigen; nodig voor  de behartiging van de belangen van de leden.  Je wordt door relevante partijen gezien als zeer betrokken en betrouwbaar. Je pakt de rol van inhoudelijk expert snel op.

Wat wij bieden

Jouw salaris bedraagt maximaal € 7.732,- bruto per maand op basis van 40 uur per week, afhankelijk van ervaring en opleiding.

Daarnaast bieden we je het volgende:

 • Hybride werken (thuis, op kantoor of elders).
 • Flexibele werktijden.
 • Een informele sfeer met sociale en gedreven collega’s die samenwerken hoog in het vaandel hebben.
 • Volop opleidingsmogelijkheden.
 • Uitzicht op een vast dienstverband na 1 jaar.
 • Een Flexibel Arbeidsvoorwaarden Budget van 23,13% van het bruto maandsalaris (bijvoorbeeld voor aankoop extra verlof).
 • 25 verlofdagen per jaar aangevuld met een inzetbaarheidsbudget van 52 uur per jaar (bij een volledig dienstverband maar 32 uur werken kan ook).
 • Reiskostenvergoeding.
 • Thuiswerkvergoeding en een inrichtingsbudget.
 • Sportvergoeding.
 • Fietsplan.
 • Goed geregeld pensioen.
 • En natuurlijk een kantoor met het mooiste uitzicht van Den Haag!

Waar ga je werken

Vewin is de Vereniging van waterbedrijven in Nederland; organisaties met gemeenten en provincies als aandeelhouder, die ervoor zorgen dat overal in Nederland 24/7 kwalitatief hoogwaardig drinkwater geleverd wordt. De belangrijkste taak van Vewin is het in Den Haag en Brussel behartigen van de belangen van haar leden. De drinkwatervoorziening staat voor grote uitdagingen, bijvoorbeeld op het vlak van waterkwaliteit en -kwantiteit en financiering, die raakvlakken hebben met veel maatschappelijke vraagstukken. Denk aan volksgezondheid, ruimtelijke ordening, natuur, bodemgebruik, veiligheid, klimaat en milieu.

Sollicitatieprocedure

De gesprekken bij Vewin vinden plaats op donderdag 21 maart.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Santje Schaap, 06-5113 5793.