Basisarts – Den Haag

Functie informatie

Je bent (basis)arts met interesse in de maatschappelijke gezondheidszorg. Je krijgt een verantwoordelijke functie met uitdaging waarbij jouw bijdrage van grote waarde is.

In een nadere kennismaking bespreken we met jou welk specialisme het beste past binnen jouw wensen en kwaliteiten en wat de specifieke eisen en voorwaarden zijn van die positie.

Medisch coördinator – arts Maatschappij & Gezondheid
Je houdt je in deze rol bezig met het beantwoorden van vragen vanuit de samenleving en instellingen. Dit doe je niet alleen maar samen met een team dat bestaat uit collega-artsen, verpleegkundigen en infectiedeskundigen. Na een melding doet je team onderzoek naar de besmettingsbron en de directe omgeving van de bron om mogelijke besmettingen op te sporen. Daarnaast draagt je team zorg voor verdere preventie van verspreiding van de infectie.

Je werkt tevens samen met (zorg)organisaties en ketenpartners om de infectiepreventie te versterken en antibioticaresistentie te beheersen. Je hebt veelal telefonisch of digitaal contact met zorgvragers en instellingen. Ook nodig je ze uit voor een voorlichting of ontvang je zorgvragers op locatie. Hiernaast maakt surveillance en registratie deel uit van je werk.

Reizigersadvisering
Als reizigersadviseur ondersteun jij burgers bij uiteenlopende vragen over reizen, gezondheid, vaccinatie en gezondheidsverklaringen. Je voorziet de reizigers van informatie en geeft advies over vaccinaties, profylactische maatregelen en het verstrekken van recepten. Hiernaast houd jij je bezig met voorbehouden handelingen zoals vaccinaties en venapuncties. Je levert een bijdrage aan het kwaliteitsbeleid, voorlichtingsmateriaal, protocollen en projectactiviteiten.

Arts Centrum Seksuele Gezondheid (CSG)
Binnen je rol als arts CSG houd jij je bezig met het verrichten van consulten rondom seksualiteit, houd je spreekuren op outreach-locaties, geef je voorlichtingen en begeleid je groepsbijeenkomsten. Je draagt actief bij aan ontwikkelingen binnen het CSG en in de seksuele gezondheidszorg in het algemeen. Je doet dit bijvoorbeeld door middel van het opzetten en uitvoeren van projecten, deelnemen aan landelijke acties en door je kennis te verbreden door het bijwonen van congressen en cursussen. Daarnaast bescherm je de privacy van de zorgvragers en zorg je ervoor dat er een gevoel van veiligheid en respect heerst binnen het CSG.

Arts leefomgeving (Milieu en gezondheid)
In deze functie draag je bij aan een gezonde en prettige leefomgeving voor de burger binnen de regio. Voor jou betekent dit dat je hygiëne-inspecties verricht in bijvoorbeeld seksinrichtingen, evenementen en meldingen van burgers. Maar ook ben je verantwoordelijk voor deze inspecties bij instellingen en gemeentelijke afdelingen die betrekking hebben tot hygiëne en milieu. Je voert zelfstandig huis- en locatiebezoeken en inspecties uit. Je let hierbij op gezondheidsrisico’s zoals; koolmonoxide, vocht en schimmel, asbest of kwikverontreiniging.

Forensisch arts (WVGGZ)
Het team Wet Verplichte GGZ (WVGGZ) is dagelijks bereikbaar voor meldingen van verward gedrag of zorgen omtrent iemands geestelijke gezondheid. Je bent als arts WVGGZ het eerste aanspreekpunt voor de melder en/of zorgvrager. Je behandelt iedere melding met grote zorg en nauwkeurigheid en zet jouw onderzoekende en communicatieve vaardigheden in om een goed beeld te krijgen van de situatie. Hierbij pas je de communicatie aan op de zorgvrager of de melder. Na een melding coördineer je het proces en regisseer of bied je de juiste hulp en eventueel opvang. Hiernaast leg je huisbezoeken af en onderhoud je nauw contact met hulpverlenende instanties en de gemeente binnen jouw verantwoordelijkheid. Je bent hiernaast het gezicht voor het meldpunt bezorg/zorgwekkend gedrag en hebt een actieve rol als voorzitter. Daarbij richt jij je op verkennend onderzoek binnen de WVGGZ, jouw verantwoordelijkheid ligt hier bij de eerste triage, uitvoering van verkennend onderzoek en het indienen van een zorgmachtiging.

Jeugdarts (0-18 jaar)
Als jeugdarts houd jij je bezig met het uitvoeren van gezondheidsonderzoeken conform de Jeugdwet. Je bent verantwoordelijk voor het signaleren en beoordelen van algemene gezondheidsrisico’s en je hebt aandacht voor het opvoedklimaat van de jeugdige. Aan de hand van gesprekken met ouders en jeugdigen breng je de zorgbehoefte in kaart en zet je de passende zorg in. Je signaleert mogelijke gezondheidsbedreigende ontwikkelingen op lichamelijk, sociaal-emotioneel en psychisch gebied. Hiernaast houd jij je bezig met het rijksvaccinatieprogramma, lichamelijke onderzoeken en geef je gezondheidsvoorlichtingen. Je hebt daarbij intensief contact met externe instanties zoals scholen, kinderdagverblijven en Veilig Thuis.

Wat bieden we jou?

• Inschaling en arbeidsvoorwaarden zijn afhankelijk van de functie, maar in ieder geval:
• Salaris passend bij je functie en ervaring;
• 8% vakantiegeld bovenop je salaris;
• Opbouw pensioen, vakantiedagen en reiskostenvergoeding;
• Mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen en door te groeien.

Wie ben jij?

• Een afgeronde opleiding tot basisarts, jeugdarts KNMG of arts Maatschappij & Gezondheid, afhankelijk van de functie;
• Geldige BIG-registratie;
• 1 tot 4 jaar relevante werkervaring binnen een soortgelijke functie;
• In staat zijn doelgericht en adequaat te werk te gaan.

Meer informatie

Ben je geïnteresseerd? Dan zie ik je graag sollicitatie tegemoet! Wil je eerst meer informatie? Neem dan contact op met Anne van Brakel 0651162759 | annevanbrakel@growwork.nl.

GWHDZV