Afdelingshoofd Duurzaamheid

Over de functie

Als afdelingshoofd Duurzaamheid binnen directie Ruimte en Duurzaamheid bij gemeente Amsterdam krijg je een brede en diverse managementrol. Je geeft leiding aan een gemotiveerde groep teamleiders, die samen met partners in de stad, werkt aan de lange termijn strategische doelen voor 2030, 2040 en 2050 op het gebied van de energietransitie, circulaire economie en groene & gezonde stad. Je hebt als afdelingshoofd hierin een belangrijke regierol en zorgt er voor dat de noodzakelijke versnelling gerealiseerd wordt in de uitvoering ten behoeve van de doelstellingen voor 2030.

 • In jouw rol heb je veelvuldig en intensief contact met het bestuur en ben je strategisch gesprekspartner voor de wethouder DZH en het college als geheel;
 • Je hebt veel gevoel voor en ervaring met complexe bestuurlijke processen;
 • Je bent lid van het managementteam van directie Ruimte en Duurzaamheid en zo bepaal je mede de koers;
 • Als afdelingshoofd heb je de nodige ervaring met ambtelijke organisaties en ben je in staat vernieuwingen en doorbraken te organiseren;
 • Je biedt inspiratie, ruimte en steun om het vakmanschap rond bestuurlijke advisering blijvend te ontwikkelen;
 • Je helpt de teamleiders dilemma’s en afwegingen op de juiste tafel te agenderen;
 • Samen met het team denk je strategisch na over welke rol de gemeente in een opgave heeft;
 • Je verbindt, luistert, adviseert, ontwikkelt, enthousiasmeert en leert;
 • Naast de verbindende rol die je hebt binnen de directie, sta je nadrukkelijk ook voor de opgave om breder in de ambtelijke organisatie je netwerk op te bouwen en deze te onderhouden.

Amsterdam kent een duurzaamheidsontwikkelopgave. Jij benadert deze opgave vanuit een breed perspectief waarbij een visie op de rol van de overheid, samenwerking met de markt, financieringsvormen en hoe de gemeentelijke organisatie het beste kan worden doorontwikkeld, onderdeel uitmaken van de opgave. Je moet het samenspel hierin kunnen snappen.
Daarnaast heb jij als afdelingshoofd een visie op hoe de gemeentelijke organisatie intern verder vorm kan krijgen en maakt het onderhouden van het netwerk van instellingen, ondernemers, corporaties en belangenorganisaties groot deel uit van je werk.

Verder:

 • Coach je je teamleiders en schep je de randvoorwaarden voor hun persoonlijke ontwikkeling;
 • Draag je bij aan de ontwikkeling van de afdeling zodat deze beter in staat is om te anticiperen op maatschappelijke veranderingen en ontwikkelingen binnen de organisatie;
 • Voer je het goede gesprek binnen en buiten de organisatie om de duurzaamheidsagenda mede te realiseren;
 • Bedien je het bestuur waarbij je jouw politiek bestuurlijke sensitiviteit inzet.

Wat wij vragen

De gemeente Amsterdam is op zoek naar een afdelingshoofd met gevoel voor urgentie en passie die de transitie binnen de gemeente met haar partners, bewoners en ondernemers kan begeleiden en de uitvoering kan aanjagen. Iemand die opgavegericht werkt, wendbaar is en vertrouwen weet te creëren.
Vanzelfsprekend heb je kennis van en/of affiniteit met de beleidsterreinen binnen de afdeling Duurzaamheid, zoals energie, circulair, groen en gezond. Bovendien ben je gewend om te werken met begrotingen, budgetten en de bijbehorende verantwoordingscyclus.

Wat zien we verder graag:

 • WO werk- en denkniveau.
 • Ruime leidinggevende ervaring aan teamleiders op hbo/academisch niveau.
 • Bewezen trackrecord op een of meer van de transities (energie, circulair, groen en gezond).
 • Ruime ervaring in het politiek-bestuurlijk krachtenveld en de besluitvormingsprocessen.
 • Ervaring in samenwerking tussen private en publieke partijen.
 • Ruime ervaring met transities en veranderkundige ervaring in een grote (publieke) organisatie.
 • Visie op zowel de inhoud als op de veranderkundige vraagstukken die dit vergt.

Competenties:

 • Omgevingsbewustzijn.
 • Besluitvaardigheid.
 • Samenwerkingsgerichtheid.
 • Overtuigingskracht.
 • Vermogen tot inspireren.

Wat wij bieden

 • Een salaris passend bij jouw ervaring maximaal € 8.758,- bruto per maand (schaal 16) op basis van een 36-urige werkweek.
 • Een individueel keuzebudget (IKB) van 17,05% van jouw salaris dat je kunt gebruiken voor bijvoorbeeld extra pensioenopbouw, extra opleidingen of extra verlofdagen.
 • Een pensioenregeling bij ABP, het pensioenfonds voor overheid en onderwijs.
 • Een reiskostenvergoeding van € 0,10 per kilometer, tot 45 kilometer enkele reis woon-werkafstand voor het aantal dagen dat je op kantoor werkt en/of een thuiswerkvergoeding van € 2,- netto per werkdag dat je thuis werkt.
 • Een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering.
 • Een mobiele telefoon, een laptop of IPad.
 • Een (elektrische) leenfiets waarmee je duurzaam en gezond tussen werklocaties reist.
 • De mogelijkheid om thuis te werken en zelf je werktijden in te delen, voor een goede balans tussen werk en privé. Dit gebeurt altijd in overleg.

Waar ga je werken

De afdeling duurzaamheid bestaat uit acht teams. Samen vormen deze teams een dynamische, enthousiaste club van circa 175 professionals. Deze gedreven vakmensen werken elke dag opnieuw samen om de leefbaarheid, duurzaamheid en economische kracht van Amsterdam te vergroten.

Amsterdam wil op het gebied van duurzaamheid wereldwijd koploper zijn. Ze gaan opschalen en versnellen. De gemeente Amsterdam kent een ambitieus stadsbestuur, heeft een groot netwerk van stakeholders, in en om de stad, dat barst van ondernemerschap, knowhow en innovatiekracht.

Amsterdam wil de verduurzaming in de stad versnellen, teneinde de strategische doelen voor de komende jaren te realiseren. De doelen zijn: in 2030 55% reductie van CO2, emissievrij vervoer en 50% reductie van primaire grondstoffen; in 2040 aardgasvrije wijken en in 2050 volledig klimaatneutraal, circulair en natuur-inclusief. Dit vraagt om daadkrachtige samenwerking met Amsterdammers, bedrijven, maatschappelijke partijen en kennisinstellingen. Niemand maakt alleen het verschil. Dit is waar wij voor staan als Afdeling Duurzaamheid binnen de directie Ruimte & Duurzaamheid van gemeente Amsterdam. We werken samen met bewoners, bedrijven, bezoekers en andere afdelingen van de gemeente aan de transitie naar: een groene, gezonde stad, een circulaire economie en een stad die draait op duurzame energie.

Alle collega’s verschillen; in functie, leeftijd, afkomst, karakter, dromen en hobby’s. Daar is de gemeente Amsterdam trots op, want al die verschillen zorgen voor betere resultaten voor de stad. Dus wie jij ook bent: je bent welkom binnen de gemeente

Zie voor meer informatie: amsterdam.nl/duurzaam.

Sollicitatieprocedure

Deze vacature is gesloten en afgerond. Reageren is niet meer mogelijk.